SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
3
7
7
4
4
8
Tin tức sự kiện 13 Tháng Năm 2022 10:05:00 SA

Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 – 2025, tầm nhìn đến 2030”


Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 – 2025, tầm nhìn đến 2030” gọi tắt là “Đề án 06” vì lợi ích Quốc gia, dân tộc và quyền lợi của người dân.

Đề án được triển khai trên cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, kết nối với các nền tảng khác để khai thác tối đa hiệu quả, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số, xây dựng Chính phủ số, công dân số, kinh tế số; giúp công tác quản lý thống nhất, tập trung minh bạch, thuận lợi, tiết kiệm chi phí, thời gian, công sức… và hiệu quả nhiều mặt, Đề án xác định 7 quan điểm chỉ đạo lớn, mục tiêu chung và các mục tiêu cụ thể để cùng với 5 nhóm nhiệm vụ, giải pháp thực hiện với lộ trình của từng nhiệm vụ.

7 quan điểm chỉ đạo:

1. Huy động vào cuộc của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là người đứng đầu các Bộ, ngành, địa phương và sự tham gia của tổ chức, doanh nghiệp và người dân là yếu tố quyết định; sự đồng bộ ở các Bộ, ngành, địa phương là yếu tố bảo đảm sự thành công của chuyển đổi số.

2. Dữ liệu dân cư là tài nguyên quan trọng, được quản lý tập trung, thống nhất và chia sẻ trong toàn bộ hệ thống chính trị, phục vụ người dân, doanh nghiệp theo quy định của pháp luật. Dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử là cơ sở để chuyển đổi số trong cách sống, cách làm việc và phương thức sản xuất dựa trên các công nghệ số.

3. Dữ liệu dân cư là dữ liệu gốc, các cơ sở dữ liệu khác liên quan đến công dân đã, đang và sẽ xây dựng phải căn cứ vào dữ liệu gốc và có sự kết nối, chia sẻ bảo đảm tiết kiệm, tránh lãng phí, tạo ra các giá trị mới; khuyến khích mọi nguồn lực xã hội để xây dựng, phát triển, thúc đẩy ứng dụng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

4. Người dân và doanh nghiệp là trung tâm của chuyển đổi số; lấy phát triển con người, bảo đảm và cải thiện dân sinh làm mục đích; minh bạch hoá và tăng cường sự tham gia của người dân và doanh nghiệp vào doanh nghiệp, vào hoạt động của cơ quan nhà nước, người dân chỉ phải cung cấp thông tin, giấy tờ một lần cho các cơ quan nhà nước khi thực hiện các thủ tục hành chính.

5. Dữ liệu dân cư phải được khai thác, sử dụng hiệu quả nhằm thúc đẩy, phát huy trí tuệ, nguồn lực và sức mạnh quốc gia; phải gắn kết với năng lực quản trị nhà nước, mang lại tiềm năng bứt phá của nền kinh tế, phản ánh giá trị văn hoá, lịch sử và trí tuệ toàn dân trong đời sống xã hội. Việc triển khai phát triển, ứng dụng dữ liệu dân cư phải gắn với mục tiêu làm giàu dữ liệu, tạo nền tảng cho hoạt động thực hiện chuyển đổi số trong xã hội.

6. Việc kết nối, tích hợp, khai thác cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư phải gắn liền bảo đảm an toàn, an ninh thông tin trên môi trường số.

7. Việc khai thác ứng dụng cơ sở dữ liệu Quốc gia dân cư, định danh và xác thực điện tử có ý nghĩa rất quan trọng phục vụ phát triển Kinh tế - xã hội và chuyển đổi số Quốc gia, mang lại nhiều lợi ích trước mắt và lâu dài xây dựng Chính phủ điện tử hướng đến Chính phủ số giai đoạn 2022 – 2030.

Ứng dụng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, hệ thống định danh và xác thực điện tử, thẻ căn cước công dân (CCCD) gắn chip điện tử trong công cuộc chuyển đổi số Quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 để phục vụ 5 nhóm tiện ích sau:

1. Nhóm tiện ích thứ nhất: “Phục vụ giải quyết thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ công trực tuyến” trong đó ưu tiên hàng đầu là 25 thủ tục thiết yếu liên quan đến người dân.

2. Nhóm tiện ích thứ hai: “Ứng dụng phục vụ phát triển kinh tế xã hội”.

3. Nhóm tiện ích thứ ba: “Ứng dụng phục vụ xây dựng công dân số”.

4. Nhóm tiện ích thứ tư: “Hoàn thiện hệ sinh thái phục vụ kết nối, khai thác, bổ sung làm giàu dữ liệu dân cư”.

5. Nhóm tiện ích thứ năm: “Ứng dụng phục vụ chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo các cấp”.

Các thông tin công dân sẽ dần được tích hợp trên thẻ CCCD gắn chip điện tử, cùng với ứng dụng VNEID sẽ giúp người dân chỉ sử dụng duy nhất thẻ CCCD thay thế nhiều loại giấy tờ khác để thực hiện các giao dịch với các cơ quan nhà nước, đảm bảo chính xác và thuận tiện.

Công an Quận 11 duy trì đảm bảo Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư luôn “Đúng, đủ, sạch, sống” và cấp căn cước có gắn chip điện tử cho 100% công dân đến độ tuổi theo quy định .

Công an quận

 

 


Số lượt người xem: 821    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA