SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
3
7
6
8
7
4
Tin tức sự kiện 22 Tháng Tư 2022 4:30:00 CH

Tập huấn công tác chứng thực năm 2022

 

Ngày 20/4/2022 tại Ủy ban nhân dân quận, Phòng Tư pháp tổ chức tập huấn công tác chứng thực năm 2022 cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Công chức Tư pháp - Hộ tịch và Công chức phụ trách tiếp nhận và trả kết quả chứng thực tại 16 phường.

Buổi tập huấn với 55 người tham dự đã được nghe ông Nguyễn Thành Băng, Trưởng phòng Bổ trợ Tư pháp, Sở Tư pháp Thành phố Hồ Chí Minh triển khai những quy định pháp luật và tập huấn nghiệp vụ về công tác chứng thực, như sau: Nghị định 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch. Thông tư 01/2020/TT-BTP ngày 03/02/2020 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực hợp đồng, giao dịch. Các văn bản hướng dẫn về công tác chứng thực của Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực và Sở Tư pháp. Các văn bản pháp luật khác có liên quan đến công tác chứng thực.

Sau phần triển khai của báo cáo viên, các Công chức Tư pháp - Hộ tịch đã trao đổi và được giải đáp các vướng mắc, khó khăn phát sinh trong công tác chứng thực mà các phường thường gặp phải. Buổi tập huấn đã kịp thời bổ sung kiến thức về công tác chứng thực cho Công chức Tư pháp - Hộ tịch và Công chức phụ trách tiếp nhận và trả kết quả chứng thực 16 phường, qua đó góp phần nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ và đảm bảo tính thống nhất trong công tác chứng thực trên địa bàn quận.

Phòng Tư pháp


Số lượt người xem: 399    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA