SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
4
0
9
2
3
3
Tin tức sự kiện 17 Tháng Ba 2022 10:45:00 SA

Quận 11 tiếp đoàn giám sát của Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố về “việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2016-2021”

 


Ngày 15/3, Ủy ban nhân dân Quận 11 đã tiếp Đoàn giám sát của Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố về việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2016-2021.

Lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố gồm có các đồng chí: Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch HĐND TP.HCM; Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH TP.HCM.

Về phía lãnh đạo Quận 11, tiếp đoàn có các đồng chí: Nguyễn Tăng Minh, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy; Trần Phi Long, Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND Quận 11; các đồng chí Phó Chủ tịch UBND Quận 11 là Nguyễn Trần Bình, Trần Thúc Chương, Trần Thị Bích Trâm.

Ảnh: Bà Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.HCM

Báo cáo nhanh với đoàn công tác tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND Quận 11 Trần Thị Bích Trâm cho biết: “Nhìn chung, công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trên địa bàn quận trong thời gian qua đã có những chuyển biến tích cực; nâng cao nhận thức của cán bộ công chức, viên chức về tầm quan trọng của công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; các chính sách tiết kiệm trong chi tiêu được các cơ quan nhà nước, tổ chức và cá nhân hưởng ứng tích cực góp phần phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn quận. Thực hiện tốt cơ chế quản lý tài chính, đặc biệt là thực hiện quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính trong cơ quan góp phần tăng thu nhập cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Xây dựng dự toán thu, chi ngân sách kịp thời, chính xác, đúng quy định, đảm bảo tiết kiệm, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được triển khai và thực hiện thường xuyên tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn. Xây dựng dự toán thu, chi ngân sách kịp thời, chính xác, đúng quy định, đảm bảo tiết kiệm, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Tinh thần trách nhiệm của thủ trưởng các cơ quan, đơn vị đối với công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí ngày càng nâng cao; đã chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; thực hiện định mức, tiêu chuẩn, chính sách chế độ trong quy chế chi tiêu nội bộ của từng đơn vị đúng theo quy định. Triển khai đầy đủ, kịp thời các chế độ chính sách của thành phố chăm lo cho các đối tượng thuộc diện chăm lo, hỗ trợ; đảm bảo không bỏ sót, trùng lắp các đối tượng. Công tác phối hợp giữa các ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí bước đầu có chuyển biến tích cực, thường xuyên phối hợp trao đổi, cung cấp thông tin tài liệu, phối hợp các biện pháp đấu tranh phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý các vụ việc vi phạm về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Các cơ quan, đơn vị tăng cường kiểm soát chặt chẽ việc chi tiêu công, tiếp khách, tổ chức các hội nghị, hội thảo, việc điều hành ngân sách chặt chẽ và hiệu quả; thực hiện quản lý, sử dụng tài sản công, trang thiết bị làm việc, phương tiện đi lại đúng tiêu chuẩn; quản lý sử dụng ngân sách đúng mục đích, chế độ thông qua công tác lập, thẩm định, phê duyệt, phân bổ và giao dự toán ngân sách nhà nước đối với từng lĩnh vực theo chủ trương tiết kiệm, chống lãng phí.”

Ảnh: Bà Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH TP.HCM

 Trao đổi với đoàn Đại biểu Quốc hội Thành phố, Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND Quận 11 Trần Phi Long cho biết thêm, Quận 11 đã triển khai đầy đủ, kịp thời các chế độ chính sách của Thành phố chăm lo cho các đối tượng thuộc diện chăm lo, hỗ trợ; đảm bảo không bỏ sót, trùng lắp các đối tượng. Đồng thời, phối hợp giữa các ngành, MTTQ và các đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí bước đầu có chuyển biến tích cực, thường xuyên phối hợp trao đổi, cung cấp thông tin tài liệu, phối hợp các biện pháp đấu tranh phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý các vụ việc vi phạm về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Bên cạnh đó, các cơ quan, đơn vị tăng cường kiểm soát chặt chẽ việc chi tiêu công, tiếp khách, tổ chức các hội nghị, hội thảo, việc điều hành ngân sách chặt chẽ và hiệu quả; thực hiện quản lý, sử dụng tài sản công, trang thiết bị làm việc, phương tiện đi lại đúng tiêu chuẩn; quản lý sử dụng ngân sách đúng mục đích, chế độ thông qua công tác lập, thẩm định, phê duyệt, phân bổ và giao dự toán ngân sách nhà nước đối với từng lĩnh vực theo chủ trương tiết kiệm, chống lãng phí.

Ảnh: Ông Trần Phi Long, Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND Quận 11 phát biểu tại buổi tiếp đoàn

Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND Quận 11 Nguyễn Trần Bình trao đổi thêm về các nội dung Giảm nghèo bền vững. Phó Chủ tịch UBND Quận 11 Trần Thúc Chương trao đổi làm rõ thêm về chương trình trọng điểm phát triển và chỉnh trang đô thị, trường hợp dự án 5,8 ha; tuyến dự phóng Nguyễn Thị Nhỏ khoảng 1km từ 1993 đến nay.

Ảnh: Quang cảnh buổi làm việc

Chủ tịch UBND Quận 11 Trần Phi Long chia sẻ thêm:Vật tư, trang thiết bị y tế tận dụng xã hội hóa trong giai đoạn khó khăn, ưu tiên ngân sách để chi cho con người. Về việc đầu tư công trung hạn, được ghi vốn dự án nào là tập trung thực hiện ngay. Đối với trường hợp Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng dự kiến sát nhập với Ban Quản lý đầu tư xây dựng khu vực phòng thủ Quận 11 và xin chuyển từ tự chủ toàn phần sang tự chủ 1 phần.” Đặc biệt là việc đầu tư công mua xe chuyên dụng cho 16 phường sử dụng hiệu quả, đặc biệt trong năm 2021 phục vụ công tác phòng, chống dịch. Bên cạnh đó, Mô hình cải tạo Bộ phận 1 cửa từ quận đến phường được tập trung thực hiện, thái độ phục vụ của cán bộ với nhân dân được cải thiện rõ rệt, song song đó là áp dụng tiến bộ khoa học công nghệ, ứng dụng công nghệ thông tin đạt 99% tỷ lệ hài lòng của người dân.

Sắp tới đây, để nâng cao hơn nữa tính chủ động phục vụ người dân, chủ trương của lãnh đạo quận quán triệt đến cán bộ, công chức phối hợp với MTTQ và các đoàn thể chủ động khảo sát đối với người dân chưa đến liên hệ để nắm bắt thêm yêu cầu, còn những bấp cập gì để tiếp tục điều chỉnh cho phù hợp.

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Lệ đề nghị quận cần phân tích làm rõ thêm đối với việc sắp xếp 22 địa chỉ tài sản công đã đề cập cụ thể trong báo cáo, qua đó, để tạo thuận lợi, là một trong nguồn thu và tái đầu tư trên địa bàn. Chủ tịch HĐND Thành phố Nguyễn Thị Lệ lưu ý Quận 11 cần phân tích cụ thể hơn đối với những vấn đề tồn tại, còn hạn chế, đối với các khó khăn, vướng mắc cần kiến nghị và đề xuất cụ thể.

Kết luận tại buổi giám sát, đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết ghi nhận và đánh giá cao Quận 11 đã thực hiện quả chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong giai đoạn 2016-2021. Đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết đề nghị Quận 11 tiếp tục triển khai thực hiện tốt về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và chống tiêu cực; quan tâm công tác kiểm tra, thanh tra giám sát; thực hiện tốt công tác tuyên truyền liên quan đến tiết kiệm, chống lãng phí.

Đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết cũng yêu cầu Quận 11 tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin để tăng hiệu quả, chất lượng hoạt động công chức, đồng thời tăng cường cải cách hành chính để thực hiện hiệu quả nhất trong sử dụng ngân sách. Có phương án sử dụng hiệu quả nhà đất công trên địa bàn; tiếp tục thực hiện các dự án đất công đúng theo tiến độ và đạt hiệu quả; rà soát, tăng cường xử phạt và đề xuất thu hồi nhà đất công sử dụng không đúng mục đích và không hiệu quả của các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn để đầu tư sử dụng cho lĩnh vực y tế, giáo dục trên địa bàn.

Đối với đơn vị sự nghiệp công lập, đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết đề nghị Quận 11 rà soát, tiến hành các bước tiếp theo, để đưa vào sử dụng hiệu quả, trách lãng phí đất công.

BTQ

 

 

 


Số lượt người xem: 563    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA