SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
4
0
9
0
9
7
Tin tức sự kiện 11 Tháng Ba 2022 10:45:00 SA

Thông tin về việc thúc đẩy truyền thông về các chương trình hỗ trợ phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Thực hiện Kế hoạch số 468/KH-UBND ngày 16 tháng 02 năm 2022 của Ủy ban nhân dân Thành phố về triển khai “Đề án hỗ trợ phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 - 2025”.

Phòng Kinh tế thông tin về chương trình hỗ trợ phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 – 2025, như sau:

1.       Chương trình hỗ trợ trình diễn công nghệ (TECH-DEMO)

- Mục tiêu: Hỗ trợ doanh nghiệp, tổ chức có công nghệ giới thiệu, trình diễn công nghệ với các tổ chức, cá nhân có nhu cầu.

- Đối tượng tham gia: Doanh nghiệp, tổ chức có nhu cầu trình diễn, giới thiệu công nghệ.

- Nội dung hỗ trợ: Hỗ trợ thực hiện và chi phí tổ chức sự kiện.

- Các lợi ích khi tham gia: Hoàn toàn miễn phí các chi phí tổ chức sự kiện.

- Cách thức tham gia:

+ Đăng ký tổ chức hội thảo qua link https://tinyurl.com/p8duwm7p

+ Hoặc quét mã QR điền phiếu đăng ký:

- Thời gian tiếp nhận: Liên tục trong năm.

- Thông tin liên hệ: Phòng Giao dịch Công nghệ, Trung tâm Thông tin và Thống kê Khoa học và Công nghệ - Sở Khoa học và Công nghệ. ĐT: 028.3825.0602

2.       Chương trình hỗ trợ kết nối cung – cầu công nghệ “Cà phê công nghệ” (TECH-COFEEE)

- Mục tiêu: Hỗ trợ tổ chức, cá nhân giới thiệu, trình bày công nghệ, kết quả nghiên cứu, dự án đổi mới sáng tạo nhằm mục đích chuyển giao, thương mại, hoặc tìm kiếm đối tác cùng hợp tác tiếp tục phát triển.

- Đối tượng tham gia: Doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có công nghệ, kết quả nghiên cứu hoặc dự án đổi mới sáng tạo.

- Nội dung hỗ trợ: Hỗ trợ mặt bằng, chi phí tổ chức sự kiện kết nối.

- Các lợi ích khi tham gia: Hoàn toàn miễn phí các chi phí tổ chức sự kiện.

- Cách thức tham gia:

+ Đăng ký tổ chức sự kiện công nghệ / sự kiện kết nối ý tưởng qua link https://tinyurl.com/ye5uf3ev

+ Hoặc quét mã QR điền phiếu đăng ký:

Kết nối ý tưởng

Hợp tác công nghệ

 

            - Thời gian tiếp nhận: Liên tục trong năm.

          - Thông tin liên hệ: Phòng Giao dịch Công nghệ, Trung tâm Thông tin và Thống kê Khoa học và Công nghệ - Sở Khoa học và Công nghệ. ĐT: 028.3825.0602

3.       Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp về năng suất, tiêu chuẩn, đo lường, quản trị tài sản trí tuệ và đổi mới sáng tạo (BCBuid)

- Mục tiêu: Hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực trong hoạt động năng suất chất lượng (NSCL), quản trị tài sản trí tuệ (TSTT), đổi mới sáng tạo (ĐMST) thông qua nội dung tập huấn, huấn luyện, tư vấn.

- Đối tượng tham gia: Doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố có nhu cầu về tập huấn, huấn luyện, tư vấn. Doanh nghiệp cung ứng dịch vụ KH&CN.

- Nội dung hỗ trợ:

+ Huấn luyện các kiến thức cơ bản và chuyên sâu về tiêu chuẩn, hệ thống quản lý, công cụ nâng cao NSCL, ĐMST, quản trị TSTT, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa cho nhân sự của các doanh nghiệp. Huấn luyện các chuyên gia về quản lý NSCL, quản trị TSTT, quản lý ĐMST (bộ tiêu chuẩn ISO 56000), đánh giá Giải thưởng CLQG…

+ Tư vấn cho doanh nghiệp áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, các hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất, đo lường, chất lượng, truy xuất nguồn gốc, chuyển đổi số, dịch vụ thông minh, quản trị TSTT…

- Các lợi ích khi tham gia: Được hỗ trợ một phần kinh phí khi tham gia tập huấn, huấn luyện, tư vấn về NSCL, ĐMST, quản trị TSTT… Được tư vấn, hướng dẫn miễn phí các kiến thức triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa.

- Cách thức tham gia:

+ Doanh nghiệp nhỏ và vừa có nhu cầu liên hệ với các Doanh nghiệp cung ứng dịch vụ KH&CN, trường hợp không tìm được đối tác cung cấp dịch vụ thì gửi thông tin yêu cầu về Chi cục Tiêu chuẩn – Đo lường – Chất lượng theo email: chicuc_tdc.skhcn@tphcm.gov.vn

+ Doanh nghiệp cung ứng dịch vụ KH&CN có dự án hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa gửi thuyết minh nhiệm vụ, dự toán, hồ sơ năng lực đến email: chicuc_tdc.skhcn@tphcm.gov.vn

- Thời gian tiếp nhận: Đến hết ngày 31 tháng 10 hàng năm.

- Thông tin liên hệ: Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng - Sở Khoa học và Công nghệ. ĐT: 028.3930.2004

4.       Chương trình hỗ trợ nghiên cứu ứng dụng, phát triển công nghệ và đổi mới sáng tạo cho doanh nghiệp (RD&I)

- Mục tiêu: Hỗ trợ doanh nghiệp nghiên cứu phát triển và ứng dụng nhằm cải tiến, đổi mới sản phẩm, công nghệ.

- Đối tượng tham gia: Doanh nghiệp KH&CN hoặc Doanh nghiệp có chức năng nghiên cứu phát triển có đủ năng lực tham gia làm tổ chức chủ trì nhiệm vụ khoa học công nghệ. Khuyến khích doanh nghiệp hợp tác với trường đại học, viện nghiên cứu để cùng triển khai nhiệm vụ.

- Nội dung hỗ trợ: Được hỗ trợ ngân sách thành phố đến 30% kinh phí của nhiệm vụ nghiên cứu phát triển.

- Các lợi ích khi tham gia: Được giao quyền sở hữu kết quả nghiên cứu và không thu hồi kinh phí nhà nước hỗ trợ.

- Cách thức tham gia: Gửi thuyết minh nhiệm vụ, dự toán, hồ sơ năng lực theo hình thức trực tuyến tại link https://dvc-dost.hochiminhcity.gov.vn

- Thời gian tiếp nhận: Liên tục trong năm.

- Thông tin liên hệ: Phòng Quản lý Khoa học - Sở Khoa học và Công nghệ. ĐT: 028.3932.5425

5.       Chương trình hỗ trợ huấn luyện về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (INSPIRE)

- Mục tiêu:

+ Hỗ trợ hoạt động huấn luyện về ĐMST, quản trị hoạt động ươm tạo, hoạt động tư vấn – cố vấn, hoạt động đầu tư mạo hiểm, các hoạt động hỗ trợ khác cho hoạt động khởi nghiệp ĐMST.

+ Hỗ trợ huấn luyện phương pháp tư duy sáng tạo, phương pháp nghiên cứu khoa học – ĐMST, kỹ năng khởi nghiệp sáng tạo, kỹ năng khai thác tài sản trí tuệ, kỹ năng quản lý doanh nghiệp, nghiên cứu và thử nghiệm thị trường, xây dựng mô hình kinh doanh khởi nghiệp, kỹ năng gọi vốn và các nội dung khác có liên quan.

+ Nâng cao năng lực về hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cho cộng đồng nội dung bao gồm phương pháp, công cụ STEM (Science, Technology, Engineering and Math), hoạt động quản trị cơ sở ươm tạo, phương pháp, kỹ năng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và các nội dung khác có liên quan.

- Đối tượng tham gia: Trường, Viện, Cơ sở ươm tạo, Hiệp hội, Doanh nghiệp, Tổ chức khoa học công nghệ, Đơn vị sự nghiệp và các Tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp ĐMST.

- Nội dung hỗ trợ: Kinh phí cho các nội dung như dịch vụ thuê ngoài, thù lao chuyên gia/báo cáo viên/cố vấn/ban giám khảo…

- Các lợi ích khi tham gia: Được hỗ trợ phần kinh phí từ nguồn ngân sách thành phố tối đa đến 30% tổng kinh phí thực hiện nhưng không vượt quá 200 triệu đồng.

- Cách thức tham gia: Gửi thuyết minh nhiệm vụ và dự toán đến email: doimoisangtao.skhcn@gmail.com

- Thời gian tiếp nhận: Liên tục trong năm.

- Thông tin liên hệ: Phòng Quản lý Công nghệ và thị trường công nghệ - Sở Khoa học và Công nghệ. ĐT: 028.3932.0121

6.       Chương trình hỗ trợ ươm tạo các dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (INCUBATE)

- Mục tiêu: Hỗ trợ các cơ sở ươm tạo, Trường, Viện phát triển, ươm tạo các ý tưởng, dự án khởi nghiệp ĐMST, khởi nghiệp xã hội giải quyết các vấn đề cộng đồng thông qua các hoạt động tìm kiếm, tuyển chọn, huấn luyện, hỗ trợ phát triển sản phẩm, xây dựng mô hình kinh doanh.

- Đối tượng tham gia: Cơ sở ươm tạo, Trường, Viện, Tổ chức khoa học công nghệ hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

- Nội dung hỗ trợ: Kinh phí thực hiện các nội dung như: dịch vụ thuê ngoài, thù lao chuyên gia/báo cáo viên/ cố vấn/ ban giám khảo, chương trình ươm tạo.

- Các lợi ích khi tham gia: Được hỗ trợ từ nguồn ngân sách thành phố tối đa đến 50% tổng kinh phí thực hiện nhưng không vượt quá 500 triệu đồng.

- Cách thức tham gia: Gửi thuyết minh nhiệm vụ và dự toán đến email: doimoisangtao.skhcn@gmail.com

- Thời gian tiếp nhận: Liên tục trong năm.

- Thông tin liên hệ: Phòng Quản lý Công nghệ và thị trường công nghệ - Sở Khoa học và Công nghệ. ĐT: 028.3932.0121

7.       Chương trình hỗ trợ phát triển và tăng tốc cho các dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (SPEEDUP)

- Mục tiêu: Hỗ trợ phát triển và tăng tốc cho các dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tiếp cận thị trường để hoàn thiện sản phẩm, mô hình kinh doanh có khả nang nhân rộng.

- Đối tượng tham gia: Tổ chức ươm tạo khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

- Nội dung hỗ trợ: Kinh phí cho các nội dung như: công lao động, thuê chuyên gia, dịch vụ thuê ngoài, nguyên vật liệu…

- Các lợi ích khi tham gia: Được hỗ trợ tối đa 02 tỷ đồng.

- Cách thức tham gia: Gửi thuyết minh nhiệm vụ, video khoảng 01 phút giới thiệu sản phẩm muốn hỗ trợ, tài liệu pháp lý chúng minh quyền sở hữu trí tuệ đối với sản phẩm (nếu có), xác nhận cam kết kinh phí hỗ trợ từ các nguồn khác (được ưu tiên xem xét hỗ trợ) đến email: speedup.dost@gmail.com

- Thời gian tiếp nhận: Liên tục trong năm.

- Thông tin liên hệ: Phòng Quản lý Công nghệ và thị trường công nghệ - Sở Khoa học và Công nghệ. ĐT: 028.3932.0121

8.       Chương trình hỗ trợ tổ chúc các sự kiện kết nối, truyền thông hỗ trợ hoạt động của hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (CONNECT)

- Mục tiêu: Hỗ trợ cộng đồng tổ chức các sự kiện kết nối các thành phần của hệ sinh thái khởi nghiệp ĐMST, hệ sinh thái khởi nghiệp xã hội thông qua các hoạt động hội thảo, hợp tác, kết nối thị trường truyền thông, quảng bá sản phẩm, liên kết và chia sẻ kinh nghiệm, tìm kiếm ý tưởng, cơ hội hợp tác, tiếp cận quỹ đầu tư mạo hiểm.

- Đối tượng tham gia: Trường, Viện, Cơ sở ươm tạo, Hiệp hội, Doanh nghiệp, Tổ chức khoa học công nghệ, Đơn vị sự nghiệp và các Tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

- Nội dung hỗ trợ: Kinh phí cho các nội dung như dịch vụ thuê ngoài, thù lao chuyên gia/báo cáo viên/cố vấn/ban giám khảo…

- Các lợi ích khi tham gia: Được hỗ trợ từ nguồn ngân sách thành phố tối đa đến 30% tổng kinh phí thực hiện nhưng không vượt quá 200 triệu đồng.

- Cách thức tham gia: Gửi thuyết minh nhiệm vụ và dự toán đến email: doimoisangtao.skhcn@gmail.com

- Thời gian tiếp nhận: Liên tục trong năm.

- Thông tin liên hệ: Phòng Quản lý Công nghệ và thị trường công nghệ - Sở Khoa học và Công nghệ. ĐT: 028.3932.0121

Phòng Kinh tế


Số lượt người xem: 489    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA