SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
4
0
9
3
5
7
Tin tức sự kiện 07 Tháng Hai 2022 3:45:00 CH

Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc quận và các tổ chức thành viên nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho Nhân dân

 

 

Vừa qua, Ủy Ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận và các tổ chức thành viên đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2021.

 

Ảnh: Phó Chủ tịch Thường trực UB.MTTQ Việt Nam Thành phố trao Bằng khen của UB.MTTQ Việt Nam Thành phố cho tập thể Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận 11 vì có nhiều thành tích xuất sắc trong thi đua cao điểm năm 2022

Năm 2021 là năm diễn ra Đại hội lần thứ XIII của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 và song song đó, đợt bùng phát dịch bệnh COVID-19 từ cuối tháng 4/2021 đến nay đã gây ảnh hưởng rất lớn đến nền kinh tế đất nước và tác động không nhỏ đến đời sống của Nhân dân, ảnh hưởng đến tiến độ triển khai thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của quận nhà. Trong bối cảnh đó, Đảng bộ, chính quyền quận đã lãnh đạo triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, kịp thời, hiệu quả, huy động cả hệ thống chính trị cùng với sự đồng lòng, chung sức của các tầng lớp Nhân dân triển khai thực hiện “nhiệm vụ kép” vừa phòng chống dịch bệnh, vừa phải tiếp tục phát triển kinh tế, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn quận. Hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội quận và cơ sở đã tăng cường công tác tuyên truyền vận động Nhân dân thực hiện giãn cách xã hội theo các Chỉ thị của cấp trên; thực hiện nghiêm “Xây dựng mỗi phường, xã, thị trấn; mỗi cơ quan, nhà máy, xí nghiệp là một pháo đài phòng, chống dịch”, mỗi người dân là một “chiến sĩ” trong phòng chống dịch; vận động, yêu cầu người dân không ra khỏi nhà khi không thật cần thiết, “ai ở đâu ở đó”.

Năm 2021 cũng là năm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và tiếp tục thực hiện xây dựng Đảng, chính quyền, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phong trào thi đua yêu nước, phong trào thi đua “Dân vận khéo” với nội dung “5 không”, vừa đảm bảo an sinh xã hội, vừa phục hồi, phát triển kinh tế đất nước. Đến nay, hầu hết các chỉ tiêu phát triển đô thị, văn hóa-xã hội cơ bản hoàn thành theo kế hoạch đề ra; hoàn thành dự toán thu-chi ngân sách được giao; tiếp tục thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, chăm lo đời sống cho các gia đình chính sách, hộ nghèo; giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế và chăm lo đời sống của nhân dân trên địa bàn. Đó là kết quả của những nỗ lực không ngừng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân quận nhà trong năm 2021, trong đó có sự đóng góp tích cực của Ủy ban MTTQ Việt Nam quận và các tổ chức thành viên các cấp.

Quận ủy đánh giá cao những kết quả mà MTTQ và các tổ chức thành viên đạt được trong năm qua. Hoạt động Mặt trận từ quận, phường đến các khu dân cư trên địa bàn đã đạt được nhiều kết quả trong việc vận động, tập hợp các tầng lớp Nhân dân. Khối đại đoàn kết toàn dân tiếp tục được tăng cường, mở rộng và phát triển cả về qui mô và chất lượng. Các phong trào do Mặt trận các cấp phát động đã nhận được sự quan tâm hưởng ứng của đông đảo các giới, các tầng lớp Nhân dân đồng tình tham gia thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” gắn với phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, “Vì người nghèo” ngày càng nhận được sự hưởng ứng tích cực của các ngành, các giới, các tổ chức kinh tế, các cơ sở tôn giáo và các nhà hảo tâm. Trong năm qua, Ủy ban MTTQ quận và 16 phường đã vận động được trên 5,3 tỷ đồng cho quỹ “Vì người nghèo”, và đã chi hơn chi chăm lo cho các đối tượng chính sách, dân nghèo hơn 5 tỷ đồng theo kế hoạch. Đặc biệt vào tháng 5 năm 2021, một gia đình tại Phường 01 đã xảy ra hỏa hoạn, gây tử vong 08 người và bị thương 01 người, thiệt hại nhiều tài sản khác. Trước tình hình đó, MTTQ quận đã kịp thời báo cáo và đề xuất Thành phố hỗ trợ 85.000.000 đồng, quỹ Vì người nghèo quận hỗ trợ 42.000.000 đồng cho gia đình gặp nạn.

Mặt trận Tổ quốc quận, phường cũng đã tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, thực hiện giám sát công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026, giám sát cán bộ, công chức, đảng viên ở khu dân cư; kịp thời phản ánh những ý kiến, nguyện vọng của Nhân dân cho Đảng bộ, Chính quyền và các ngành chức năng giải quyết. Hoạt động giám sát của Mặt trận đối với các cơ quan nhà nước, cán bộ, công chức và đảng viên ở khu dân cư đã góp phần nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính, rèn lyện đạo đức, phẩm chất đội ngũ đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, nâng cao ý thức trách nhiệm phục vụ Nhân dân ngày càng tốt hơn. Kết quả hoạt động Mặt trận các cấp trong năm 2021 đã góp phần xây dựng, củng cố và phát triển khối đại đoàn kết toàn dân trên địa bàn quận, phát huy vai trò, nâng cao vị trí của Mặt trận Tổ quốc trong hệ thống chính trị và đời sống xã hội.

Ban Thường vụ Quận ủy ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực, phấn đấu vượt qua khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị trong năm 2021 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ quận, Ủy ban MTTQ các phường, Ban công tác Mặt trận các khu phố, đã góp phần xây dựng hệ thống chính trị của quận ngày càng vững mạnh, góp phần đảm bảo giữ vững tình hình an ninh, trật tự, tăng cường an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân. Đây cũng là dịp để Mặt trận Tổ Quốc quận nhà biểu dương khen thưởng các tập thể và cá nhân được Thành phố và Quận tặng Bằng khen, giấy khen vì những đóng góp tích cực cho hoạt động của Quận nhà trong năm qua.

Bước sang năm mới 2022, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Nguyễn Tăng Minh lưu ý và đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam quận và các tổ chức thành viên lưu ý thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, với những nội dung cụ thể như: Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Tiếp tục phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, đẩy mạnh thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở; tăng cường tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, sự đồng thuận, nhất trí nhằm xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân. Song song đó, cần thường xuyên quan tâm củng cố, kiện toàn tổ chức Mặt trận ở cơ sở, làm tốt vai trò tham mưu cho cấp ủy trong công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ Mặt trận có phẩm chất đạo đức tốt, có trình độ nghiệp vụ và thật sự tâm huyết với công tác vận động nhân dân. Cán bộ Mặt trận cơ sở phải là lực lượng nòng cốt trong phát động và tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương qua đó tập hợp, định hướng, hướng dẫn Nhân dân tham gia thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các phong trào, các cuộc vận động ở địa phương. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên quận, phường tiếp tục thực hiện tốt công tác dân vận, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng và hiệu quả các cuộc vận động, nhất là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” gắn với các nội dung cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với một tinh thần “tích cực học tập, nỗ lực làm theo”. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Quận ủy bày tỏ sự tin tưởng đơn vị Mặt trận Tổ quốc quận sẽ cùng với các tổ chức thành viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và công tác trọng tâm trong thời gian tới năm 2022 và những năm tiếp theo.

BTQSố lượt người xem: 564    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA