SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
4
0
9
0
8
3
Tin tức sự kiện 28 Tháng Giêng 2022 10:00:00 SA

Danh sách phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn Quận 11 năm 2021

 

Ngày 27/01/2022, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 11 đã ban hành Quyết định số 505/QĐ-UBND về việc công nhận phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021. Theo đó, công bố kèm theo Quyết định số 505/QĐ-UBND Danh sách phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên đia bàn Quận 11 năm 2021 như sau: 

STT

Tên phường

Tổng điểm

Điểm của từng tiêu chí

Kết quả đánh giá sự hài lòng (%)

Tiêu chí 1

Tiêu

chí 2

Tiêu chí 3

Tiêu chí 4

Tiêu chí 5

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

Phường loại I

 

1

Phường 05

98

15

30

23

10

20

100%

2

Phường 16

98

15

30

23

10

20

100%

3

Phường 01

98

15

30

23

10

20

99,8%

4

Phường 07

98

15

30

23

10

20

98,68%

5

Phường 14

95

12

30

23

10

20

100%

6

Phường 08

95

12

30

23

10

20

98%

7

Phường 03

94

12

29

23

10

20

95,33%

Phường loại II

 

1

Phường 04

98

15

30

23

10

20

100%

2

Phường 06

98

15

30

23

10

20

100%

3

Phường 10

98

15

30

23

10

20

100%

4

Phường 12

98

15

30

23

10

20

100%

5

Phường 13

98

15

30

23

10

20

100%

6

Phường 15

98

15

30

23

10

20

100%

7

Phường 09

98

15

30

23

10

20

99,94%

8

Phường 02

95

12

30

23

10

20

100%

 

Tải về Quyết định số 505/QĐ-UBND ngày 27/01/2022 về việc công nhận phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021

Phòng Tư pháp

 

 


Số lượt người xem: 441    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA