SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
4
4
8
0
5
9
Tin tức sự kiện 11 Tháng Mười Một 2021 9:45:00 SA

Giới thiệu một số quy định về thực hiện tiết kiệm điện trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 – 2025

 

Thực hiện Công văn số 2060/STTT-BC ngày 22/10/2021 của Sở Thông tin và truyền thông về việc tuyên truyền Kế hoạch thực hiện tiết kiệm điện trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 – 2025. Nhằm nâng cao nhận thức của các doanh nghiệp, hộ kinh doanh và Nhân dân trên địa bàn quận về sử dụng điện tiết kiệm trong mọi hoạt động của xã hội; giảm cường độ điện năng trong các ngành nghề, lĩnh vực kinh tế; đưa công tác tiết kiệm điện trở thành hoạt động thường xuyên đối với các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm và các ngành nghề kinh tế tiêu thụ nhiều năng lượng; hướng tới mục tiêu tăng trưởng xanh và phát triển bền vững. Văn phòng Ủy ban nhân dân Quận phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin giới thiệu các văn bản quy phạm pháp luật sau:

Nghị quyết số 55-NQ/TW ngày 11/02/2020 của Bộ Chính trị về định hướng chiến lược phát triển năng lượn quốc gia Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn 2045

Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 07/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2020-2025

Quyết định số 3579/QĐ-UBND ngày 15/10/2021 của UBND Thành phố về ban hành Kế hoạch thực hiện tiết kiệm điện trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2021-2025

Quyết định số 04/2017/QĐ-TTg ngày 09/3/2017 của Thủ tướng Chính Phủ quy định danh mục phương tiện, thiết bị phải dán nhãn năng lượng, áp dụng mức hiệu suất năng lượng tối thiểu và lộ trình thực hiện

(Theo cv số 819/VHTT ngày 9/11/2021 về tuyên truyền Kế hoạch thực hiện tiết kiệm điện trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2021-2025)

VPUB


Số lượt người xem: 703    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA