SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
4
4
7
1
4
5
Tin tức sự kiện 31 Tháng Tám 2021 10:45:00 SA

Giới thiệu nghị định số 75/2021/NĐ-CP quy định mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi đối với người có công với cách mạng

 

 

Ngày 24 tháng 7 năm 2021, Chính phủ ban hành Nghị định số 75/2021/NĐ-CP quy định mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi đối với người có công với cách mạng.

- Nghị định số 75/2021/NĐ-CP gồm 4 chương và 16 điều.

Theo Nghị định này, mức chuẩn trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng là 1.624.000 đồng (không thay đổi so với Nghị định số 58/2019/NĐ-CP). 

Mức hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng đối với bà mẹ Việt Nam anh hùng là 4.872.000 đồng, hiện hành tại Nghị định số 58/2019/NĐ-CP không có quy định.

- Nghị định cũng quy định các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng như bảo hiểm y tế; điều dưỡng phục hồi sức khỏe; hỗ trợ phương tiện trợ giúp; các dụng cụ chỉnh hình, phương tiện, thiết bị phục hồi chức năng cần thiết; ưu đãi giáo dục tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân đến trình độ đại học; hỗ trợ thăm viếng mộ liệt sĩ; hỗ trợ di chuyển, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ và nhiều chế độ ưu đãi khác.

- Nghị định này có hiệu lực từ ngày 15 tháng 9 năm 2021.

- Nghị định số 58/2019/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2019 của Chính phủ quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi người có công với cách mạng hết hiệu lực thi hành kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành, trừ các chế độ quy định tại khoản 3 Điều 15 Nghị định này.

- Người bị thương thuộc một trong các trường hợp quy định tại Điều 23 Pháp lệnh số 02/2020/UBTVQH14 ngày 09 tháng 12 năm 2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV về Ưu đãi người có công với cách mạng mà có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 5% - 20% thì được hưởng trợ cấp ưu đãi một lần theo quy định tại Phụ lục VI ban hành kèm theo Nghị định này.

Xem toàn văn

Phòng Tư pháp

 


Số lượt người xem: 1424    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA