SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
4
8
3
5
2
4
Tin tức sự kiện 27 Tháng Năm 2021 4:55:00 CH

11 quy trình đã sửa đổi, bổ sung theo Quyết định số 08/2021/QĐ-UBND ngày 29/04/2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố

 

Ủy ban nhân dân Thành phố vừa ban hành Quyết định số 08/2021/QĐ-UBND ngày 29/04/2021 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định phối hợp giải quyết thủ tục giao đất, thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; đăng ký đất đai, tài sản khác gắn liền với đất; cấp, cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn Thành phố ban hành kèm theo Quyết định số 36/2017/QĐ-UBND ngày 17/08/2017 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

Tải về

Phòng TNMT

 


Số lượt người xem: 740    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA