SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
4
8
3
3
8
1
Tin tức sự kiện 31 Tháng Ba 2021 4:15:00 CH

Các khu vực bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố khóa X nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại Quận 11

 

Ngày 29/3/2021, UBND Quận 11 đã ban hành các quyết định phê chuẩn 92 khu vực bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV (đơn vị số 3) và đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố, nhiệm kỳ 2021 - 2026 (đơn vị số 12).

Phường 1 có 07 khu vực bỏ phiếu bầu cử:

Khu vực bỏ phiếu số 01: Gồm các Tổ dân phố: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07. Địa điểm bỏ phiếu tại Trường Tiểu học Hưng Việt, số 135 Lạc Long Quân, Phường 1, Quận 11.

Khu vực bỏ phiếu số 02: Gồm các Tổ dân phố: 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Địa điểm bỏ phiếu tại cổng số 3 Trường THCS Lê Anh Xuân, số 341 Hàn Hải Nguyên, Phường 1, Quận 11.

Khu vực bỏ phiếu số 03: Gồm các Tổ dân phố: 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Địa điểm bỏ phiếu tại nhà dân, số 1 đường 702 Hồng Bàng, Phường 1, Quận 11.

Khu vực bỏ phiếu số 04: Gồm các Tổ dân phố: 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Địa điểm bỏ phiếu tại Phòng Giáo dục và Đào tạo, số 714 Hồng Bàng, Phường 1, Quận 11.

Khu vực bỏ phiếu số 05: Gồm các Tổ dân phố: 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36. Địa điểm bỏ phiếu tại Trường Mầm non Phường 1 (cơ sở 1), số 8/79 Tân Hóa, Phường 1, Quận 11.

Khu vực bỏ phiếu số 06: Gồm các Tổ dân phố: 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43. Địa điểm bỏ phiếu tại Trường Mầm non Bam Bi Hồng, số 8/47 Tân Hóa, Phường 1, Quận 11.

Khu vực bỏ phiếu số 07: Gồm các Tổ dân phố: 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Địa điểm bỏ phiếu tại Trường Mầm non Học viện Hoa Kỳ, số 66 Tân Hóa, Phường 1, Quận 11.

Phường 2 có 04 khu vực bỏ phiếu bầu cử:

Khu vực bỏ phiếu số 08: Gồm các Tổ dân phố: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11. Địa điểm bỏ phiếu tại nhà dân, số 261 Minh Phụng, Phường 2, Quận 11.

Khu vực bỏ phiếu số 09: Gồm các Tổ dân phố: 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Địa điểm bỏ phiếu tại Trường Mầm non Ánh Dương 1, số 347/35 Minh Phụng, Phường 2, Quận 11.

Khu vực bỏ phiếu số 10: Gồm các Tổ dân phố: 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. Địa điểm bỏ phiếu tại Trường Tiểu học Nguyễn Thi, số 1484 đường Ba Tháng Hai, Phường 2, Quận 11.

Khu vực bỏ phiếu số 11: Gồm các Tổ dân phố: 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46. Địa điểm bỏ phiếu tại nhà dân, số 155/5-7 Hàn Hải Nguyên, Phường 2, Quận 11.

Phường 3 có 10 khu vực bỏ phiếu bầu cử:

Khu vực bỏ phiếu số 12: Gồm các Tổ dân phố: 24, 25, 26, 27, 28. Địa điểm bỏ phiếu tại Trường THCS Nguyễn Văn Phú, số 161B/112 Lạc Long Quân, Phường 3, Quận 11.

Khu vực bỏ phiếu số 13: Gồm các Tổ dân phố: 20, 21, 22, 23. Địa điểm bỏ phiếu tại Trường THCS Nguyễn Văn Phú, số 161B/112 Lạc Long Quân, Phường 3, Quận 11.

Khu vực bỏ phiếu số 14: Gồm các Tổ dân phố: 31, 42, 43, 44, 45, 46. Địa điểm bỏ phiếu tại Trường THCS Nguyễn Văn Phú, số 161B/112 Lạc Long Quân, Phường 3, Quận 11.

Khu vực bỏ phiếu số 15: Gồm các Tổ dân phố: 48, 50, 53, 54, 55, 56. Địa điểm bỏ phiếu tại Trường THCS Nguyễn Văn Phú, số 161B/112 Lạc Long Quân, Phường 3, Quận 11.

Khu vực bỏ phiếu số 16: Gồm các Tổ dân phố: 18, 19, 29, 30, 32, 33, 49. Địa điểm bỏ phiếu tại Trường THCS Nguyễn Văn Phú, số 161B/112 Lạc Long Quân, Phường 3, Quận 11.

Khu vực bỏ phiếu số 17: Gồm các Tổ dân phố: 47, 51, 52, 57, 58, 59, 60, 61. Địa điểm bỏ phiếu tại nhà dân, số 152/42 Lạc Long Quân, Phường 3, Quận 11.

Khu vực bỏ phiếu số 18: Gồm các Tổ dân phố: 10, 11, 12, 13, 14, 17. Địa điểm bỏ phiếu tại Đình Bình Thới, số 161G/3 Lạc Long Quân, Phường 3, Quận 11.

Khu vực bỏ phiếu số 19: Gồm các Tổ dân phố: 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41. Địa điểm bỏ phiếu tại Đội quản lý thị trường 11B, số 101A Lạc Long Quân, Phường 3, Quận 11.

Khu vực bỏ phiếu số 20: Gồm các Tổ dân phố: 01, 02, 03, 04, 05, 06. Địa điểm bỏ phiếu tại Trường Mầm non 3, số 247/36 Lạc Long Quân, Phường 3, Quận 11.

Khu vực bỏ phiếu số 21: Gồm các Tổ dân phố: 07, 08, 09, 15, 16. Địa điểm bỏ phiếu tại Trường Mầm non 3, số 247/36 Lạc Long Quân, Phường 3, Quận 11.

Phường 4 có 05 khu vực bỏ phiếu bầu cử:

Khu vực bỏ phiếu số 22: Gồm các Tổ dân phố: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12. Địa điểm bỏ phiếu tại Trường Tiểu học Phạm Văn Hai, số 888-890 đường Nguyễn Chí Thanh, Phường 4, Quận 11.

Khu vực bỏ phiếu số 23: Gồm các Tổ dân phố 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Địa điểm bỏ phiếu tại Công ty TNHH Quán Quân, số 94-96 đường Tạ Uyên, Phường 4, Quận 11.

Khu vực bỏ phiếu số 24: Gồm các Tổ dân phố 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36. Địa điểm bỏ phiếu tại Chùa Phi Hà Động Nguyệt Canh Đường, số 59 đường Đỗ Ngọc Thạnh, Phường 4, Quận 11.

Khu vực bỏ phiếu số 25: Gồm các Tổ dân phố: 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 và 52, 53. Địa điểm bỏ phiếu tại Trường Mầm non Phường 4, số 69-71 đường Phó Cơ Điều, Phường 4, Quận 11.

Khu vực bỏ phiếu số 26: Gồm các Tổ dân phố 46, 47, 48, 49, 50, 51 và 54, 55, 56, 57, 58. Địa điểm bỏ phiếu tại Trường Mầm non 4, số 28-30 đường Tân Khai, Phường 4, Quận 11.

Phường 5 có 10 khu vực bỏ phiếu bầu cử:

Khu vực bỏ phiếu số 27: Gồm các Tổ dân phố: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Địa điểm bỏ phiếu tại Trường Mầm non 5, số 423/34 Lạc Long Quân, Phường 5, Quận 11.

Khu vực bỏ phiếu số 28: Gồm sinh viên ký túc xá Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh. Địa điểm bỏ phiếu tại Ký túc xá Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, số 351A Lạc Long Quân, Phường 5, Quận 11.

Khu vực bỏ phiếu số 29: Gồm các Tổ dân phố: 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Địa điểm bỏ phiếu tại Trường THCS Nguyễn Huệ, số 423/14 Lạc Long Quân, Phường 5, Quận 11.

Khu vực bỏ phiếu số 30: Gồm các Tổ dân phố: 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38. Địa điểm bỏ phiếu tại Liên đoàn Lao động Quận 11, số 622 Lạc Long Quân, Phường 5, Quận 11.

Khu vực bỏ phiếu số 31: Gồm các Tổ dân phố: 39, 40, 41, 42 và 95, 96, 97. Địa điểm bỏ phiếu tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên, Quận 11 - Trường Mầm non 5 cơ sở 2, số 416/1 Lạc Long Quân, Phường 5, Quận 11.

Khu vực bỏ phiếu số 32: Gồm các Tổ dân phố: 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49. Địa điểm bỏ phiếu tại Hội trường Lô B chung cư 312 Lạc Long Quân, số Lô B chung cư 312 Lạc Long Quân, Phường 5, Quận 11.

Khu vực bỏ phiếu số 33: Gồm các Tổ dân phố: 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66. Địa điểm bỏ phiếu tại Trường THCS Lê Quý Đôn (Mặt trước), số 343D Lạc Long Quân, Phường 5, Quận 11.

Khu vực bỏ phiếu số 34: Gồm các Tổ dân phố: 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82. Địa điểm bỏ phiếu tại Trường THCS Lê Quý Đôn (Mặt sau), số 343D Lạc Long Quân, Phường 5, Quận 11.

Khu vực bỏ phiếu số 35: Gồm các Tổ dân phố: 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94. Địa điểm bỏ phiếu tại Trường Tiểu học Hòa Bình, số 66 Hòa Bình, Phường 5, Quận 11.

Khu vực bỏ phiếu số 36: Gồm các Tổ dân phố: 50, 51, 52, 53, 54, 55 và 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108.

Phường 6 có 04 khu vực bỏ phiếu bầu cử:

Khu vực bỏ phiếu số 37: Gồm các Tổ dân phố: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Địa điểm bỏ phiếu tại nhà hàng Tân Lạc Viên, số 1197 đường Ba Tháng Hai, Phường 6, Quận 11.

Khu vực bỏ phiếu số 38: Gồm các Tổ dân phố: 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Địa điểm bỏ phiếu tại Trường Tiểu học Âu Cơ, số 160 Trần Quý, Phường 6, Quận 11.

Khu vực bỏ phiếu số 39: Gồm các Tổ dân phố: 29, 30, 31, 32, 33, 34 và 42, 43, 44, 45, 46, 47. Địa điểm bỏ phiếu tại nhà dân, số 216-218 Phó Cơ Điều, Phường 6, Quận 11.

Khu vực bỏ phiếu số 40: Gồm các Tổ dân phố: 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41. Địa điểm bỏ phiếu tại Trường Mầm non Phường 6 - Điểm 2, số 167-169 Phó Cơ Điều, Phường 6, Quận 1.

Phường 7 có 07 khu vực bỏ phiếu bầu cử:

Khu vực bỏ phiếu số 41: Gồm các Tổ dân phố: 01, 02, 03, 04, 05, 08. Địa điểm bỏ phiếu tại nhà dân, số E28 Nhật Tảo, Phường 7, Quận 11.

Khu vực bỏ phiếu số 42: Gồm các Tổ dân phố, 06, 07, 11, 12, 13, 14, 15. Địa điểm bỏ phiếu tại Trường THCS Nguyễn Minh Hoàng, số 185/2 Lý Thường Kiệt, Phường 7, Quận 11.

Khu vực bỏ phiếu số 43: Gồm các Tổ dân phố 16, 17, 18, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Địa điểm bỏ phiếu tại Chung cư Tân Phước, số 153 Lý Thường Kiệt, Phường 7, Quận 11.

Khu vực bỏ phiếu số 44: Gồm các Tổ dân phố: 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Địa điểm bỏ phiếu tại Trường Mầm non Phường 7, số 102-104 Lê Đại Hành, Phường 7, Quận 11.

Khu vực bỏ phiếu số 45: Gồm các Tổ dân phố: 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48. Địa điểm bỏ phiếu tại nhà dân số 164 Lê Đại Hành, Phường 7, Quận 11.

Khu vực bỏ phiếu số 46: Gồm các Tổ dân phố 28, 29, 30, 31, 32, 49, 53, 54, 55. Địa điểm bỏ phiếu tại Chi cục Thú y TPHCM, số 151 Lý Thường Kiệt, Phường 7, Quận 11.

Khu vực bỏ phiếu số 47: Gồm các Tổ dân phố: 50, 51, 52, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62. Địa điểm bỏ phiếu tại Trường Tiểu học Đề Thám, số 10 Lê Đại Hành, Phường 7, Quận 11.

Phường 8 có 04 khu vực bỏ phiếu bầu cử:

Khu vực bỏ phiếu số 48: Gồm các Tổ dân phố: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13. Địa điểm bỏ phiếu tại Trường Mầm Non Phường 8, số 234 Thái Phiên, Phường 8, Quận 11.

Khu vực bỏ phiếu số 49: Gồm các Tổ dân phố 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Địa điểm bỏ phiếu tại Trạm Y tế phường số 48/7-9 Dương Đình Nghệ, Phường 8, Quận 11.

Khu vực bỏ phiếu số 50: Gồm các Tổ dân phố: 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41. Địa điểm bỏ phiếu tại Trường Tiểu học Lạc Long Quân, số 225 Lò Siêu, Phường 8, Quận 11.

Khu vực bỏ phiếu số 51: Gồm các Tổ dân phố 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58. Địa điểm bỏ phiếu tại Trường THCS Nguyễn Hiền, số 03 Dương Đình Nghệ, Phường 8, Quận 11.

Phường 9 có 04 khu vực bỏ phiếu bầu cử:

Khu vực bỏ phiếu số 52: Gồm các Tổ dân phố: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11. Địa điểm bỏ phiếu tại Trường Tiểu học Hàn Hải Nguyên, số 137-139 Thái Phiên, Phường 9, Quận 11.

Khu vực bỏ phiếu số 53: Gồm các Tổ dân phố 12, 13, 20, 21, 22, 23, 24. Địa điểm bỏ phiếu tại nhà dân, số 430 Minh Phụng, Phường 9, Quận 11.

Khu vực bỏ phiếu số 54: Gồm các Tổ dân phố: 14, 15, 16, 17, 18, 19. Địa điểm bỏ phiếu tại nhà dân, số 418/19-21 Minh Phụng, Phường 9, Quận 11.

Khu vực bỏ phiếu số 55: Gồm các Tổ dân phố: 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34. Địa điểm bỏ phiếu tại Trường Mầm non Phường 9, số 181 Bình Thới, Phường 9, Quận 11.

Phường 10 có 04 khu vực bỏ phiếu bầu cử:

Khu vực bỏ phiếu số 56: Gồm các Tổ dân phố: 01, 1A, 02, 03, 04, 05, 5A, 06, Công an Quận, Ký túc xá Kiên Giang, chung cư Hoa Sen. Địa điểm bỏ phiếu tại Trường Mầm non 10, số 240 Lạc Long Quân Phường 10, Quận 11.

Khu vực bỏ phiếu số 57: Gồm các Tổ dân phố: 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Địa điểm bỏ phiếu tại Nhà văn hóa phường 10, số 180/5D Lạc Long Quân, Phường 10, Quận 11.

Khu vực bỏ phiếu số 58: Gồm các Tổ dân phố: 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. Địa điểm bỏ phiếu tại Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc – Cơ sở 1, số 395/9G Minh Phụng, Phường 10, Quận 11.

Khu vực bỏ phiếu số 59: Gồm các Tổ dân phố: 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45. Địa điểm bỏ phiếu tại Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc – Cơ sở 2, số 109/1 Xóm Đất, Phường 10, Quận 11.

Phường 11 có 04 khu vực bỏ phiếu bầu cử:

Khu vực bỏ phiếu số 60: Gồm các Tổ dân phố: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Địa điểm bỏ phiếu tại Trường Tiểu học Quyết Thắng, số 391A Lê Đại Hành, Phường 11, Quận 11.

Khu vực bỏ phiếu số 61: Gồm các Tổ dân phố: 16, 17, 18, 19, 20, 21, 29, 43, 44, 45, 46, 47, 50, 52. Địa điểm bỏ phiếu tại nhà dân: số 87A Bình Thới, Phường 11, Quận 11.

Khu vực bỏ phiếu số 62: Gồm các Tổ dân phố: 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35. Địa điểm bỏ phiếu tại Trường Mẫu giáo Sơn Ca 11, số 145 Lê Thị Bạch Cát, Phường 11, Quận 11.

Khu vực bỏ phiếu số 63: Gồm các Tổ dân phố: 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 49, 51, 53, 54, 55, 56, 57. Địa điểm bỏ phiếu tại Cơ sở Trà, số 208 Lê Thị Bạch Cát, Phường 11, Quận 11.

Phường 12 có 04 khu vực bỏ phiếu bầu cử:

Khu vực bỏ phiếu số 64: Gồm các Tổ dân phố: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12. Địa điểm bỏ phiếu tại Trường Tiểu học Phú Thọ, số 322 đường Tôn Thất Hiệp, Phường 12, Quận 11.

Khu vực bỏ phiếu số 65: Gồm các Tổ dân phố: 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Địa điểm bỏ phiếu tại Trường Tiểu học Phú Thọ, số 322 đường Tôn Thất Hiệp, Phường 12, Quận 11.

Khu vực bỏ phiếu số 66: Gồm các Tổ dân phố: 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36. Địa điểm bỏ phiếu tại Trường Mầm non phường 12, số 196-198 đường Tuệ Tĩnh, Phường 12, Quận 11.

Khu vực bỏ phiếu số 67: Gồm các Tổ dân phố: 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45. Địa điểm bỏ phiếu tại Chung cư Tuệ Tĩnh, đường Tuệ Tĩnh, Phường 12, Quận 11.

Phường 13 có 05 khu vực bỏ phiếu bầu cử:

Khu vực bỏ phiếu số 68: Gồm các Tổ dân phố: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10. Địa điểm bỏ phiếu tại Công ty địa ốc Bình Chánh, số 270-272 Lãnh Binh Thăng, Phường 13, Quận 11.

Khu vực bỏ phiếu số 69: Gồm các Tổ dân phố 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Địa điểm bỏ phiếu tại Trường Mầm non Phường 13 (cơ sở số 1), số 227 Lê Đại Hành, Phường 13, Quận 11.

Khu vực bỏ phiếu số 70: Gồm các Tổ dân phố: 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Địa điểm bỏ phiếu tại Trường Mầm non Phường 13 (cơ sở số 3), số 253 Lê Đại Hành, Phường 13, Quận 11.

Khu vực bỏ phiếu số 71: Gồm các Tổ dân phố: 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Địa điểm bỏ phiếu tại Trường Mầm non Phường 13 (cơ sở số 2), số 120/17-18 Tôn Thất Hiệp Phường 13, Quận 11.

Khu vực bỏ phiếu số 72: Gồm các Tổ dân phố: 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49. Địa điểm bỏ phiếu tại Đại lý Vé số Cà Mau, số 351-351A Lê Đại Hành, Phường 13, Quận 11.

Phường 14 có 08 khu vực bỏ phiếu bầu cử:

Khu vực bỏ phiếu số 73: Gồm các Tổ dân phố: 01, 02, 03, 04, 08, 09, 14. Địa điểm bỏ phiếu tại Chung cư Thới Bình số 49/52 Âu Cơ, Phường 14, Quận 11.

Khu vực bỏ phiếu số 74: Gồm các Tổ dân phố: 05, 06, 07, 10, 11, 12, 13. Địa điểm bỏ phiếu tại nhà dân, số 79/23 Âu Cơ, Phường 14, Quận 11.

Khu vực bỏ phiếu số 75: Gồm các Tổ dân phố: 15, 16, 17, 18, 20, 28, 29, 30. Địa điểm bỏ phiếu tại Trường Tiểu học Đại Thành, số 79/22 Âu Cơ, Phường 14, Quận 11.

Khu vực bỏ phiếu số 76: Gồm các Tổ dân phố 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Địa điểm bỏ phiếu tại Trường Tiểu học Đại Thành, số 79/22 Âu Cơ, Phường 14, Quận 11.

Khu vực bỏ phiếu số 77: Gồm các Tổ dân phố 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37. Địa điểm bỏ phiếu tại Trường Mầm non Phường 14, số 86 đường 10 Bình Thới, Phường 14, Quận 11.

Khu vực bỏ phiếu số 78: Gồm các Tổ dân phố 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44. Địa điểm bỏ phiếu tại Trạm Y tế Phường 14, số 125 đường 10 Bình Thới, Phường 14, Quận 11.

Khu vực bỏ phiếu số 79: Gồm các Tổ dân phố: 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 60 và cơ động. Địa điểm bỏ phiếu tại nhà dân số 186/16A1 đường Bình Thới, Phường 14, Quận 11.

Khu vực bỏ phiếu số 80: Gồm các Tổ dân phố: 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59. Địa điểm bỏ phiếu tại nhà dân, số 32/45B Ông Ích Khiêm, Phường 14, Quận 11.

Phường 15 có 07 khu vực bỏ phiếu bầu cử:

Khu vực bỏ phiếu số 81: Gồm các Tổ dân phố: 01, 02, 03, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 32. Địa điểm bỏ phiếu tại Trường Mầm non 15 (cơ sở 2) số 24 đường số 2 Cư xá Lữ Gia, Phường 15, Quận 11.

Khu vực bỏ phiếu số 82: Gồm các Tổ dân phố: 04, 05, 12, 13, 14, 15. Địa điểm bỏ phiếu tại Trường Mầm non 15 - Cơ sở 3, số 33 đường số 2 Cư xá Lữ Gia, Phường 15, Quận 11.

Khu vực bỏ phiếu số 83: Gồm các Tổ dân phố: 16, 17, 18, 19, 20, 21, 59, 60. Địa điểm bỏ phiếu tại Trường THCS Lữ Gia, số 1A đường 52 Cư xá Lữ Gia, Phường 15, Quận 11.

Khu vực bỏ phiếu số 84: Gồm các Tổ dân phố 22, 25, 26, 29, 30, 31. Địa điểm bỏ phiếu tại Trung tâm dạy nghề Quận 11, số 33 đường 52 Cư xá Lữ Gia, Phường 15, Quận 11.

Khu vực bỏ phiếu số 85: Gồm các Tổ dân phố: 23, 24, 28, 35, 39, 40, 41, 42, 43. Địa điểm bỏ phiếu tại Trường Tiểu học Trưng Trắc, số 160 Nguyễn Thị Nhỏ, Phường 15, Quận 11.

Khu vực bỏ phiếu số 86: Gồm các Tổ dân phố: 27, 33, 34, 36, 37, 38, 44, 45, 46, BCH Quân sự. Địa điểm bỏ phiếu tại Trường Mầm non 15 – Cơ sở 1, số 297/3 Lý Thường Kiệt, Phường 14, Quận 11.

Khu vực bỏ phiếu số 87: Gồm các Tổ dân phố: 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58. Địa điểm bỏ phiếu tại Trường Tiểu học Nguyễn Thị Nhỏ, số 01 đường nội bộ C khu chung cư Phú Thọ, Phường 15, Quận 11.

Phường 16 có 05 khu vực bỏ phiếu bầu cử:

Khu vực bỏ phiếu số 88: Gồm các Tổ dân phố: 1A, 1B, 2A, 2B, 03, 06, 7A, 7B, 7C, 08, 09, 10 và Đại đội kiểm soát Quân sự 1 (Đồn Cây Mai). Địa điểm bỏ phiếu tại Trường THCS Hậu Giang, số 8 Lò Siêu, Phường 16, Quận 11.

Khu vực bỏ phiếu số 89: Gồm các Tổ dân phố: 48, 49, 50, 51, 52A, 52B, 53, 54, 55, 56, 57, 58. Địa điểm bỏ phiếu tại Trường Mầm non Phường 16, số 269/29 Nguyễn Thị Nhỏ, Phường 16, Quận 11.

Khu vực bỏ phiếu số 90: Gồm các Tổ dân phố 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 32, 44, 45, 46, 47. Địa điểm bỏ phiếu tại Đền thờ Họ Huỳnh, số 1481 đường Ba Tháng Hai, Phường 16, Quận 11.

Khu vực bỏ phiếu số 91: Gồm các Tổ dân phố: 04, 05, 11, 12, 13A, 13B, 14, 15, 16, 17, 18. Địa điểm bỏ phiếu tại nhà dân, số 518 Hồng Bàng, Phường 16, Quận 11.

Khu vực bỏ phiếu số 92: Gồm các Tổ dân phố: 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43. Địa điểm bỏ phiếu tại Đình Minh Phụng, số 600 Hồng Bàng, Phường 16, Quận11.

 

VPUB tổng hợp

 


Số lượt người xem: 2159    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA