SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
4
8
4
2
2
8
Tin tức sự kiện 09 Tháng Tư 2021 1:45:00 CH

Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ Quận lần thứ 4, khóa XII, nhiệm kỳ 2020-2025

 

 

Ngày 07/4, Quận ủy Quận 11 đã tổ chức Hội nghị lần thứ 4 Ban chấp hành Đảng bộ quận, khóa XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tham dự có các đồng chí: Nguyễn Kim Phượng, Trưởng phòng Tổ chức Đảng và Đảng viên Ban Tổ chức Thành ủy; Trương Ngọc Trước, Phó Tổng Biên tập Trang tin điện tử Đảng bộ TPHCM; Trương Quốc Lâm, Bí thư Quận ủy; Nguyễn Tăng Minh, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận; Trần Phi Long, Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận.

Tại hội nghị, đồng chí Trần Phi Long, Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận đã trình bày tờ trình về dự thảo Báo cáo đánh giá tình hình nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng, vận động Nhân dân quý I năm 2021 và nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2021. Các nội dung chủ yếu của 4 chương trình trọng điểm thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ quận lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025. Trong quý I/2021, Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Quận ủy tập trung triển khai đồng bộ các mặt công tác, các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, phòng, chống dịch COVID-19; làm tốt công tác chăm lo Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Hội nghị cũng đã trao đổi thảo luận về một số nội dung trọng tâm cần tiếp tục thực hiện trong Quý II/2021 xoay quanh một số nội dung như: Công tác tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn trong Quý 2; tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố nhiệm kỳ 2021 - 2026. Tập trung giữ vững ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đảm bảo an toàn tuyệt đối trong các ngày lễ, nhất là trước, trong và sau cuộc bầu cử; tập trung lãnh đạo triển khai thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, an ninh - quốc phòng năm 2021, trong đó chú trọng thực hiện mục tiêu kép phòng chống dịch COVID-19 và phát triển kinh tế. Lãnh đạo thực hiện có hiệu quả chủ đề năm 2021 của thành phố là “Năm xây dựng chính quyền đô thị và cải thiện môi trường đầu tư”; tổ chức học tập, quán triệt và xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng; sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tuyên dương điển hình về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020-2021 và giai đoạn 2016-2021; sơ kết 01 năm thực hiện Đề án 05-ĐA/TU của Thành ủy về tuyên truyền, lan tỏa thông tin tích cực, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên Internet, mạng xã hội tại thành phố Hồ Chí Minh; tổng kết nhiệm kỳ 2016-2021 của Hội đồng nhân dân quận; lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác giới thiệu nhân sự và tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố nhiệm kỳ 2021-2026; giám sát sự lãnh đạo của cấp ủy, người đứng đầu cơ quan, đơn vị về đẩy mạnh công tác tạo nguồn và phát triển đảng viên và giám sát sự lãnh đạo của cấp ủy, người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong thực hiện Quy định 1374-QĐ/TU; công tác triển khai thực hiện 04 Chương trình trọng điểm thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Quận 11 khóa XII, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm: Chương trình trọng điểm “Chỉnh trang và phát triển đô thị” giai đoạn 2020 – 2025, Chương trình “Giảm nghèo bền vững” giai đoạn 2021 – 2025, Chương trình “Cải cách hành chính” giai đoạn 2020 – 2025, Chương trình nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên giai đoạn 2020 - 2025.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trương Quốc Lâm, Bí thư Quận ủy lưu ý các ban đảng Quận ủy, phòng ban của UBND quận, các phường cần chủ động dự báo tình hình dịch bệnh Covid-19 để đề ra các giải pháp ứng phó; cùng với đó là tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự trước trong và sau bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp; tập trung đánh giá công tác triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận. Song song đó, cần tập trung triển khai thực hiện 4 chương trình trong điểm mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận khóa XII đã đề ra, gồm: Chương trình chỉnh trang và phát triển đô thị; Chương trình giảm nghèo bền vững; Chương trình cải cách hành chính; Chương trình nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Đồng chí Trương Quốc Lâm nhấn mạnh, Quận ủy sẽ tổ chức kiểm tra việc thực hiện các chương trình trọng điểm. Một trong những nhiệm vụ then chốt cần tập trung trước mắt là tập trung cho công tác bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Tiếp tục triển khai các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp thông qua việc tiếp xúc, đối thoại để tháo gỡ khó khăn, thu hút đầu tư, có cải thiện môi trường đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển thúc đẩy nền kinh tế Quận 11 phát triển nhanh, ổn định và bền vững. Đồng chí cũng lưu ý trong công tác phòng, chống tham nhũng ở các cơ quan, đơn vị; giải quyết đơn thư khiếu nại, tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.

BTQ


Số lượt người xem: 1114    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA