SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
4
8
4
0
9
9
Tin tức sự kiện 10 Tháng Tư 2021 11:20:00 SA

Tổng kết tình hình công tác xây dựng Đảng, vận động nhân dân năm 2020 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2021

 

 

Ngày 9/4, Đảng ủy cơ quan Đảng, đoàn thể quận đã tổ chức Hội nghị Tổng kết tình hình công tác xây dựng Đảng, vận động nhân dân năm 2020 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2021. Tham  dự chủ trì hội nghị có đồng chí Nguyễn Tăng Minh, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận, Bí thư Đảng ủy cơ quan Đảng, Đoàn thể quận.

 

Ảnh: Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận, Bí thư Đảng ủy cơ quan Đảng, Đoàn thể quận Nguyễn Tăng Minh trao giấy khen cho 02 chi bộ xuất sắc năm 2020.

Nhìn chung, trong năm 2020, Đảng ủy luôn quan tâm công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tạo điều kiện cho tất cả đảng viên được học tập, quán triệt các Nghị quyết Trung ương khóa 10, 11 của Ban Chấp hành Trung ương và Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị; kịp thời phổ biến, tuyên truyền các chủ trương, đường lối, nghị quyết, chỉ thị của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác thông tin, tuyên truyền về phòng, chống dịch Covid-19; tham mưu tổ chức các đợt hoạt động kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020) và đợt thi đua 200 ngày chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, và các ngày lễ lớn trong năm 2020… Trong năm qua, Tổ công tác 1374-QĐ/TU của Đảng ủy có nỗ lực thực hiện chế độ thông tin, trao đổi tình hình các nguồn thông tin, phản ánh, tuy nhiên, cho đến nay cũng chưa tiếp nhận được thông tin, phản ánh nào về các tập thể, cá nhân suy thoái thuộc đảng bộ. Qua kiểm tra, giám sát không có tổ chức đảng và đảng viên vi phạm. Trong năm qua không có đảng viên nào bị thi hành kỷ luật. Các chi bộ lãnh đạo tốt việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở của đơn vị; kịp thời công khai các kế hoạch, chỉ tiêu năm, tình hình thu, chi tài chính, nguồn đảng phí để lại; thảo luận thống nhất quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị...; có kế hoạch phân công đảng viên trực tiếp làm công tác vận động nhân dân và tham gia các hoạt động xã hội theo chỉ đạo của Thành ủy…

 

Ảnh: Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy Nguyễn Thanh Tuấn trao giấy khen cho 09 đồng chí đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận, Bí thư Đảng ủy cơ quan Đảng, Đoàn thể quận Nguyễn Tăng Minh, ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực mà Đảng ủy cơ quan Đảng, Đoàn thể đã đạt được trong năm 2020, Đảng ủy kịp thời triển khai các chương trình, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của năm 2020; tạo điều kiện cho cán bộ, đảng viên được học tập, quán triệt các nghị quyết của Trung ương, chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Các chi bộ có sự đầu tư và triển khai kế hoạch công tác thực hiện ngay từ đầu năm, tập trung lãnh đạo bảo đảm tiến độ thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị. Các đoàn thể tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị trọng tâm của đơn vị; tích cực hưởng ứng các phong trào do ngành dọc cấp trên phát động.

 

Ảnh: Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận, Bí thư Đảng ủy cơ quan Đảng, Đoàn thể quận Nguyễn Tăng Minh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Bên cạnh các mặt đạt được trong năm 2020, đồng chí Nguyễn Tăng Minh lưu ý một số mặt còn tồn tại, hạn chế cần tiếp tục nghiên cứu các giải pháp để nâng cao hiệu quả, đổi mới hoạt động trong thời gian tới. Đồng chí đề nghị, Đảng ủy tiếp tục tập trung tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt và triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng gắn với Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố, Đại hội đại biểu Đảng bộ quận nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đại hội cơ sở, các chương trình trọng điểm. Trước mắt là tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác bầu cử đại biểu Quốc Hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố nhiệm kỳ 2021 - 2026. Bên cạnh đó, cần tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII, Chỉ thị 05-CT/TW gắn với chủ đề năm 2021 “Năm đẩy mạnh xây dựng chính quyền đô thị và cải thiện môi trường đầu tư”; tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới, nâng cao chất lượng các cuộc kiểm tra, giám sát, thực hiện các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng và Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2021; tập trung kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, chức trách của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị. Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm các chủ trương, giải pháp phòng, chống tham nhũng, lãng phí; thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở các cơ quan, đơn vị. Tiếp tục thực hiện đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác dân vận của hệ thống chính trị. Tập trung đổi mới nội dung, phương thức hành động của hội, đoàn thể trực thuộc; thực hiện tốt công tác giám sát và phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Lãnh đạo tốt công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội Hội Liên hiệp Phụ nữ quận, Đại hội Hội Chữ Thập đỏ quận và Đại hội Chi đoàn cơ quan Đảng, Đoàn thể quận.

 Dịp này, Đảng ủy cơ quan Đảng, Đoàn thể quận đã trao giấy khen cho Chi bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ Quận 11 đạt “Trong sạch, vững mạnh, tiêu biểu” và Chi bộ Văn phòng Quận ủy đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020; giấy khen cho 09 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020.

BTQ


Số lượt người xem: 1195    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA