SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
4
9
6
2
8
5
Tin tức sự kiện 12 Tháng Ba 2021 2:55:00 CH

Thành phố Hồ Chí Minh có 32 đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố nhiệm kỳ 2021-2026

Ủy ban Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố nhiệm kỳ 2021-2026 đã ban hành Nghị quyết số 34/NQ-UBBC ngày 03/3/2021 về việc công bố số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Theo đó, số lượng đại biểu được bầu của Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2021 - 2026 theo quy định của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương là 95 đại biểu.

Căn cứ số liệu dân số của các quận, huyện và Thành phố Thủ Đức là hơn 9,1 triệu người, số đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2021 - 2026 là 32 đơn vị, danh sách các đơn vị bầu cử có số thứ tự từ số 1 đến số 32.

Quận 11 thuộc Đơn vị bầu cử số 12, gồm các phường: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Số đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố được bầu là 03 (ba).

 

BBT


Số lượt người xem: 806    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA