SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
4
3
9
6
3
1
Tin tức sự kiện 03 Tháng Giêng 2021 9:55:00 SA

Giới thiệu về nghị định số 135/2020/NĐ-CP quy định về tuổi nghỉ hưu

Ngày 18 tháng 11 năm 2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 135/2020/NĐ-CP quy định về tuổi nghỉ hưu, nghị định số 135/2020/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2021. Nghị định số 135/020/NĐ-CP gồm có 9 Điều:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Điều 3. Thời điểm nghỉ hưu và thời điểm hưởng chế độ hưu trí

Điều 4. Tuổi nghỉ hưu trong điều kiện lao động bình thường

Điều 5. Nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn tuổi nghỉ hưu trong điều kiện lao động bình thường

Điều 6. Nghỉ hưu ở tuổi cao hơn tuổi nghỉ hưu trong điều kiện lao động bình thường

Điều 7. Quy định chuyển tiếp

Điều 8. Hiệu lực thi hành

Điều 9. Trách nhiệm hướng dẫn thi hành

Ban hành kèm theo Nghị định số 135/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 11 năm 2020 của Chính phủ gồm có ba Phụ lục:

Phụ lục I: Lộ trình tuổi nghỉ hưu trong điều kiện lao động bình thường gắn với tháng, năm sinh tương ứng

Phụ lục II: Tuổi nghỉ hưu thấp nhất gắn với tháng, năm sinh tương ứng

Phụ lục III: Công việc khai thác than trong hầm lò

Kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành, các quy định trước đây trái với Nghị định này và các quy định sau đây hết hiệu lực:

1. Điều 6; khoản 3 Điều 7 và khoản 2 Điều 11 của Nghị định số 115/2015/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc.

2. Điểm a khoản 2 Điều 5 của Nghị định số 134/2015/NĐ-CP ngày 29 tháng 12 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội tự nguyện.

3. Các điểm a, b khoản 1 Điều 8; khoản 3 Điều 9 và khoản 2 Điều 12 của Nghị định số 33/2016/NĐ-CP ngày 10 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân.

Phòng Tư pháp

 


Số lượt người xem: 1045    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA