SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
4
4
0
0
9
4
Tin tức sự kiện 10 Tháng Mười Một 2020 5:15:00 CH

Chính sách cho người sử dụng lao động vay để trả lương ngừng việc cho người lao động

Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) quận Tân Phú và Quận 11 vừa triển khai chương trình cho vay “Người sử dụng lao động vay vốn để trả lương cho người lao động”.

1. Đối tượng vay vốn:

Người sử dụng lao động có doanh thu quý I năm 2020 giảm từ 20% trở lên so với quý IV năm 2019 hoặc doanh thu quý liền kề trước thời điểm đề nghị xét hưởng giảm 20% trở lên so với cùng kỳ năm 2019.

2. Điều kiện vay vốn:

- Có người lao động đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc phải ngừng việc từ 01 tháng liên tục trở lên trong khoảng thời gian từ ngày 01 tháng 4 năm 2020 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2020.

- Có doanh thu quý I năm 2020 giảm 20% trở lên so với quý IV năm 2019 hoặc doanh thu quý liền kề trước thời điểm xét hưởng giảm 20% trở lên so với cùng kỳ năm 2019.

- Không có nợ xấu tại các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2019.

3. Mức cho vay:

- Mức cho vay tối đa 01 tháng của 01 khách hàng bằng 50% mức lương tối thiểu vùng (x) số người lao động bị ngừng việc có tên trong Danh sách theo Mẫu số 11b ban hành kèm theo Quyết định số 32/2020/QĐ-TTg.

- Mỗi khách hàng được vay vốn không quá 03 tháng trong khoảng thời gian từ ngày 01 tháng 4 năm 2020 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2020.

- Mức tiền lương tối thiểu vùng căn cứ theo quy định tại Nghị định số 90/2019/NĐ-CP ngày 15/11/2019 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động.

4. Lãi suất cho vay:

Lãi suất cho vay: 0%/năm.

Lãi suất nợ quá hạn: 12%/năm.

5. Thời hạn cho vay:

Do NHCSXH nơi cho vay và Khách hàng thỏa thuận nhưng không quá 12 tháng.  

6. Bảo đảm tiền vay:

Khách hàng không phải thực hiện bảo đảm tiền vay.

7. Mục đích sử dụng vốn vay:

Vốn vay được khách hàng sử dụng để trả lương ngừng việc cho người lao động bị ngừng việc do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19.

8. Phương thức cho vay:

NHCSXH nơi cho vay thực hiện cho vay trực tiếp đến khách hàng.

9. Hồ sơ vay vốn NHCSXH:

Khách hàng tự kê khai, chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực về số lao động ngừng việc, số liệu xác định doanh thu đáp ứng điều kiện vay theo quy định tại Quyết định số 32/2020/QĐ-TTg.

9.1. Hồ sơ vay vốn lần đầu gồm:

a) Đề nghị vay trả lương ngừng việc cho người lao động (Mẫu số 11a ban hành kèm theo Quyết định số 32/2020/QĐ-TTg).

b) Danh sách người lao động bị ngừng việc do ảnh hưởng của dịch Covid-19 (Mẫu số 11b ban hành kèm theo Quyết định số 32/2020/QĐ-TTg).

c) Bản sao các giấy tờ phù hợp với loại hình hoạt động:

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đăng ký Hợp tác xã/hộ kinh doanh; Quyết định thành lập/Quyết định cho phép thành lập của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (nếu có).

- Giấy phép kinh doanh/Giấy phép hoạt động/Chứng chỉ hành nghề (đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện hoặc pháp luật có quy định); Giấy phép đầu tư/Giấy chứng nhận đầu tư (đối với doanh nghiệp được thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài).

- Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu còn hiệu lực của khách hàng hoặc người đại diện hợp pháp của khách hàng.

- Văn bản bổ nhiệm hoặc cử người đứng đầu pháp nhân theo quy định của Điều lệ tổ chức hoặc Quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

d) Bản sao văn bản thỏa thuận của khách hàng với người lao động về việc ngừng việc do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19.

đ) Giấy ủy quyền (nếu có).

9.2. Hồ sơ vay vốn các lần tiếp theo gồm:

- Các hồ sơ nêu tại tiết a, b điểm 9.1 khoản 9 thông báo này.

- Bổ sung hồ sơ nêu tại tiết c, d, đ điểm 9.2 khoản 9 thông báo này nếu có thay đổi so với hồ sơ vay vốn lần đầu.

9.3. Khi nộp hồ sơ, khách hàng xuất trình bản gốc các loại giấy tờ quy định tại tiết c, d điểm 9.1 khoản 9 thông báo này để ngân hàng kiểm tra, đối chiếu.

10. Tổ chức giải ngân:

- Căn cứ Hợp đồng tín dụng/Phụ lục hợp đồng tín dụng đã ký, NHCSXH nơi cho vay giải ngân cho khách hàng bằng hình thức chuyển khoản vào tài khoản của khách hàng.

- Trường hợp khách hàng đề nghị vay vốn để trả lương ngừng việc cho các tháng trong khoảng thời gian từ tháng 4 đến tháng 10 năm 2020 trong cùng một lần, NHCSXH nơi cho vay căn cứ hồ sơ vay vốn của khách hàng để phê duyệt, ký Hợp đồng tín dụng và thực hiện giải ngân 01 lần.

- Việc giải ngân của NHCSXH được thực hiện đến hết ngày 31 tháng 01 năm 2021.

Tải mẫu đơn 11a, 11b

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Ngân hàng Chính sách xã hội quận Tân Phú và Quận 11 (quản lý cho vay địa bàn Quận 11 và quận Tân Phú).

Địa chỉ: Số 16 Thoại Ngọc Hầu, phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú - TP.HCM.

Điện thoại: (028) 39.736.126 – 39.736.129

BTQ


Số lượt người xem: 821    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA