SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
4
4
0
8
0
9
Tin tức sự kiện 28 Tháng Chín 2020 7:30:00 SA

Tuần lễ học tập suốt đời năm 2020

Ngày nay, với sự phát triển của khoa học, kỹ thuật, tri thức của nhân loại ngày càng gia tăng một cách nhanh chóng. Điều đó đã đưa tới kết quả, mỗi quốc gia, để phát triển bền vững thì con đường tối ưu là xây dựng xã hội học tập, trong đó mọi người dân được tạo cơ hội học tập suốt đời. Mặt khác, ngày nay thành tựu khoa học, công nghệ cho phép mỗi cá nhân có thể học suốt đời mà không bị giới hạn bởi không gian, thời gian.

Với định hướng Việt Nam sẽ trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại, bền vững, Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 11 đã khẳng định đường lối của Đảng đối với việc học tập suốt đời: “Khuyến khích các hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, tạo điều kiện để người dân được học tập suốt đời”.

Báo cáo chính trị của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 12 về phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế xã hội 05 năm 2016 - 2020 đã nhấn mạnh: “Bảo đảm chất lượng giáo dục, công bằng, toàn diện và cơ hội học tập suốt đời cho mọi người”.

Để đường lối của Đảng đi vào cuộc sống, ngày 09 tháng 01 năm 2013, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 89/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012 - 2020”

Thực hiện Quyết định số 5506/QĐ-UBND ngày 07 tháng 10 năm 2013 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012 - 2020” trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, hàng năm, sự kiện Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời đã trở thành một sự kiện điển hình cho phong trào học tập và học tập suốt đời của Nhân dân Thành phố.

Với chủ đề “Chuyển đổi số thúc đẩy Học tập suốt đời”, Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm nay gửi đến toàn thể chúng ta một thông điệp: Chúng ta cần phải học tập thường xuyên, học tập suốt đời và học tập một cách thông minh trong kỷ nguyên số, điều này sẽ đưa chúng ta đến với văn minh và hạnh phúc của nhân loại.

Xã hội học tập là một xã hội mà mọi người đều được học, cần phải học và tự giác học thường xuyên, học suốt đời. Trong xã hội học tập, các hình thức học tập rất phong phú, đa dạng và linh hoạt như học theo lớp, học trong trường chính quy, học ở ngoài nhà trường, học trên internet, học bằng các công cụ truyền thông đa phương tiện tiến bộ của công nghệ số.

Thực hiện tinh thần kế hoạch số 172/KH-UBND ngày 23/9/2020 của Ủy ban nhân dân Quận 11 về việc tổ chức các hôạt động “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2020”, nhiều hoạt động tuyên truyền để hưởng ứng tuần lễ học tập suốt đời được diễn ra trên địa bàn Quận 11.

Chương trình hoạt động của Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2020 tại quận 11 diễn ra với nhiều hoạt động cấp quận và cơ sở.

Các hoạt động này rất mong được sự hưởng ứng tham gia tích cực của Nhân dân trên địa bàn quận 11.

Qua hơn 10 năm thực hiện nhiệm vụ xây dựng xã hội học tập, Thành phố Hồ Chí Minh đã tạo được những nền tảng cơ bản về nhận thức, trách nhiệm của các cấp lãnh đạo đối với nhiệm vụ xây dựng xã hội học tập, huy động được nhiều nguồn lực của Nhân dân Thành phố hỗ trợ hoạt động cho giáo dục thường xuyên, cho Trung tâm học tập cộng đồng. Ngành Giáo dục và Đào tạo đã hoàn thành tốt nhiệm vụ cung ứng cơ hội học tập suốt đời cho người dân, nhất là được sự đồng thuận của người dân trong việc tham gia các hoạt động tại các Trung tâm học tập cộng đồng, góp phần lớn trong nhiệm vụ xây dựng xã hội học tập của đất nước.

(Bài phát thanh tuyên truyền hưởng ứng tuần lễ học tập suốt đời năm 2020 – TTVH Q11)

 


Số lượt người xem: 3901    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA