SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
3
9
6
6
0
5
Tin tức sự kiện 15 Tháng Giêng 2020 3:35:00 CH

Tiếp tục phát huy vai trò giám sát, nâng cao chất lượng hoạt động của hội đồng nhân dân quận 11 trong năm 2019

Hội đồng nhân dân là cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân, do nhân dân địa phương bầu ra, chịu trách nhiệm trước nhân dân địa phương và cơ quan nhà nước cấp trên. Nhằm thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ đó trong năm 2019, Hội đồng nhân dân quận tiếp tục phát huy vai trò giám sát, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng nhân dân.

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Hội đồng nhân dân quận gồm 40 đại biểu, trong đó có 04 đại biểu hoạt động chuyên trách (gồm 02 Phó Chủ tịch và 02 Phó trưởng Ban). Về cơ cấu: Thường trực Hội đồng nhân dân quận gồm 05 đồng chí gồm: 01 Chủ tịch HĐND quận đồng thời là Bí thư Quận ủy; 01 Phó Chủ tịch Thường trực, 01 Phó Chủ tịch và 02 Ủy viên Thường trực là Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Quận ủy kiêm Trưởng Ban Pháp chế và Trưởng Ban Dân vận Quận ủy kiêm Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội. Ban Kinh tế - Xã hội và Ban Pháp chế đều có 11 thành viên gồm 01 Trưởng ban, 01 Phó trưởng ban và 09 thành viên, trong đó Phó trưởng ban là đại biều hoạt động chuyên trách của Ban. Đại biểu Hội đồng nhân dân quận chia làm 16 tổ tương ứng với 16 Phường trên địa bàn Quận 11, mỗi tổ đều phân công Tổ trưởng phụ trách tổ khi tiếp xúc với cử tri.

Ảnh: Đoàn Đại biểu HĐND quận viếng nghĩa trang liệt sĩ và giao lưu, trao đổi học tập kinh nghiệm với Đại biểu HĐND quận Hải Châu tại TP Điện Biên Phủ

Trong năm 2019, Hội đồng nhân dân quận đã ban hành Kế hoạch phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt nam quận về “Công tác bảo vệ môi trường đô thị, khu dân cư và quản lý chất thải trên địa bàn quận” giai đoạn 2017 – 2020; tổ chức Phiên giải trình về thực hiện “Chương trình phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn, quản lý nhà nước đối với các đường dây rác dân lập trên địa bàn quận”; tổ chức kỳ họp thứ Mười (thường lệ), kỳ họp thứ Mười Một và kỳ họp thứ Mười Hai (bất thường) Hội đồng nhân dân quận; kỳ họp thứ Mười Ba; qua đó đã thảo luận các tờ trình, báo cáo của Ủy ban nhân dân quận, các Ban Hội đồng nhân dân quận và ban hành 11 nghị quyết tại các kỳ họp. Hoạt động giám sát của đại biểu Hội đồng nhân dân quận tại kỳ họp thông qua việc nghiên cứu các tài liệu góp ý trực tiếp tại kỳ họp; qua đó các đại biểu đã thực hiện việc giám sát các báo cáo của Ủy ban nhân dân quận và các đơn vị một cách đầy đủ; Các Tổ đại biểu, đại biểu Hội đồng nhân dân quận đã phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các phường tổ chức 48 buổi Hội nghị tiếp xúc cử tri trước, sau kỳ họp Hội đồng nhân dân quận (Kỳ họp thứ Mười và Kỳ họp thứ Mười Ba), đảm bảo tính nghiêm túc và thời gian theo quy định; Tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ cho đại biểu 02 Ban Hội đồng nhân dân quận, phường năm 2019 với các chuyên đề: kỹ năng giám sát, khảo sát; kỹ năng thẩm tra, thẩm định tài liệu và kỹ năng phát biểu trong cuộc họp.

 

Ảnh: Đoàn đại biểu HĐND quận thăm và tặng quà các nhân chứng lịch sử chiến dịch Điên Biên Phủ tại TP Điện Biên Phủ

Về tổ chức hoạt động giám sát, thực hiện Nghị quyết số 113/NQ-HĐND ngày 24/7/2018 của Hội đồng nhân dân quận về Chương trình hoạt động giám sát năm 2019, Thường trực Hội đồng nhân dân quận cùng với các Ban Hội đồng nhân dân đã thành lập 08 Đoàn giám sát, tổ chức giám sát chuyên đề với các nội dung: Giám sát về thực hiện công tác sắp xếp trật tự lòng, lề đường, Vỉa hè và vệ sinh môi trường năm 2019 đối với Ủy ban nhân dân các Phường 4, 6, 7, 9, 10, 15, Phòng Quản lý đô thị, Phòng Tài nguyên và Môi trường quận; Giám sát về kết quả thực hiện của các đơn vị đối với kết luận của HĐND quận trong 2 năm 2017, 2018 tại 8 đơn vị; Giám sát về việc thực hiện các giải pháp xây dựng tiềm lực chính trị, tinh thần trong khu vực phòng thủ tại Phường 1, 3, 8, 12, 14, 16; Giám sát công tác quản lý nhà nước đối với lực lượng thu gom rác dân lập tại Phường 2, 5, 10, 11, 13, 15, Phòng Tài nguyên và Môi trường; Giám sát tình hình hoạt động xây dựng trên địa bàn quận; Giám sát công tác tuyển sinh các lớp đầu cấp năm học 2014 – 2020 trên địa bàn quận đối với các đơn vị: Ủy ban nhân dân Phường 3, 8; 2 trường tiểu học: Phùng Hưng, Lạc Long Quân, 2 trường THCS Nguyễn Văn Phú, Chu Văn An; Giám sát công tác phòng, chống tham nhũng theo Kế hoạch 111/KH-UBND ngày 31/5/2018 của Ủy ban nhân dân quận năm 2019 đối với các đơn vị: UBND các Phường 1, 4, 6, 9, 10, 11, 14, 15; Giám sát tình hình thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn quận năm 2019.

 

Ảnh: Đoàn đại biểu HĐND quận thăm và tặng quà các nhân chứng lịch sử chiến dịch Điên Biên Phủ tại TP Điện Biên Phủ

Đa số các thành viên đoàn giám sát đều thực hiện tốt kế hoạch của Thường trực Hội đồng nhân dân quận và 02 Ban Hội đồng nhân dân quận đề ra; việc tham gia, phối hợp của các đơn vị trong hoạt động giám sát được thực hiện tốt, đảm bảo đầy đủ các yêu cầu của đoàn giám sát, tạo điều kiện về phương tiện, địa điểm làm việc phục vụ tốt cho hoạt động giám sát, qua đó chất lượng hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân quận được nâng lên. Thông qua hoạt động giám sát, Hội đồng nhân dân quận đã thể hiện được vai trò, vị trí của cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, những vấn đề quan trọng của địa phương đã được Đoàn giám sát kiến nghị giải quyết nhằm góp phần đảm bảo công tác quản lý, sắp xếp trật tự lòng lề đường, vỉa hè và vệ sinh môi trường đánh giá lại kết quả thực hiện của các đơn vị đối với những kết luận giám sát của Hội đồng nhân dân trong hai năm 2017, 2018; tiếp tục tập trung thực hiện các giải pháp xây dựng tiềm lực chính trị, tinh thần trong khu vực phòng thủ, nắm bắt thông tin về công tác quản lý nhà nước đối với lực lượng thu gom rác dân lập tại quận giúp cho các cơ quan đơn vị khắc phục những tồn tại hạn chế và hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian tới. Thường trực Hội đồng nhân dân quận tổ chức 03 Hội nghị giao ban chuyên đề với Thường trực Hội đồng nhân dân phường hướng dẫn các kỹ năng về các vấn đề liên quan đến công tác thẩm tra báo cáo tại các kỳ họp Hội đồng nhân dân và đánh giá tình hình hoạt động của Hội đồng nhân dân phường

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương, Luật tiếp công dân, Thường trực Hội đồng nhân dân quận, phường cùng đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân và Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc quận, phường đã tổ chức trực tiếp công dân định kỳ vào ngày thứ 05 hằng tuần. Các Ban Hội đồng nhân dân không bố trí lịch trực định kỳ mà chỉ bố trí tiếp xúc cử tri khi có yêu cầu của Thường trực Hội đồng nhân dân. Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân quận phân công đại biểu tiếp công dân 1 tháng/ lần tại Ủy ban nhân dân phường nơi mình ứng cử. Thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các quy định của pháp luật về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, không để xảy ra khiếu nại đông người, vượt cấp. Tiếp nhận 06 đơn thư phản ánh của người dân, đã chuyền đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết và trả lời kết quả giải quyết cho người dân. Việc phối hợp tiếp công dân được thực hiện công khai, có lên lịch công tác tuần đối với hoạt động định kỳ, trường họp đột xuất thì liên lạc trực tiếp để mời đại biểu tham dự. Tùy nội dung kiến nghị của cử tri, thành phần tham dự được mời sẽ có Thường trực Hội đồng nhân dân, lãnh đạo Ủy ban nhân dân, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các phòng ban chuyên môn, Tòa án nhân dân và Viện kiểm sát nhân dân quận.

Kỷ niệm 65 năm ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ, Hội đồng nhân dân quận đã tổ chức cho đại biểu Hội đồng nhân dân quận giao lưu học tập, trao đổi kinh nghiệm hoạt động với Hội đồng nhân dân Thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên từ ngày 12/3 đến ngày 16/3/2019. Đây là dịp để đoàn công tác HĐND Quận 11 có dịp viếng thăm Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia đồi Al (Thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên). Một ngày trên mảnh đất “Lừng lẫy Điện Biên, chấn động địa cầu”, đoàn đại biểu HĐND quận đã đặt vòng hoa ở đài tưởng niệm, thắp nến và dâng hương tất cả các phần mộ liệt sĩ tại nghĩa trang tri ân công lao của các anh hùng liệt sĩ. Đến thăm và tặng quà tri ân các đồng chí là cựu chiến binh tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ tại nhà riêng tại mỗi nơi đến, đoàn đã được nghe các nhân chứng lịch sử đã đi qua chiến tranh kể lại về những kỷ niệm hào hùng của một thời quá khứ. Chia sẻ với những khó khăn đối với các trường học ở nơi đây, Đoàn đã đến thăm và tặng quà tại 2 trường tiểu học Thành phố Điện Biên Phủ, trao tặng kinh phí xây dựng nhà tình nghĩa. Các mạnh thường quân của đoàn đại biểu HĐND quận 11 cũng đã gửi các phần quà và ủng hộ kinh phí chăm lo hàng tháng cho các em học sinh vùng cao để tạo điều kiện cho các em học sinh được vui chơi giải trí và tiếp thêm động lực cho các em trong học tập. “Yêu thương là sẻ chia”, những món quà tuy nhỏ về vật chất nhưng thấm đẫm tình người, và đoàn công tác đã có một ngày làm việc thật ý nghĩa ấm áp tình yêu thương. Nhân dịp kỷ niệm 65 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2019), “Chiến thắng Điện Biên Phủ là bản anh hùng ca bất diệt trong lịch sử dân tộc Việt Nam”, một cựu chiến binh tham gia chiến dịch chia sẻ với chúng tôi. Cứ thế lần lượt những ký ức của một thời hào hùng trong chiến dịch Điện Biên Phủ, tiếp nối những chiến công với đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, Đại thắng mùa xuân 1975, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước cứ hiện ra mồn một theo lời kể của các cụ. May mắn được dịp ghé thăm và nghe các cụ chia sẻ về thời gian đấu tranh hào hùng ấy, những lớp trẻ đi sau chúng tôi, thêm tự hào về những chiến công lừng lẫy và hun đúc thêm tình yêu quê hương đất nước. Ý nghĩa thăng lợi và bài học lịch sử từ chiến thắng Điện Biên Phủ mang tính thời đại và giá trị nhân văn sâu sắc, khẳng định sự sáng tạo tài tình vai trò lãnh đạo của Đảng ta, đứng đầu là chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu. Chuyến giao lưu, tham quan và học tập kinh nghiệm với HĐND Thành phố Điện Biên Phủ sẽ là bài học quý để HĐND quận 11 nghiên cứu và học tập cho phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương ngày một phát triển năng động và sáng tạo. Biết rằng phía trước vẫn còn nhiều khó khăn và thách thức, nhưng dưới sự lãnh đạo của Đảng và phát huy hào khí 65 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954 - 44 năm đại thắng mùa xuân năm 1975, chúng ta tin tưởng rằng sức mạnh đại đoàn kết dân tộc được phát huy mạnh mẽ thì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của quân và dân ta sẽ tiếp tục đạt được những thành tựu to lớn hơn nữa...

Song song đó, HĐND quận đã tham dự và đóng góp nhiều hoạt động của HĐND Thành phố. Cụ thể như: Dự các kỳ họp của Hội đồng nhân dân Thành phố khóa IX, nhiệm kỳ 2016 – 2021; Tham dự hoạt động giải trình tại phiên họp Thường trực Hội đồng nhân dân Thành phố về việc “thực hiện chính sách, pháp luật phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn Thành phố và về tình hình vận hành và phát triển hệ thống xe buýt trên địa bàn Thành phố; Tham dự buổi giám sát của Thường trực Hội đồng nhân dân Thành phố về bảo tồn di sản và cảnh quan kiến trúc đô thị trên địa bàn quận; Tham gia Đoàn công tác của HĐND Thành phố thăm và làm việc tại Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và Vương quốc Campuchia; Tham dự Hội thảo “Giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm về bình đẳng giới và sự tham gia của nữ giới trong cơ quan dân cử, tham gia quản lý, lãnh đạo” với chủ đề “Lãnh đạo nữ trong bối cảnh phát triển hiện nay của Hội đồng nhân dân Thành phố; Thường trực Hội đồng nhân dân quận tham dự các chuyên đề giám sát do Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận tổ chức về công tác triển khai thực hiện Quy định 1374QĐ/TU ngày 01/12/2017 của Ban Thường vụ Thành ủy tại Ủy ban MTTQ các Phường 7, 11, 12, 13, 14, 15, giám sát thực hiện Nghị quyết 03/2018/NQ-HĐND ngày 16/3/2018 của Hội đồng nhân dân Thành phố tại 02 trường tiểu học (Trần Văn Ơn, Hòa Bình), 02 trường THCS Phú Thọ, Lê Quý Đôn), 02 trường THPT Trần Quang Khải, nam Kỳ Khởi Nghĩa); Tham gia cùng với Đoàn Công tác của Ủy ban nhân dân quận khám bệnh, cấp thuốc miễn phí, tặng quà cho quân và dân đơn vị kết nghĩa với Ban chỉ huy Quân sự quận tại Chi khu Quân sự Prasat – Balang tỉnh Kapong Thom-Campuchia.

Nhìn chung Thường trực Hội đồng nhân dân quận, các Ban Hội đồng nhân dân quận Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân quận thường xuyên bám sát chỉ đạo của Ban Thường vụ Quận ủy, Thường trực Quận ủy tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động Hội đồng nhân dân quận trọng tâm là tổ chức các kỳ họp, hoạt động giám sát, tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, phát huy các hội nghị đối thoại với người dân, lắng nghe ý kiến nhân dân. Các đại biểu Hội đồng nhân dân quận, phường cũng thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm của đại biểu trong việc tham dự đầy đủ các kỳ họp, tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp; kịp thời phản ánh và trả lời giải quyết ý kiến của cử tri. Thường trực Hội đồng nhân dân đảm bảo công tác tổ chức, điều hành hoạt động Hội đồng nhân dân theo đúng quy định của pháp luật, chủ động tham mưu cho Quận ủy ban hành Nghị quyết lãnh đạo hoạt động Hội đồng nhân dân trong năm 2019, đề xuất nội dung giám sát chuyên đề phù hợp với tình hình thực tiễn địa phương, góp phần cùng Ủy ban nhân dân hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ kinh tế - xã hội của địa phương. Trong năm, Thường trực Hội đồng nhân dân đã tổ chức Phiên giải trình về thực hiện Chương trình phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn, quản lý nhà nước đối với các đường dây tác dân lập trên địa bàn quận, qua đó khắc phục được hạn chế còn tồn tại của các năm trước đây chưa tổ chức phiên giải trình do nhiều nguyên nhân chủ yếu là do công tác phối hợp và khâu chuẩn bị, tổ chức các phiên giải trình chưa có. Đồng thời, đã tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho đại biểu 02 Ban Hội đồng nhân dân quận, phường năm 2019 với các chuyên đề: kỹ năng giám sát, khảo sát, kỹ năng thẩm tra, thẩm định tài liệu và kỹ năng phát biểu trong cuộc họp góp phần nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động của các Ban Hội đồng nhân dân quận, phường trong thời gian tới. Hội đồng nhân dân quận, phường luôn bám sát thực tiễn và thường xuyên giữ mối liên hệ với cử tri, thể hiện qua việc tổ chức tiếp xúc cử tri trước và sau mỗi kỳ họp, tiếp xúc cử tri theo chuyên đề, tham khảo kinh nghiệm của các phường góp phần nâng cao chất lượng trong các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân sát thực tiễn, kịp thời, đúng pháp luật, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, chăm lo đời sống người dân trên địa bàn quận Hoạt động giám sát được tăng cường với nhiều hình thức: chất vấn, giám sát chuyên đề tại kỳ họp, thành lập đoàn giám sát của Thường trực Hội đồng nhân dân, của các Ban Hội đồng nhân dân, theo dõi việc thực hiện các kết luận sau giám sát, đồng thời thúc đẩy các phòng ban, đơn vị sớm giải quyết những vấn đề dân sinh mà người dân quan tâm, bức xúc. Phát huy hiệu quả quy chế phối hợp giữa Thường trực Hội đồng nhân dân với Ủy ban nhân dân và Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc quận kịp thời điều chỉnh, trao đổi nhằm tạo sự thống nhất trong triển khai thực hiện nhiệm vụ của mỗi bên, đồng thời tạo sự lan tỏa đến sự phối hợp đồng bộ giữa Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 16 phường.

Bước vào năm 2020, Thường trực Hội đồng nhân dân quận dự kiến sẽ tổ chức các hoạt động sau đây: Tổ chức kỳ họp thường kỳ (hoặc bất thường) trong năm của Hội đồng nhân dân quận, phường; Thực hiện chương trình hoạt động giám sát, khảo sát của Thường trực Hội đông nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân. Thường trực Hội đồng nhân dân quận tham gia các hoạt động giám sát chuyên đề do Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận tổ chức; Tăng cường công tác tiếp công dân, tiếp xúc cử tri; xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; Tổ chức Hội nghị “Lắng nghe và trao đổi”; Tổ chức phiên giải trình của Thường trực Hội đồng nhân dân quận; Tổ chức các Hội nghị chuyên đề trao đổi, học tập kinh nghiệm giữa Thường trực Hội đồng nhân dân quận với Thường trực Hội đồng nhân dân phường.

Kết thúc hoạt động năm 2019 và bước vào năm mới 2020, Hội đồng nhân dân Quận 11 chân thành cảm ơn sự tín nhiệm, ủng hộ của cử tri toàn quận, đóng góp vào thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ năm 2019. Nhân dịp chào Xuân Canh Tý 2020, đón Tết cổ truyền của dân tộc, Hội đồng nhân dân Quận 11 xin kính chúc quý vị cử tri cùng với gia đình luôn Mạnh khỏe, Hạnh phúc và Thành đạt trong mọi công việc.

 


Số lượt người xem: 1904    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA