SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
5
0
5
9
4
5
Tin tức sự kiện 21 Tháng Giêng 2020 1:40:00 CH

Đối thoại với Chủ tịch UBND quận nhân dịp đầu Xuân Canh Tý 2020

 

“Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính với mục tiêu “Hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân”

Trong không khí cả nước đang đón chào Xuân mới Canh Tý 2020, Phó Bí thư Quận ủy - Chủ tịch UBND Quận 11 Trần Phi Long đã dành thời gian trả lời phỏng vấn về những kết quả đạt được trong hoạt động của địa phương năm 2019, cũng như những nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Quận nhà trong thời gian tới.

 

 

Phóng viên: Thưa ông, với vai trò là người đứng đầu điều hành và quản lý địa phương, năm 2019 là năm tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ X và Đại hội Đảng bộ Quận lần thứ XI. Cả hệ thống chính trị đã vào cuộc với quyết tâm cao, nhằm phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực, củng cố, tăng cường quốc phòng an ninh... Xin ông có thể đánh giá sơ nét về những kết quả đạt được của Quận 11 trong năm vừa qua?

Chủ tịch UBND quận Trần Phi Long: Năm 2019 là thời điểm tăng tốc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ X và chuẩn bị Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XI; đồng thời là năm thứ hai Thành phố tập trung triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ngày 24 tháng 10 năm 2017 của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 54/2017/QH14 ngày 24 tháng 11 năm 2017 của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh. Quận 11 đã thực hiện phương châm “Tích cực - Đổi mới - Sáng tạo để xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh trở thành đô thị thông minh, hiện đại” gắn với nội dung trọng tâm: “Quyết tâm thực hiện đạt hiệu quả các nội dung 07 chương trình đột phá theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ X” và 02 chương trình trọng điểm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận 11 nhiệm kỳ 2015 – 2020 đề ra. Tình hình kinh tế – văn hóa – xã hội năm 2019 tuy còn nhiều khó khăn, thử thách; tuy nhiên Quận đã bám sát các chỉ đạo của Thành ủy, Ủy ban nhân dân Thành phố và Quận ủy cùng với sự hỗ trợ của các Sở, Ngành Thành phố và sự hưởng ứng tích cực của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn đã giúp cho Quận thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm đạt được kết quả tích cực, cụ thể như: hoàn thành dự toán thu ngân sách nhà nước; điều hành chi ngân sách phù hợp với nguồn thu, đảm bảo chi thường xuyên và chi đầu tư; công tác giải ngân các dự án đảm bảo đạt tỷ lệ theo chỉ đạo của Thành phố; các dự án, chương trình trọng điểm theo kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2019 đã được tập trung triển khai cơ bản đảm bảo tiến độ; chương trình trọng điểm “Giảm nghèo bền vững” giai đoạn 2016– 2020 hoàn thành trước thời hạn 02 năm; công tác đảm bảo an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ và kịp thời; chất lượng giáo dục được duy trì; công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, phòng chống dịch bệnh, quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm được quan tâm thực hiện; công tác cải cách hành chính có bước chuyển biến tích cực; an ninh – quốc phòng luôn đảm bảo tốt, giữ vững được ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Phóng viên: Năm 2019 là năm đột phá về cải cách hành chính, Quận 11 cũng đã triển khai phần mềm “Quận 11 trực tuyến”, tiếp tục thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4; triển khai “Phòng họp không giấy, ứng dụng giao việc tức thời, nhắc việc thông minh”… ông đánh giá như thế nào về hiệu quả cải cách hành chính tại quận nhà?

Chủ tịch UBND quận Trần Phi Long: ngay từ tháng 01/2019, Quận ủy, UBND Quận 11 đã phát động thi đua về “Đột phá cải cách hành chính” trên địa bàn. Một trong những nội dung “Đột phá” chính là việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hành chính.  Để thực hiện có hiệu quả chủ trương của Quận ủy, Ủy ban nhân dân quận đã xây dựng phương án triển khai trung tâm điều hành, xử lý hệ thống camera trên toàn quận; đầu tư máy móc, thiết bị công nghệ họp trực tuyến giữa quận và 16 phường. Song song đó, chỉ đạo cho Ủy ban nhân dân 16 phường, Bản tin quận tiếp tục tuyên truyền rộng rãi, hướng dẫn cho nhân dân về phần mềm “Quận 11 -  Trực tuyến” – một kênh tiếp nhận góp ý, phản ánh của chính quyền Quận 11 dành cho người dân, giúp nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trên địa bàn quận. Ngoài ra, việc đẩy mạnh tuyên truyền công tác tiếp nhận và xử lý hồ sơ hành chính qua dịch vụ công trực tuyến được đã góp phần tiết giảm chi phí về tài chính và thời gian cho người dân, doanh nghiệp, tăng cường tính công khai và minh bạch trong quá trình giải quyết hồ sơ hành chính.

Với mô hình “Phòng họp không giấy - eCabinet” được khánh thành và đưa vào sử dụng, trước mỗi phiên họp, dự thảo nội dung và tài liệu liên quan đến cuộc họp được bộ phận phụ trách tổng hợp gửi lãnh đạo phê duyệt. Sau đó được cập nhật vào hệ thống VNPT eCabinet để các thành viên tham dự cuộc họp xem trước và chuẩn bị ý kiến đóng góp… Ngoài ra, hệ thống này còn có tính năng đăng ký phát biểu, từ danh sách đăng ký phát biểu của các đại biểu được lưu lại qua các cuộc họp, người chủ trì có thể phát hiện ra những người không bao giờ phát biểu. Với tính năng lấy ý kiến và biểu quyết, trong phiên họp, lãnh đạo và các thành viên sẽ trao đổi, tương tác nội dung, thực hiện biểu quyết (nếu cuộc họp có yêu cầu biểu quyết). Kết thúc cuộc họp bộ phận tổng hợp phụ trách sẽ cập nhật kết luận cuộc họp. Trong mô hình “Ứng dụng giao việc tức thời và nhắc việc thông minh”, đây chính là một “thư ký ảo” hiệu quả cho lãnh đạo các cấp, tạo nên quy trình làm việc bài bản và chính xác.

Việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính trên địa bàn quận đã khẳng định sự quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền Quận 11 trong xây dựng chính quyền điện tử và góp phần xây dựng đô thị thông minh với mục tiêu cao cả đó là: “Hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân”.

Phóng viên: Thời gian vừa qua quận 11 đã triển khai thực hiện hưởng ứng Chỉ thị 19 của Ban Thường vụ Thành ủy về thực hiện Cuộc vận động “Người dân TPHCM không xả rác ra đường và kênh rạch, vì TP sạch và giảm ngập nước” với nhiều mô hình và giải pháp hay để xây dựng hình ảnh Quận 11 văn minh sạch đẹp, xin ông cho biết thêm về phương hướng, giải pháp để Quận 11 sẽ thực hiện trong thời gian tới để góp phần thực hiện hiệu quả Chỉ thị 19 của Thành ủy?

Chủ tịch UBND quận Trần Phi Long: Chỉ thị 19-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM ra ngày 19/10/2018 về Cuộc vận động "Người dân TPHCM không xả rác ra đường và kênh rạch, vì Thành phố sạch và giảm ngập nước" đã thể hiện quyết tâm của cả hệ thống chính trị TPHCM trong việc xây dựng TPHCM xanh sạch đẹp, phát triển bền vững. Thực hiện chủ trương chung của TPHCM, Quận 11 xác định rõ “người dân phải là trung tâm trong công tác tuyên truyền vận động, một khi ý thức người dân được nâng cao thì cuộc vận động mới có thể thành công”. Do vậy, thời gian tới chúng tôi sẽ tiếp tục tuyên truyền, vận động đối với một số bộ phận người dân chưa chấp hành tốt chủ trương này, có biện pháp xử phạt để đảm bảo tăng cường tính nghiêm minh của pháp luật. Bên cạnh đó, là việc nêu gương từ cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, ban điều hành tổ dân phố để việc làm này trở thành việc làm thường xuyên liên tục, và hình thành ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường trong mỗi cá nhân; các cơ quan, đơn vị hành chính, đơn vị sự nghiệp… càng phải là nơi đi đầu trong thực hiện. Đặc biệt là tăng cường giáo dục từ học sinh, giáo viên hướng dẫn, giáo dục học sinh từ nhà trường để học sinh chính là người tuyên truyền vận động cho phụ huynh học sinh cùng tham gia trong công tác giữ gìn vệ sinh môi trường, không xả rác ra đường. Tôi tin tưởng người dân địa phương cũng ngày càng ý thức hơn về việc giữ gìn môi trường sống. Xác định cuộc sống chỉ có thể tốt hơn khi mọi người biết thay đổi hành động bản thân, tích cực tham gia, cùng chung tay xây dựng một Quận 11 xanh, sạch, có chất lượng sống tốt, thân thiện với môi trường gắn với phát triển bền vững. Hướng đến quyết tâm xây dựng Quận 11 văn minh, hiện đại, xanh sạch đẹp, thân thiện với môi trường, năm 2020, bên cạnh các mục tiêu phát triển kinh tế, Đảng bộ, chính quyền quận 11 luôn chú trọng phát triển những công trình, mô hình góp phần phục vụ ngày càng tốt hơn cho cuộc sống người dân địa phương, đóng góp vào thành quả chung của TPHCM. Kỳ vọng với sự chung tay góp sức của cả hệ thống chính trị, quận 11 với nhiều cách làm giải pháp hay từ cơ sở, Chỉ thị 19 của Ban Thường vụ Thành ủy sẽ đạt được kết quả đề ra, đóng góp vào kết quả chung của cả Thành phố.

Phóng viên: Xin ông chia sẻ đôi điều về những công tác trọng tâm và yêu cầu nhiệm vụ mới của quận nhà trong thời gian tới?

Chủ tịch UBND quận Trần Phi Long: Chủ trương chung của quận nhà là chăm lo an sinh xã hội cho nhân dân trên địa bàn, thực hiện năm chủ đề về “Năm đột phá về cải cách hành chính” lấy thước đo là sự hài lòng của nhân dân, Quận 11 luôn quan tâm phát động các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện và đưa phong trào thi đua yêu nước ngày càng phát triển mạnh mẽ, toàn diện, sâu rộng trên địa bàn Quận. Nói về những công tác trọng tâm và yêu cầu nhiệm vụ mới của quận 11 trong thời gian tới: xác định cần tiếp tục phát huy vai trò của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong việc nâng cao vị trí, tác dụng của phong trào thi đua yêu nước; phát động hưởng ứng thi đua năm 2019 với nhiều hình thức, nội dung đa dạng phong phú, thiết thực nhằm phấn đấu thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2020 và Kế hoạch 5 năm (2016 - 2020); tiếp tục thực hiện công tác tuyên truyền về phong trào thi đua, công tác nhân rộng điển hình tiên tiến, gương người tốt việc tốt; triển khai kế hoạch phối phợp tổ chức các phong trào thi đua theo chuyên đề như: An toàn giao thông, chỉnh trang đô thị, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm… theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận để làm nòng cốt cho các phong trào thi đua yêu nước của Thành phố trong thời gian tới. Đặc biệt là phong trào thi đua cao điểm “Đón chào năm mới 2020, kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020); “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; chú trọng công tác cải cách hành chính nhằm phục vụ tốt cho người dân và doanh nghiệp góp phần làm cho phong trào lan tỏa đều khắp và đạt hiệu quả.

Phóng viên: Bước sang năm 2020, đồng chí có những dự báo và gửi gắm gì với cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân quận nhà?

Chủ tịch UBND quận Trần Phi Long: Trước thềm Xuân mới Xuân Canh Tý 2020, kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam quang vinh, tôi kêu gọi từng cán bộ, công chức, viên chức quận hãy thực thi nhiệm vụ với tinh thần trách nhiệm, gương mẫu, tận tụy phục vụ nhân dân. Nhân dân quận nhà hãy cùng chung tay đóng góp tâm sức, trí tuệ, sáng tạo phấn đấu xây dựng quận 11 ngày càng phát triển. Tôi tin tưởng rằng với truyền thống đoàn kết, quyết tâm và tinh thần trách nhiệm, “người người thi đua, nhà nhà thi đua” hưởng ứng tích cực các phong trào thi đua yêu nước của địa phương, Quận 11 sẽ tiếp tục gặt hái được thành công, tạo thêm sức bật cho Quận 11 trong năm 2020, đóng góp chung vào thành quả chung của địa phương và TPHCM, tạo dựng một TPHCM văn minh, năng động, hiện đại, tiến tới xây dựng một đô thị thông minh. Một mùa Xuân mới đang về, thay mặt Ban Thường vụ Quận ủy – UBND quận, tôi xin gửi lời chúc mừng năm mới tới các Mẹ Việt Nam anh hùng, các đồng chí lão thành cách mạng, đồng bào, chiến sỹ và nhân dân quận nhà lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, ấm no, sung túc, nhiều thắng lợi. Kính chúc mọi người một mùa xuân mới “Trăm điều như ý, vạn sự thành công”!

Phóng viên thực hiện: Phạm Thị Mỹ Hạnh – Bản tin quận

 

Ảnh: Ông Trần Phi Long, Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND Quận 11 trả lời phỏng vấn về kết quả kinh tế - văn hóa - xã hội – an ninh quốc phòng năm 2019


Số lượt người xem: 1521    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA