SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
5
1
9
1
5
0
Tin tức sự kiện 10 Tháng Tám 2019 10:15:00 SA

Tình hình kinh tế - xã hội tháng 07 năm 2019

 

 

1. Lĩnh vực kinh tế - tài chính:

a) Về kinh tế: duy trì tốc độ tăng theo kế hoạch đề ra, giá trị sản xuất công nghiệp (theo giá so sánh 2010) thực hiện tháng 7 778 tỷ đồng, lũy kế 7 tháng là 5.015 tỷ đồng, tăng 4,38% so cùng kỳ (chỉ tiêu tăng 4%). Giá trị sản xuất toàn ngành thương mại (theo giá so sánh năm 2010) thực hiện tháng 7 1.536 tỷ đồng, lũy kế 7 tháng là 10.138 tỷ đồng, tăng 14,39% so với cùng kỳ (chỉ tiêu tăng 14%)

Tiếp tục tập trung thực hiện kế hoạch phát triển doanh nghiệp, trong tháng  có 47 doanh nghiệp thành lập mới (trong có có 17 doanh nghiệp từ hộ kinh doanh chuyển lên); tổng số doanh nghiệp được thành lập mới lũy kế 7 tháng là 351 doanh nghiệp đạt tỷ lệ 29,13% chỉ tiêu thành phố giao (351/1205). Hoàn thành công tác điều tra doanh nghiệp năm 2019.

Hoàn chỉnh kế hoạch khai thác mặt bằng chợ Lãnh Binh Thăng, kế hoạch xây dựng phố ẩm thực Hà Tôn Quyền.

b) Về ngân sách nhà nước: thu ngân sách nhà nước ước thực hiện tháng 7 là 128,13 tỷ đồng, lũy kế 7 tháng là 728,253 tỷ đồng, đạt 63,9% dự toán năm  và bằng 83,6% so cùng kỳ, trong đó thuế công thương nghiệp ngoài quốc doanh    thực hiện tháng 7 là 77,679 tỷ đồng, lũy kế 7 tháng là 388,964 tỷ đồng, đạt 62,7% dự toán năm và bằng 108,5% so cùng kỳ. Thu ngân sách quận ước thực hiện tháng 7 là 69 tỷ đồng, ước thực hiện 7 tháng là 570 tỷ đồng (không tính kết dư năm trước chuyển sang) đạt 60% dự toán năm (570/950,3 tỷ đồng) tăng 153,6% so cùng kỳ (570/371 tỷ đồng). Chi ngân sách quận ước thực hiện tháng 7 là 99 tỷ đồng, lũy kế 7 tháng là 415 tỷ đồng đạt 43,7% dự toán năm (415/950,3 tỷ đồng) tăng 43,1% so cùng kỳ (415/290 tỷ đồng).

- Tiếp tục tập trung các giải pháp kéo giảm nợ đọng thuế, tổng nợ đọng thông thường tính đến 30/6/2019 là 167,445 tỷ đồng (tăng 12,3% so với 31/12/2018, tương đương 18,375 tỷ do thuế mới phát sinh trong năm 2019 và phát sinh tiền chậm nộp của một số công ty), trong đó có 98,5 tỷ tuy là nợ có khả năng thu nhưng thực tế là khó thu. Do đó nợ thuế thực tế có khả năng thu tính đến ngày 30/6/2019 là 68,9 tỷ đồng (chiếm tỷ lệ 5,9% so với tổng dự toán năm 2019).

2. Lĩnh vực xây dựng cơ bản – quản lý đô thị:

a) Về đầu tư xây dựng cơ bản: hoàn thành đưa vào sử dụng các công trình: cải tạo mở rộng cụm hẻm phường 9, 11, 16, Xây dựng công viên đường Dương Đình Nghệ. Hoàn thành công tác thi công công trình: Cải tạo hệ thống cấp nước chung cư Lạc Long Quân. Chuẩn bị nghiệm thu đưa vào sử dụng các công trình: xây dựng mới trụ sở Công an phường 13, xây dựng mới trụ sở Công an phường 15; hoàn thành công tác lựa chọn nhà thầu công trình Mở rộng đường dự phóng C (từ Bình Thới đến hẻm 32 Ông Ích Khiêm). Tiếp tục thi công công trình Xây dựng mới trường Mầm non phường 6 (169 Phó Cơ Điều), cải tạo mở rộng cụm hẻm phường 8, 13, 14, Sửa chữa cải tạo Trung tâm văn hóa quận 11, Sửa chữa Trạm y tế phường 5, Sửa chữa Trạm y tế phường 10, Sửa chữa Trạm y tế phường 11. Chuẩn bị thực hiện phá dỡ công trình cũ các công trình: Cải tạo mở rộng trụ sở Công an phường 14, Xây dựng mới trụ sở Công an phường 5

Hoàn thành phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công – tổng dự toán các dự án: Xây dựng mới Nhà Thiếu nhi và trụ sở Quận đoàn, Xây dựng mới trường THCS Nguyễn Huệ, Xây dựng mới trường tiểu học Nguyễn Bá Ngọc, Xây dựng mới trường tiểu học Hòa Bình. Thông qua danh mục công trình trường lớp sửa chữa thường xuyên năm 2019.

Công tác bồi thường giải phóng mặt bằng: đã trình và được Sở Tài nguyên và Môi trường thông qua phương án hệ số điều chỉnh giá đất để tính bồi thường, hỗ trợ trong Dự án mở rộng đường dự phóng Lê Thị Bạch Cát (từ đường Bình Thới đến hẻm 32 Ông Ích Kiêm),phường 14, quận 11 để trình Hội đồng thẩm định giá đất thành phố. Tiếp tục rà soát hồ sơ pháp lý các dự án trên dịa bàn quận. Hoàn chỉnh hồ sơ để ban hành thông báo thu hồi đất dự án xây dựng mới đường Vành đai Đầm Sen.

- Về giá trị giải ngân tháng 7 năm 2019: Nguồn vốn ngân sách Thành phố: ước giá trị khối lượng thực hiện tháng 7 là 0,55 tỷ đồng, lũy kế 7 tháng là 6,8 tỷ đồng; ước giá trị giải ngân tháng 7 là 1,4 tỷ đồng, lũy kế 7 tháng là 5,55 tỷ đồng, đạt 23,1% kế hoạch (5,55/24,043 tỷ đồng); Nguồn vốn thành phố phân cấp: ước giá trị khối lượng thực hiện tháng 7 là 1,2 tỷ đồng, lũy kế 7 tháng là 8,52 tỷ đồng; ước giá trị giải ngân tháng 7 là 5,6 tỷ đồng, lũy kế 7 tháng là 10,86 tỷ đồng, đạt 61,6% kế hoạch (10,86/17,623 tỷ đồng). Nguồn vốn thành phố phân cấp từ tiền bán nhà và chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo Quyết định 09/2007/QĐ-TTg: ước giá trị khối lượng thực hiện tháng 7 là 1,0 tỷ đồng, lũy kế 7 tháng là 8,0 tỷ đồng; ước giá trị giải ngân tháng 7 là 7,25 tỷ đồng, lũy kế 7 tháng là 11,18 tỷ đồng, đạt 47,2% kế hoạch (11,18/23,71 tỷ đồng). Nguồn vốn thành phố phân cấp bổ sung có mục tiêu hỗ trợ đầu tư trụ sở Ban chỉ huy quân sự phường: ước giá trị khối lượng thực hiện tháng 7 là 0,72 tỷ đồng, lũy kế 7 tháng là 2,4 tỷ đồng; ước giá trị giải ngân tháng 7 là 0,72 tỷ đồng, lũy kế 7 tháng là 2,62 tỷ đồng, đạt 96,3% kế hoạch (2,62/2,75 tỷ đồng).

b) Về Quản lý đô thị:

- Lấy ý kiến cộng đồng dân cư liên quan đến điều chỉnh cục bộ quy hoạch các nút giao thông trên địa bàn quận. Công Khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 đã được thành phố phê duyệt.

- Triển khai công tác xây dựng bảng giá đất năm 2020. Ban hành Kế hoạch đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TW ngày 04/9/2012 và Kết luận số 45-KL/TW ngày 01/02/2019 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông.

- Điều tra khảo sát, thu thập xử lý thông tin bất động sản phục vụ công tác xây dựng bảng giá các loại đất trên địa bàn quận. Tiếp tục thực hiện chương trình phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn năm 2019 trên toàn địa bàn quận.

- Hoàn chỉnh kế hoạch cấp phép xây dựng, cấp giấy chứng nhận QSHNƠ-QSDĐƠ và tài sản gắn liền với đất tại khu 5,8ha Đầm Sen trình Ban thường vụ thông qua để tổ chức thực hiện.

- Tiếp tục tập trung công tác đo vẽ, phương án xử lý các mặt bằng theo Nghị định 167. Tiến hành thu hồi các mặt bằng cho thuê ngắn hạn và xây dựng phương án quản lý, sử dụng theo quy dịnh.

- Trong tháng, đã cấp 75 giấy phép xây dựng, sửa chữa nhà. Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho 4 trường hợp cấp lần đầu, 14 trường hợp cấp đổi.

3. Lĩnh vực văn hóa xã hội:

a) Về giáo dục và đào tạo: xây dựng và triển khai kế hoạch huy động trẻ ra lớp và tuyển sinh đầu vào các lớp đầu cấp năm học 2019-2020. Tổ chức tuyên truyền, vận động học sinh lớp 9 không trúng tuyển cả 3 nguyện vọng ra học Trung tâm Giáo dục Thường xuyên và các lớp Trung cấp nghề. Tiếp tục triển khai công tác sửa chữa trường lớp trong dịp hè.

b) Văn hóa thông tin: tổ chức truyền thông Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình năm 2019 với chủ đề “phòng, chống bạo lực gia đình là trách nhiệm của các cấp, các ngành và toàn xã hội”. Tổ chức Hội thi chuyên đề “Nâng cao chất lượng hoạt động Điểm sáng văn hóa”. Hướng dẫn thực hiện nội dung Đề án Văn hóa công vụ lồng ghép trong thực hiện, đánh giá cơ quan văn hóa, đơn vị văn hóa; hướng dẫn thực hiện tiêu chí về xây dựng và công nhận tuyến đường văn minh – mỹ quan đô thị; triển khai thực hiện “Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình” trên địa bàn quận.

Tiếp tục kiểm tra, chấn chỉnh bảng hiệu, bảng quảng cáo, kiểm tra xử lý việc phát tờ rơi tại các giao lộ (Kết quả, xử phạt 08 vụ quảng cáo rao vặt trên trụ điện với tổng số tiền 3.600.000 đồng, tháo dỡ 210 băng rôn quảng cáo, 100 lượt rao vặt trái phép ). Đội kiểm tra liên ngành Văn hóa – Xã hội quận, phường đã tiến hành 25 lượt kiểm tra, phát hiện 24 vụ vi phạm và tham mưu ban hành 21 quyết định xử phạt với tổng số tiền trên 76 triệu đồng.

c) Y tế - Dân số kế hoạch hóa gia đình:

- Công tác Y tế: trong tháng tổng số lượt người khám chữa bệnh tại Bệnh viện quận và Trung tâm Y tế là 52.223 lượt người, trong đó có 34.721 lượt người sử dụng bảo hiểm y tế. Xây dựng và triển khai kế hoạch phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm y tế giai đoạn 2019-2020 (Tính đến nay, toàn quận có 203.288/236.451 người tham gia BHYT trên địa bàn quận đạt 85,97% (chi tiêu 88%)). Triển khai các hoạt động nhân kỷ niệm Ngày Dân số thế giới (11/7).

Công tác quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm: Xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch tổ chức hướng dẫn nghiệp vụ thanh tra, xử lý vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm năm 2019. Tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra sau cấp Giấy giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm trên địa bàn quận, trong tháng đã kiểm tra 10 cơ sở, ra quyết định xử phạt 02 cơ sở với tổng số tiền phạt là 14,5 triệu đồng.

            Về tình hình dịch bệnh: trong tháng có 9 ca bệnh sốt xuất huyết (giảm 23 ca so cùng kỳ), 02 ca bệnh tay chân miệng (giảm 01 ca so cùng kỳ); 02 ca bệnh Sởi và không phát hiện ca bệnh cúm A/(H1N1, H5N1, H7N9); tổ chức các đoàn kiểm tra giám sát các điểm nguy cơ sốt xuất huyết trên địa bàn quận, tổ chức phun thuốc diệt muỗi, lăng quăng trên diện rộng để phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết trong mùa mưa.

d) Công tác Lao động, thương binh và xã hội:

Về thực hiện chương trình “giảm nghèo bền vững” giai đoạn 2019-2020: đã ban hành thông báo công nhận số lượng hộ nghèo, hộ cận nghèo và chỉ tiêu thực hiện giảm nghèo giai đoạn 2019-2020. Tiếp tục triển khai thực hiện các chính sách an sinh xã hội đến với từng hộ nghèo, hộ cận nghèo (Trong tháng đã giải ngân cho 26 hộ với số tiền 810 triệu đồng, luỹ kế đã giải ngân 125 hộ với số tiền 3,993 tỷ đồng; tổng dư nợ 1,218 hộ với tổng số tiền 22,167 tỷ đồng, trong đó quá hạn 5 hộ với số tiền 36,111 triệu đồng, chiếm tỉ lệ 0,16% trên tổng dư nợ và khoanh nợ 275 hộ với số tiền 1,298 tỷ đồng. Tập trung chăm lo 02 hộ chính sách thuộc diện hộ cận nghèo, qua khảo sát 02 hộ đã vượt chuẩn cận nghèo). Tiếp đoàn kiểm tra, giám sát của Văn phòng Ban Chỉ đạo Chương trình giảm nghèo bền vững Thành phố tại Phường 13 và Phường 14. Tổ chức tập huấn cho cán bộ làm công tác giảm nghèo bền vững cấp phường năm 2019.

Tổ chức diễn đàn “Lắng nghe tiếng nói trẻ em” cấp quận năm 2019 với  160 em tham dự. Tổ chức các hoạt động “Chung sức xây dựng nông thôn mới” năm 2019 tại xã Tân Nhựt và Bình Lợi Huyện Bình Chánh (Đã trao 01 căn nhà tình thương (60 triệu đồng), 20 suất học bổng (1.000.000 đồng/01 suất), tặng các thiết chế văn hóa (10.000.000 đồng và 100 quyển sách)).

             - Trong tháng, đã giới thiệu việc làm cho 1.350 người, trong đó việc làm ổn định là 400 người. Tính đến nay đã giới thiệu việc làm cho 7.350 người đạt tỷ lệ 73,5%, trong đó giới thiệc việc làm ổn định là 1.060 người.

             - Công tác phòng chống tệ nạn xã hội: trong tháng, Tòa án nhân dân quận đã ban hành 16 Quyết định đưa đối tượng vào cơ sở cai nghiện bắt buộc (15 đối tượng không nơi cư trú, 01 đối tượng có nơi cư trú). Tiếp tục phối hợp các đơn vị có liên quan đưa 04 đối tượng lang thang xin ăn (tại Phường 3,5,15) đưa vào trung tâm Bảo trợ xã hội. Tiếp tục điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone tại Trung tâm Y tế quận cho 143 đối tượng.

 


Số lượt người xem: 1856    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA