SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
5
2
0
4
1
9
Tin tức sự kiện 16 Tháng Tám 2019 1:00:00 CH

Tổ chức tập huấn cán bộ và Tổ trưởng Tổ tự quản làm công tác Giảm nghèo bền vững năm 2019

 

Ngày 13/8, tại Hội trường Ủy ban nhân dân quận, Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội tổ chức tập huấn cho 154 cán bộ và Tổ trưởng Tổ tự quản làm công tác Giảm nghèo bền vững năm 2019.

Báo cáo viên Nguyễn Phi Long, Trưởng Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội quận đã giới thiệu các nội dung về: Chuẩn nghèo, hộ cận nghèo thành phố giao đoạn 2019-2020; Triển khai nội dung Chương trình Giảm nghèo bền vững của thành phố giai đoạn 2016-2020; Các chính sách hỗ trợ giảm nghèo và lồng ghép thực hiện các chính sách, giải pháp tác động đến hộ nghèo, hộ cận nghèo theo phương pháp giảm nghèo đa chiều; Hướng dẫn mô hình hoạt động Tổ tự quản giảm nghèo theo phương pháp quản lý, hỗ trợ, giúp hộ nghèo, hộ cận nghèo thoát nghèo bền vững; trao đổi kinh nghiệm thực tế, cách làm cụ thể, những thuận lợi khó khăn trong quá trình thực hiện, thảo luận, đưa giải pháp giải quyết cụ thể.

Buổi tập huấn nhằm củng cố, nâng cao năng lực cán bộ chuyên trách làm công tác giảm nghèo 16 phường và lực lượng Tổ trưởng Tổ tự quản giảm nghèo trên địa bàn quận trong công tác quản lý điều hành hoạt động của chương trình giảm nghèo bền vững; Hướng dẫn các chủ trương chính sách, kế hoạch thực hiện lộ trình giảm nghèo và xây dựng các giải pháp thực hiện giảm nghèo theo phương pháp đo lường đa chiều của Chương trình Giảm nghèo bền vững Thành phố giai đoạn 2016-2020 cho cán bộ làm công tác giảm nghèo phường, Tổ trưởng tổ tự quản giảm nghèo, để nắm, hiểu đầy đủ và tổ chức thực hiện thống nhất, đồng bộ, kịp thời, có hiệu quả ở địa phương, tuyên truyền sâu rộng, thu hút sự tham gia của người dân vào các hoạt động giảm nghèo.

Thảo luận tại buổi tập huấn, các Tổ trưởng cùng trao đổi về kỹ năng nghiệp vụ và kinh nghiệp thực tiễn từ các hoạt động giảm nghèo hiệu quả của quận, phường; nâng cao chất lượng mô hình hoạt động Tổ tự quản giảm nghèo theo phương pháp quản lý, hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo giúp hộ thoát nghèo bền vững. 

 


Số lượt người xem: 1757    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA