SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
5
2
0
8
1
7
Tin tức sự kiện 26 Tháng Sáu 2019 2:15:00 CH

Quận 11 quyết tâm hoàn thành thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2019

Đợt phát động thi đua cao điểm đón chào năm mới 2019, kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 – 3/2/2019) do UBND Thành phố phát động và triển khai khẩn trương trong thời điểm cuối năm nhưng luôn được sự quan tâm kịp thời của UBND Thành phố, Quận ủy, UBND quận 11, kết quả quận đã tổ chức thành công và có hơn 93 sáng kiến đăng ký thi đua về cải cách hành chính được công bố tại lễ phát động. Được biết, Cải cách hành chính là một trong 7 chương trình đột phá được đặt ra theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố trong giai đoạn 2016-2020, và cũng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được UBND quận 11 đặt ra trong 3 tháng cao điểm cuối năm 2018 và tập trung đẩy nhanh tiến độ trong năm 2019 nhằm thực hiện năm chủ đề “Năm đột phá về cải cách hành chính và đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 54/2017/QH14 của Quốc hội”. 

Đánh giá về một số mặt đạt trong công tác cải cách hành chính tại quận 11, tính đến nay đã có 30/31 đầu việc lớn được hoàn thành. Cụ thể, về công tác cải cách hành chính có 100% các thủ tục hành chính được công khai trên Trang thông tin điện tử và Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả quận và phường. Duy trì tốt việc thực hiện tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính vào ngày thứ bảy hàng tuần với 15.983 hồ sơ đã được giải quyết. Đến nay đã có 8/12 phòng chuyên môn ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động mới. Đề án tổ chức lại Trung tâm văn hóa và Trung tâm thể dục thể thao đang được triển khai, song song đó đã xây dựng xong các Đề án vị trí việc làm của các phòng chuyên môn thuộc quận và các đơn vị sự nghiệp công lập. Công tác tinh giản biên chế được tập trung thực hiện, hiện đã tinh giản 3 biên chế thuộc Đội quản lý trật tự đô thị quận; giảm 200 biên chế sự nghiệp từ việc giao quyền tự chủ tài chính cho Bệnh viện quận, Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng và Ban quản lý đầu tư xây dựng công trình. Để cải cách và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức; đã thực hiện tốt việc tuyển dụng công chức viên chức đảm bảo theo vị trí việc làm, đáp ứng yêu cầu chuyên môn; thực hiện luân chuyển 36 cán bộ công chức, viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo quản lý theo Nghị định 158/2007/NĐ-CP của Chính phủ. Bên cạnh đó, công tác đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá cán bộ công chức, viên chức được tập trung thực hiện; đặc biệt là gắn với trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương hành chính và đạo đức công vụ từng bước được nâng cao. Về thực hiện hiện đại hóa hành chính, quận đã thực hiện cung cấp 178 dịch vụ công trực tuyến (mức độ 1,2) trên trang thông tin điện tử của quận; triển khai phần mềm ứng dụng và áp dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 đối với 33 thủ tục với tỷ lệ và mức độ 4 đối với 5 thủ tục, tỷ lệ hồ sơ nộp qua mạng chiếm khoảng 28% đã góp phần tiết giảm chi phí cho người dân, doanh nghiệp, tăng cường tính công khai và minh bạch trong quá trình giải quyết hồ sơ hành chính. Hệ thống khảo sát chỉ số hài lòng của tổ chức, công dân tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ đạt 98% lượt đánh giá hài lòng.

Với quyết tâm chung tay cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, lấy sự hài lòng và phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn làm mục tiêu để cán bộ công chức viên chức hoàn thành nhiệm vụ trong công tác cải cách hành chính và xây dựng Quận 11 trở thành một đô thị văn minh, hiện đại, có chất lượng sống tốt, thực hiện hiệu quả năm chủ đề về cải cách hành chính, toàn quận 11 sẽ tiếp tục ra sức thi đua, bằng nhiểu hình thức và việc làm thiết thực, để thực hiện có hiệu quả các nội dung đã cam kết với Thành ủy, UBND Thành phố nhằm hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ công tác cải cách hành chính. Đặc biệt là tăng cường xử lý phản ánh của nhân dân qua ứng dụng trực tuyến bằng điện thoại “Quận 11 – trực tuyến”, cùng với đó là hoàn thiện phần mềm ứng dụng “Quận 11 – trực tuyến” hỗ trợ tích cực cho người dân và doanh nghiệp tra cứu thông tin dữ liệu về lĩnh vực kinh tế - xã hội, phục vụ cho quy trình giải quyết thủ tục, hồ sơ hành chính nhanh gọn nhất.

Chủ tịch UBND quận Trần Thị Bích Liên cho biết thêm, Quận đã chỉ đạo UBND 16 phường cân đối ngân sách để đầu tư hệ thống đánh giá hài lòng của người dân và tổ chức tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả hồ sơ của 16 phường, đẩy mạnh thông tin tuyên truyền rộng rãi cho nhân dân biết về “Phần mềm Quận 11 trực tuyến” để tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin nhằm tiếp nhận, xử lý, phản hồi các phản ánh của tổ chức và công dân trực tuyến được nhanh chóng kịp thời, từng bước nâng cao hiệu quả của cơ quan quản lý nhà nước trong phục vụ nhân dân. Năm 2019, là năm được dự báo còn nhiều khó khăn và thử thách, do vậy, để đẩy mạnh và triển khai đồng bộ 06 nhiệm vụ của công tác cải cách hành chính cần gắn “yếu tố con người” làm trọng tâm để thực hiện đột phá trong cải cách, gắn với việc sắp xếp tinh gọn bộ máy, cơ chế phân cấp, ủy quyền, tích cực tìm kiếm các giải pháp, sáng kiến mới trong phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng hiệu quả. Phải lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp đánh giá hiệu quả cải cách hành chính; đây cũng là căn cứ để chi trả thu nhập tăng thêm cho cán bộ công chức.

 


Số lượt người xem: 1674    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA