SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
3
3
2
3
1
2
Tin tức sự kiện 04 Tháng Năm 2019 9:30:00 SA

Tình hình kinh tế - tài chính quý I năm 2019

 

a) Về kinh tế: giá trị sản xuất công nghiệp (theo giá so sánh 2010) ước thực hiện 3 tháng đạt 1.997 tỷ đồng, tăng 4,66% (+80 tỷ đồng) so với cùng kỳ (chỉ tiêu tăng 4%). Giá trị sản xuất - thương mại dịch vụ ước thực hiện 3 tháng đạt 4.120 tỷ đồng tăng 14,29% (+515,16 tỷ đồng) so với cùng kỳ (chỉ tiêu tăng 14%).  

Đã xây dựng và triển khai Kế hoạch phát triển kinh tế, Kế hoạch phát triển du lịch, Kế hoạch sắp xếp, chấn chỉnh các điểm kinh doanh tự phát trên địa bàn quận năm 2019. Trong quý I, toàn quận có 98 doanh nghiệp thành lập mới (đạt 8,13% chỉ tiêu thành phố giao), trong đó số doanh nghiệp được thành lập từ nguồn phát triển tự nhiên là 52 doanh nghiệp, số doanh nghiệp được thành lập từ nguồn vận động hộ kinh doanh là 46 doanh nghiệp.

Ban hành và triển khai Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo Tổng điều tra dân số và Nhà ở quận năm 2019; hoàn tất công tác rà soát, lập bảng kê, tổ chức tập huấn cho lực lượng điều tra viên, thành viên BCĐ quận và phường để chuẩn bị công tác Tổng điều tra dân số và Nhà ở quận năm 2019 (bắt đầu từ 01/4/2019).  

b) Về ngân sách: thu ngân sách nhà nước ước thực hiện 3 tháng là 310 t đồng, đạt 26,9% dự toán năm (310/1.155 t đồng); trong đó thu thuế công thương nghiệp là 175 tỉ đồng, đạt 28,3% dự toán năm (175/620 t đồng). Thu ngân sách quận ước thực hiện 3 tháng là 245 t đồng (không tính kết dư năm trước chuyển sang) đạt 25,8% dự toán năm (245/950,3 t đồng); chi ngân sách quận ước thực hiện 3 tháng là 190 tỉ đồng đạt 20% dự toán năm (190/950,3 t đồng).

Trong quý I/2019, chi ngân sách quận chủ yếu tập trung cho chi thường xuyên: lương, thưởng, trợ cấp tết. Phân bổ và giao dự toán ngân sách năm 2019 cho các đơn vị sử dụng ngân sách trên địa bàn quận. Công khai dự toán ngân sách năm 2019. Hướng dẫn các đơn vị thuộc quận trình tự thực hiện chi thu nhập tăng thêm theo Nghị quyết 03 của Hội đồng nhân dân thành phố.

 


Số lượt người xem: 1768    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA