SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
6
3
5
5
8
1
1
Tin tức sự kiện 08 Tháng Giêng 2019 1:30:00 CH

Giới thiệu các mô hình Cải cách hành chính trên địa bàn Quận 11 (Kỳ 19)

Phường 14

Rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ và trả kết quả tại nhà trên lĩnh vực Hộ tịch – Đô thị

Với mục tiêu đẩy mạnh các giải pháp, sáng kiến cải cách hành chính, phát huy truyền thống đoàn kết, sáng tạo của Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân phường 14; tập hợp sức mạnh của cả hệ thống chính trị quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa – xã hội, quốc phòng – an ninh trên địa bàn phường; đồng thời kế thừa và phát huy các giải pháp cải cách hành chính mà UBND phường đã thực hiện trong thời gian qua, phản ánh đầy đủ nhu cầu phải đẩy mạnh, đổi mới cải cách hành chính, giảm phiền hà, tăng sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp. Ủy ban nhân dân phường đã phối hợp với Hội Cựu chiến binh phường đăng ký thực hiện cải cách hành chính, rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ và trả kết quả tại nhà trên lĩnh vực Hộ tịch – Đô thị. UBND phường chỉ đạo công chức Tư pháp – Hộ tịch, Địa chính – Môi trường thực hiện tham mưu các giải pháp, sáng kiến liên quan đến việc thực hiện cải cách hành chính đối với lĩnh vực Hộ tịch – Đô thị; trưởng Ban điều hành 4 khu phố, ban điều hành 60 tổ dân phố phối hợp với các chi, tổ hội trong khu phố tổ chức triển khai sâu rộng trong nhân dân.


Số lượt người xem: 1957    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA