SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
5
0
6
5
2
6
Tin tức sự kiện 02 Tháng Giêng 2019 2:40:00 CH

Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân quận, huyện sẽ được thực hiện trong năm 2018-2019 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 02/11/2018, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành Quyết định số 4910/QĐ-UBND về ban hành Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 thực hiện trong năm 2018-2019 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký ban hành.

 Theo các nội dung tại Quyết định số 4910/QĐ-UBND ngày 02/11/2018 của Ủy ban nhân dân thành phố, trong giai đoạn 2018-2019, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và mức độ 4 đối với một số thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các Sở, ngành thành phố và Ủy ban nhân dân quận, huyện. Như vậy, cho đến khi hoàn tất việc tổ chức thực hiện vào năm 2019, cá nhân, tổ chức sẽ có thể khai thác, sử dụng các dịch vụ công thông qua phương thức trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 đối với các thủ tục nằm trong Danh mục.

Bên cạnh các thủ tục hành chính nằm trong Danh mục này, cá nhân, tổ chức còn có thể khai thác, sử dụng các dịch vụ công trực tuyến khác đã và đang được áp dụng tại Cổng dịch vụ công trực tuyến Thành phố Hồ Chí Minh: https://dichvucong.hochiminhcity.gov.vn/

Để hiểu rõ khái niệm, tính chất và những lợi ích của việc khai thác và sử dụng Dịch vụ công trực tuyến, cá nhân, tổ chức vui lòng tìm hiểu thêm bài viết “Những điều cơ bản cần biết về dịch vụ công trực tuyến” .

Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân quận, huyện sẽ được thực hiện trong năm 2018-2019 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh:

STT

Tên thủ tục hành chính/Dịch vụ công trực tuyến

Mức độ 3

Mức độ 4

Ghi chú

1

Thủ tục đăng ký thành lập hộ kinh doanh.

x

 

 

2

Thủ tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh.

x

 

 

3

Thủ tục tạm ngừng hoạt động hộ kinh doanh.

x

 

 

4

Thủ tục chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh.

x

 

 

5

Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh.

x

 

 

6

Thủ tục đăng ký hợp tác xã.

x

 

 

7

Thủ tục đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã.

x

 

 

8

Thủ tục đăng ký thay đổi tên, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề sản xuất, kinh doanh, vốn điều lệ, người đại diện theo pháp luật của hợp tác xã.

x

 

 

9

Thủ tục đăng ký khi hợp tác xã chia.

x

 

 

10

Thủ tục đăng ký khi hợp tác xã tách.

x

 

 

11

Thủ tục đăng ký khi hợp tác xã hợp nhất.

x

 

 

12

Thủ tục đăng ký khi hợp tác xã sáp nhập.

x

 

 

13

Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (khi bị mất).

x

 

 

14

Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện hợp tác xã (khi bị mất).

x

 

 

15

Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (khi bị hư hỏng)

x

 

 

16

Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện hợp tác xã (khi bị hư hỏng).

x

 

 

17

Thủ tục thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (đối với trường hợp hợp tác xã giải thể tự nguyện).

x

 

 

18

Thủ tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã.

x

 

 

19

Thủ tục thông báo thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã.

x

 

 

20

Thủ tục thông báo về việc góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp của hợp tác xã.

x

 

 

21

Thủ tục tạm ngừng hoạt động của hợp tác xã, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã.

x

 

 

22

Thủ tục chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã.

x

 

 

23

Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (khi đổi từ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh sang giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã).

x

 

 

24

Thủ tục thay đổi cơ quan đăng ký hợp tác xã.

x

 

 

25

Thủ tục đăng ký, đăng ký lại nội quy lao động của doanh nghiệp.

x

 

 

26

Thành lập cơ sở bảo trợ xã hội công lập.

x

 

 

27

Thành lập cơ sở bảo trợ xã hội ngoài công lập.

x

 

 

28

Thủ tục Giải thể cơ sở bảo trợ xã hội.

x

 

 

29

Thủ tục thay đổi tên, trụ sở, giám đốc, quy chế hoạt động của cơ sở bảo trợ xã hội.

x

 

 

30

Thủ tục Thành lập Trung tâm công tác xã hội công lập.

x

 

 

31

Thủ tục tổ chức lại, giải thể Trung tâm công tác xã hội công lập.

x

 

 

32

Thay đổi tên gọi, trụ sở làm việc của Trung tâm công tác xã hội công lập.

x

 

 

33

Thủ tục cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy phép hoạt động chăm sóc người khuyết tật.

x

 

 

34

Thủ tục cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy phép hoạt động chăm sóc người cao tuổi.

x

 

 

35

Thủ tục Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài.

x

 

 

36

Thủ tục Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài.

x

 

 

37

Thủ tục Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài.

x

 

 

38

Thủ tục Đăng ký việc nhận, cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài.

x

 

 

39

Thủ tục Đăng ký giám hộ cử có yếu tố nước ngoài.

x

 

 

40

Thủ tục Đăng ký giám hộ đương nhiên có yếu tố nước ngoài.

x

 

 

41

Thủ tục Đăng ký chấm dứt giám hộ có yếu tố nước ngoài.

x

 

 

42

Thủ tục Đăng ký lại khai sinh có yếu tố nước ngoài.

x

 

 

43

Thủ tục Đăng ký lại khai tử có yếu tố nước ngoài.

x

 

 

44

Thủ tục Đăng ký thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc.

x

 

 

45

Thủ tục Ghi vào sổ hộ tịch việc khai sinh đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài.

x

 

 

46

Thủ tục Ghi vào sổ hộ tịch việc khai tử đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài

x

 

 

47

Thủ tục Ghi vào sổ hộ tịch việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài

x

 

Quyết định 877/QĐ-TTg

48

Thủ tục Ghi vào sổ hộ tịch việc ly hôn, hủy việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài

x

 

Quyết định 877/QĐ-TTg

49

Thủ tục Ghi vào sổ hộ tịch việc nuôi con nuôi đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài

x

 

 

50

Thủ tục Ghi vào sổ hộ tịch việc giám hộ; nhận cha, mẹ, con; xác định cha, mẹ, con đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài.

x

 

 

51

Thủ tục Ghi vào sổ hộ tịch việc thay đổi hộ tịch đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài.

x

 

 

52

Thủ tục Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân.

x

 

 

53

Thủ tục Cấp bản sao từ sổ gốc (trong đó có cấp bản sao trích lục hộ tịch)

x

 

 

54

Thủ tục cấp Giấy phép xây dựng có thời hạn đối với công trình (các công trình còn lại không theo tuyến không thuộc thẩm quyền của Bộ Xây dựng, Sở Xây dựng, Ban Quản lý đầu tư và xây dựng Khu đô thị mới Nam thành phố, Ban Quản lý Đầu tư – Xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm, Ban Quản lý Đầu tư – Xây dựng Khu đô thị Tây Bắc thành phố; Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh, Ban Quản lý Khu Công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh; công trình tín ngưỡng, công trình quảng cáo, hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động)

x

 

 

55

Thủ tục cấp phép xây dựng có thời hạn đối với nhà ở riêng lẻ

x

 

Quyết định 877/QĐ-TTg

56

Thủ tục cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ.

x

 

 

57

Thủ tục cấp giấy phép xây dựng đối với trường hợp sửa chữa, cải tạo.

x

 

 

58

Thủ tục cấp giấy phép xây dựng đối với trường hợp di dời.

x

 

 

59

Thủ tục điều chỉnh giấy phép xây dựng.

x

 

 

60

Thủ tục gia hạn giấy phép xây dựng.

x

 

 

61

Thủ tục cấp lại Giấy phép xây dựng.

x

 

 

62

Thủ tục cấp Giấy phép xây dựng đối với trường hợp xây dựng mới công trình (công trình không theo tuyến; công trình theo tuyến trong đô thị; công trình tín ngưỡng; công trình quảng cáo và công trình hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động

x

 

 

63

Thủ tục cấp Giấy phép quy hoạch.

x

 

 

64

Thủ tục cấp Chứng chỉ quy hoạch.

x

 

 

65

Cấp mới Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống.

x

 

 

66

Thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống.

x

 

 

67

Thủ tục Cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm đối với tổ chức và cá nhân theo Thông tư số 47/2014/TT-BYT.

x

 

 

68

Thủ tục Cấp, cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất thực phẩm nhỏ lẻ (Trường hợp cấp lại do cơ sở thay đổi vị trí địa lý của địa điểm sản xuất, thay đổi bổ sung quy trình sản xuất và khi Giấy chứng nhận hết hiệu lực).

x

 

 

69

Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất thực phẩm (trường hợp bị mất, bị tiêu hủy toàn bộ hoặc một phần, bị rách, nát hoặc bị cháy hoặc do cơ sở có thay đổi tên cơ sở, chủ cơ sở hoặc người được ủy quyền, địa chỉ nhưng không thay đổi toàn bộ quy trình sản xuất).

x

 

 

70

Thủ tục cấp, gia hạn giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm (có nội dung thuộc chương trình tiểu học, trung học cơ sở hoặc thuộc nhiều chương trình nhưng có chương trình cao nhất là chương trình trung học cơ sở).

x

 

 

71

Thủ tục xác nhận đăng ký hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa (đối với nhà trẻ, nhóm trẻ; trường, lớp mẫu giáo, trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trường phổ thông có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là trung học cơ sở, phổ thông trung học bán trú và trung tâm học tập cộng đồng).

x

 

 

72

Thủ tục thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ công lập hoặc cho phép thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ dân lập, tư thục.

x

 

 

73

Thủ tục cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục.

x

 

 

74

Thủ tục sáp nhập, chia, tách trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ.

x

 

 

75

Thủ tục cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục trở lại.

x

 

 

76

Thủ tục giải thể trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ.

x

 

 

77

Thủ tục chuyển đổi cơ sở giáo dục mầm non bán công sang cơ sở giáo dục mầm non dân lập.

x

 

 

78

Thủ tục thành lập trường tiểu học công lập hoặc cho phép thành lập trường tiểu học tư thục.

x

 

 

79

Thủ tục cho phép hoạt động giáo dục trường tiểu học.

x

 

 

80

Thủ tục sáp nhập, chia tách trường tiểu học.

x

 

 

81

Thủ tục cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục trở lại.

x

 

 

82

Thủ tục giải thể trường tiểu học.

x

 

 

83

Thủ tục công nhận trường tiểu học đạt mức chất lượng tối thiểu.

x

 

 

84

Thủ tục thành lập, cho phép thành lập trường trung học cơ sở.

x

 

 

85

Thủ tục cho phép hoạt động giáo dục trường trung học cơ sở.

x

 

 

86

Thủ tục sáp nhập, chia tách trường trung học cơ sở.

x

 

 

87

Thủ tục cho phép trường trung học cơ sở hoạt động giáo dục trở lại.

x

 

 

88

Thủ tục giải thể trường trung học cơ sở.

x

 

 

89

Thủ tục cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản

x

 

 

90

Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản

x

 

 

91

Thủ tục Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản do hết hạn

x

 

 

92

Thủ tục Cấp giấy phép tạm thời sử dụng vỉa hè.

x

 

 

93

Thủ tục Cấp Giấy phép đào đường

x

 

 

94

Thủ tục xét, duyệt chính sách hỗ trợ đối với học sinh bán trú đang học tại các trường tiểu học, trung học cơ sở ở xã, thôn đặc biệt khó khăn

 

x

Quyết định 877/QĐ-TTg

95

Thủ tục hỗ trợ học tập đối với trẻ mẫu giáo, học sinh tiểu học, học sinh trung học cơ sở, sinh viên các dân tộc thiểu số rất ít người

 

x

Quyết định 877/QĐ-TTg

96

Thủ tục hỗ trợ ăn trưa đối với trẻ mẫu giáo

 

x

Quyết định 877/QĐ-TTg

97

Thủ tục cấp Giấy phép bán lẻ rượu

 

x

Quyết định 877/QĐ-TTg

98

Thủ tục cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ rượu

 

x

Quyết định 877/QĐ-TTg

99

Thủ tục cấp lại Giấy phép bán lẻ rượu

 

x

Quyết định 877/QĐ-TTg

 


Số lượt người xem: 2148    

TIN MỚI HƠN