SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
6
3
5
0
0
9
2
Tin tức sự kiện 20 Tháng Tám 2018 9:00:00 SA

Ban chỉ huy Quân sự quận sơ kết 5 năm thực hiện Đề án “Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới”

Sáng ngày 16/8, Ban chỉ huy Quân sự quận 11 đã tổ chức sơ kết Sơ kết 5 năm thực hiện Đề án “Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới”. Tham dự hội nghị có ông Trần Phi Long - Phó Chủ tịch UBND quận.

Từ năm 2013 đến nay, Ban Chỉ huy Quân sự quận đã quán triệt, triển khai thực hiện Đề án “Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới” trong điều kiện tình hình chính trị - xã hội ổn định, kinh tế có những chuyển biến tích cực, quốc phòng, an ninh được giữ vững, vị thế của nước ta trên trường quốc tế ngày càng được nâng cao, niềm tin của nhân dân đối với Đảng được củng cố. Trên địa bàn quận, kinh tế tăng trưởng khá; văn hóa – xã hội có nhiều tiến độ, an sinh xã hội được bảo đảm; quốc phòng an ninh được tăng cường, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững; đời sống của nhân dân và cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang quận được cải thiện. Tuy nhiên, các thế lực thù địch đẩy mạnh chiến lược “diễn biến hòa bình”, tăng cường các hoạt động chống phá cách mạng nước ta, nhất là trên lĩnh vực chính trị, tư tưởng; ảnh hưởng của mặt trái nền kinh tế thị trường đã tác động không nhỏ đến tâm tư, tình cảm của cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng vũ trang quận. Trong bối cảnh đó, Ban Chỉ huy quân sự quận đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Đề án “Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới” góp phần giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong lực lượng vũ trang, xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

 

Trao khen thưởng cho tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác giáo dục chính trị

 Trong thời gian tới, Ban Chỉ huy quân sự quận xây dựng phương hướng chung: tích cực chủ động thực hiện có hiệu quả mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ, nguyên tắc và các giải pháp đổi mới công tác giáo dục chính trị trong giai đoạn mới. Đổi mới phải toàn diện, tạo sự chuyển biến rõ rệt về công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện và chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị; tập trung đổi mới về nhận thức chính trị, xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định với chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong mọi tình huống, trước mọi khó khăn, thử thách, giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong lực lượng vũ trang quận, luôn nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, phòng chống hiệu quả âm mưu “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch chống phá cách mạng Việt Nam, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Đề án “Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới” có 9 tập thể và 13 cá nhân được tuyên dương khen thưởng có thành tích xuất sắc trong công tác giáo dục chính trị.

 


Số lượt người xem: 2417    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA