SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
5
0
1
4
5
2
Tin tức sự kiện 30 Tháng Năm 2018 4:45:00 CH

Hội nghị thông báo nhanh kết quả hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

 Vừa qua, Quận ủy Quận 11 đã tổ chức Hội nghị cán bộ thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ bảy Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII cho các đồng chí trong Ban Thường vụ Quận ủy, Ban Chấp hành đảng bộ quận và toàn thể lãnh đạo, cán bộ chủ chốt của quận; cấp ủy 42 chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc Quận ủy; Ban Chấp hành các đoàn thể chính trị - xã hội quận và bí thư các chi bộ trực thuộc 24 đảng bộ cơ sở. Tham dự và báo cáo hội nghị là ông Đặng Thanh Bình – Phó Bí thư thường trực Quận ủy.

Ông Đặng Thanh Bình thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 7, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII với hội nghị

Báo cáo nhanh tại hội nghị, ông Đặng Thanh Bình đã thông báo kết quả Hội nghị lần thứ 7, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII: Thực hiện Chương trình làm việc toàn khoá từ ngày 7 - 12/5/2018, tại Thủ đô Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng họp Hội nghị lần thứ 7 khoá XII để thảo luận, cho ý kiến về một số đề án và vấn đề quan trọng. Theo đó, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã thống nhất cao thông qua nội dung cơ bản gồm: Nghị quyết về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; Nghị quyết về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp; Nghị quyết về cải cách chính sách Bảo hiểm Xã hội. Theo quy chế làm việc của ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị và Ban Bí thư khóa XII, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã xem xét, thảo luận, tán thành và thống nhất cao với báo cáo Kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2017; Báo cáo các công việc quan trọng Bộ Chính trị đã giải quyết từ sau Hội nghị Trung ương 6 đến Hội nghị Trung ương 7, khóa XII; Báo cáo công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật trong Đảng, thực hiện nhiệm vụ của Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Ủy ban kiểm tra các cấp năm 2017 và một số nội dung quan trọng khác. Ông đặc biệt nhấn mạnh đến công tác cán bộ, cách giải quyết tận gốc công tác cán bộ, mạnh dạn đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, kiên quyết xử lý nghiêm những cán bộ sai phạm và việc xử lý cán bộ không có “vùng cấm” được nhân dân đồng tình ủng hộ. Quyết tâm xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, đủ đức, đủ tài, đủ năng lực, phẩm chất, uy tín. Quy hoạch, sử dụng cán bộ có năng lực, dám nghĩ, dám làm. Theo kế hoạch, trong tháng 5/2018, Thường trực quận ủy cũng yêu cầu các Chi Đảng bộ trực thuộc quận ủy sẽ tổ chức thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 7, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đến cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ mình. Việc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Quận ủy.

 


Số lượt người xem: 1978    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA