SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
4
6
9
9
1
5
Tin tức sự kiện 03 Tháng Giêng 2018 9:50:00 SA

Giới thiệu, hướng dẫn sử dụng, khai thác Bộ pháp điển

Bộ pháp điển là tập hợp các quy phạm pháp luật đang còn hiệu lực trong các văn bản quy phạm pháp luật do cơ quan nhà nước ở Trung ương ban hành (từ Thông tư trở lên).

Bộ pháp điển có cấu trúc gồm 45 chủ đề. Mỗi chủ đề chứa đựng quy phạm pháp luật điều chỉnh các nhóm quan hệ xã hội nhất định được xác định theo lĩnh vực. Trong một chủ đề có một hoặc nhiều đề mục. Trong một đề mục có cấu trúc gồm các phần, chương, mục theo cấu trúc của văn bản có giá trị pháp lý cao nhất pháp điển vào đề mục đó.

Bộ pháp điển điện tử được đăng công khai trên môi trường mạng internet giúp cá nhân, tổ chức có thể truy cập, khai thác, sử dụng, tìm kiếm thông tin miễn phí. Đây là điểm truy cập duy nhất về công tác pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật của Nhà nước trên môi trường mạng, do Nhà nước giữ bản quyền và giao Bộ Tư pháp thống nhất quản lý, duy trì và đăng tải.

Hiện nay, kết quả pháp điển chủ đề Đất đai (trong 45 chủ đề) và 35 đề mục (trong 265 đề mục thuộc 45 chủ đề) đã được cập nhật trong Bộ pháp điển điện tử trên Cổng thông tin điện tử pháp điển với tên miền phapdien.moj.gov.vn.

 


Số lượt người xem: 2641    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA