SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
3
5
7
8
2
5
Tin tức sự kiện 05 Tháng Mười Hai 2017 9:55:00 SA

Thực hiện biện pháp cưỡng chế kiểm đếm bắt buộc đối với dự án có phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt trước ngày 01/7/2014

Ngày 20/11/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Công văn số 7138/UBND-ĐT về việc thực hiện biện pháp cưỡng chế kiểm đếm bắt buộc đối với dự án có phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt trước ngày 01/7/2014.

Theo đó, Ủy ban nhân dân Thành phố có ý kiến chỉ đạo như sau: Chấp thuận chủ trương thực hiện biện pháp cưỡng chế kiểm đếm bắt buộc đối với dự án có phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt trước ngày 01/7/2014, theo Phương án 2 do Sở Tài nguyên và Môi trường đề xuất tại Công văn số 10910/STNMT-BTTĐC ngày 20/10/2017, cụ thể các nội dung chính sau:

Trường hợp người sử dụng đất trong khu vực có đất thu hồi không thực hiện kê khai, không hợp tác với tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng trong việc điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm thì Ủy ban nhân dân cấp xã, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã nơi có đất thu hồi và tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng tổ chức vận động, thuyết phục để người sử dụng đất thực hiện.

Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày được vận động, thuyết phục mà người sử dụng đất vẫn không phối hợp với tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện ban hành quyết định kiểm đếm bắt buộc. Trường hợp người có đất thu hồi không chấp hành thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện ban hành quyết định cưỡng chế thực hiện quyết định kiểm đếm bắt buộc và tổ chức thực hiện cưỡng chế theo quy định tại Điều 70 của Luật Đất đai 2013.

 


Số lượt người xem: 2719    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA