SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
3
6
5
4
0
9
Tin tức sự kiện 06 Tháng Mười Một 2017 10:30:00 SA

Tình hình kinh tế - tài chính tháng 10 năm 2017

a) Về kinh tế: giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp (theo giá so sánh 2010) ước thực hiện tháng 10 đạt 772 tỷ đồng, lũy kế 10 tháng  đạt 6.824  tỷ đồng, tăng 4,2% so cùng kỳ. Giá trị sản xuất - thương mại dịch vụ (theo giá so sánh năm 2010) ước thực hiện tháng 10 đạt 1.145 tỷ đồng, lũy kế 10 tháng đạt 11.140 tỷ đồng, tăng 14,9% so với cùng kỳ.

Tiếp tục tập trung cho công tác hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp; tính đến nay đã có 480/574 doanh nghiệp được thành lập mới từ nguồn phát triển tự nhiên (đạt 83,62% chỉ tiêu thành phố giao); vận động 107/594 hộ kinh doanh lên doanh nghiệp (đạt 18,01% chỉ tiêu thành phố giao) (Trong đó P15 đạt 33,3% (15/45 hộ), P12 đạt 46,15% (12/26 hộ), các phường 1,4,5,7,8,9,11,13,14,16 đạt dưới 20%.).

Phối hợp Hội doanh nghiệp quận tổ chức họp mặt ngày doanh nhân Việt Nam. Phối hợp Công ty Điện lực Phú Thọ tổ chức Hội nghị ngành điện gắn bó với địa phương, lắng nghe ý kiến nhân dân để hoàn thiện và phát triển năm 2017.

b) Về ngân sách Nhà nước: thu ngân sách nhà nước ước thực hiện tháng 10 là 93,1 tỷ đồng, lũy kế 10 tháng là 885 tỷ đồng, đạt 76,2%  dự toán năm (885/1.161 tỷ đồng). Thu ngân sách quận ước thực hiện tháng 10 là 85,9 tỷ đồng, lũy kế 10 tháng là 570 tỷ đồng, đạt 91%  so với dự toán năm (570/626,3 tỷ đồng). Chi ngân sách quận ước thực hiện tháng 10 là 41,8 tỷ đồng, lũy kế 10 tháng là 422 tỷ đồng, đạt 67,4% so với dự toán năm (422/626,3 tỷ đồng).

Tổng nợ đọng đến ngày 30/9/2017 là 253,36 tỷ đồng, so với tháng trước giảm 83,8 tỷ đồng, trong đó: nợ khó thu là 90,358 tỷ; không có nợ chờ xử lý; nợ thông thường là 163 (Trong số nợ thông thường 163 tỷ đồng có 77 tỷ đồng khó thu hồi nhưng không đủ điều kiện phân loại vào nợ khó thu, bao gồm: Nợ của Công ty TNHH Hừng Sáng là 5 tỷ, tiền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân còn nợ trong quá trình cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đại trà từ năm 2012 là 16,1 tỷ, tiền thuê đất của Công ty Dịch Vụ Công Ích là 57 tỷ. Như vậy nợ thông thường còn lại là 163-77= 86 tỷ đồng (chiếm 7% tổng thu ngân sách).) tỷ.


Số lượt người xem: 2400    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA