SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
3
9
0
1
5
4
Tin tức sự kiện 02 Tháng Mười 2017 1:50:00 CH

Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho đồng bào dân tộc thiểu số

Vừa qua, phòng Tư pháp phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận 11 tổ chức phổ biến “Một số vấn đề cơ bản về dân tộc, giải pháp phòng chống địch lợi dụng vấn đề dân tộc để chống phá cách mạng Việt Nam” đến 218 cán bộ thuộc Ban điều hành khu phố, tổ dân phố, các chi hội Đoàn thể khu phố là người dân tộc trên địa bàn 16 phường.

Ông Trần Trung Tính - Chủ nhiệm Hội đồng Tư vấn Dân tộc - Tôn giáo, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TpHCM

Báo cáo viên Trần Trung Tính - Chủ nhiệm Hội đồng Tư vấn Dân tộc - Tôn giáo, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TpHCM đã trình bày các nội dung tuyên truyền để nâng cao ý thức chấp hành, tuân thủ pháp luật, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của người dân, đặc biệt trong các lĩnh vực nhạy cảm như tranh chấp đất đai, đền bù giải phóng mặt bằng, phòng - chống các loại tệ nạn xã hội, buôn bán phụ nữ, trẻ em, tình trạng phụ nữ bỏ đi khỏi địa bàn, tảo hôn, các luật tục lạc hậu, mê tín dị đoan trong đồng bào… Các đường lối chiến lược của Đảng ta về đại đoàn kết  dân tộc, ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác dân tộc, các chính sách pháp luật chung và chính sách Dân tộc trong giai đoạn mới, các mục tiêu quốc gia về thiên niên kỷ và chiến lược công tác Dân tộc, nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, các chương trình phát triển kinh tế  xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng, bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia.

 

Quang cảnh hội nghị

Qua đó, người dân xây dựng nếp sống văn minh, phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư, các gương người tốt việc tốt để nhận diện học tập noi theo.

 


Số lượt người xem: 2702    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA