SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
3
6
2
8
8
3
Tin tức sự kiện 18 Tháng Tám 2017 4:50:00 CH

Nghị định số 97/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ

Kể từ ngày 05/10/2017, Nghị định số 97/2017/NĐ-CP ngày 18/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính chính thức có hiệu lực thi hành.

Nghị định 97/2017/NĐ-CP đã bổ sung quy định về điều kiện xác định đối tượng bị xử phạt vi phạm hành chính là tổ chức, bổ sung thêm thẩm quyền xử phạt của Trưởng đoàn Thanh tra chuyên ngành, thẩm quyền tịch thu tang vật, phương tiện đối với tổ chức vi phạm hành chính, thẩm quyền xử phạt trong trường hợp tang vật vi phạm hành chính là hàng cấm, thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính...

Điểm nổi bật của Nghị định số 97/2017/NĐ-CP so với Nghị định số 81/2013/NĐ-CP chính là quy định người lập biên bản được tiến hành lập biên bản các hành vi không thuộc thẩm quyền xử phạt. Tuy nhiên, những người này chỉ có quyền lập biên bản về những vi phạm thuộc phạm vi thi hành công vụ, nhiệm vụ được giao và chịu trách nhiệm về việc lập biên bản. Bên cạnh đó, các mẫu biên bản và mẫu quyết định được ban hành kèm theo Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ được bãi bỏ, thay vào đó sẽ phải áp dụng các mẫu quyết định và mẫu biên bản quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 97/2017/NĐ-CP ngày 18/8/2017 của Chính phủ.

 


Số lượt người xem: 3127    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA