SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
4
0
3
6
5
8
Tin tức sự kiện 24 Tháng Tám 2017 4:35:00 CH

Quận 11 tập huấn công tác văn thư - lưu trữ

Vừa qua, Phòng Nội vụ đã tổ chức tập huấn công tác văn thư - lưu trữ tại Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị quận 11 với 170 người tham dự gồm Lãnh đạo và công chức, viên chức trực tiếp phụ trách công tác Văn thư - Lưu trữ tại các phòng, ban chuyên môn, các đơn vị sự nghiệp; Ủy ban nhân dân 16 phường; các cơ quan, đơn vị ngành dọc thuộc nguồn nộp lưu vào Trung tâm Lưu trữ lịch sử Thành phố gồm: Tòa án nhân dân Quận, Viện Kiểm sát nhân dân Quận, Ban chỉ huy Quân sự Quận, Công an Quận, Bảo hiểm xã hội Quận, Chi cục Thi hành án Dân sự quận, Chi cục Thuế quận, Kho bạc nhà nước Quận, Chi cục Thống kê Quận.

 

Báo cáo viên thuộc Chi Cục Văn thư lưu trữ Thành phố Hồ Chí Minh đã hướng dẫn các nội dung về Lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan theo quy định tại Luật Lưu trữ ngày 11 tháng 11 năm 2011; Thông tư số 07/2012/TT-BNV ngày 22 tháng 11 năm 2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn quản lý văn bản, lập hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ cơ quan; Thông tư số 04/2013/TT-BNV; Chỉnh lý tài liệu lưu trữ theo Công văn 283/VTLTNN-NVTW ngày 19 tháng 5 năm 2004.


Số lượt người xem: 2293    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA