SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
4
0
2
3
9
1
Tin tức sự kiện 08 Tháng Tám 2017 11:10:00 SA

Tổng kết 10 năm thực hiện chỉ thị số 17-CT/TW và thông tri số 15-TT/TU

Ban Thường vụ Quận ủy quận 11 vừa tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 17-CT-TW của Ban bí thư (khóa X) và Thông tri số 15-TT/TU của Thành ủy về “Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới”.

Quận ủy đã xây dựng kế hoạch, tổ chức quán triệt, triển khai đến các cấp ủy cơ sở về mục đích, yêu cầu nội dung của Chỉ thị 17-CT/TW của Ban Bí thư và Thông tri số 15/TT/TU của Thành ủy. Các cấp ủy, tổ chức đảng tiếp tục quán triệt, triển khai đến cấp ủy các chi bộ trực thuộc, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và ban chấp hành các đoàn thể, ban điều hành khu phố, tổ dân phố và tất cả đảng viên; phân công trách nhiệm cụ thể cho cá nhân đảng ủy viên trực tiếp chỉ đạo công tác tuyên truyền miệng. Từ năm 2008 đến nay, quận 11 đã ban hành 16 quyết định, củng cố, kiện toàn đội ngũ báo cáo viên cấp quận, tuyên truyền viên cơ sở. Hiện nay, đội ngũ báo cáo viên cấp quận có 30 người và đội ngũ tuyên truyền viên trên toàn quận có 310 người. Kết quả khảo sát vào tháng 3/2017 của Quận ủy có gần 72% tuyên truyền viên hoạt động tốt, 24% hoạt động khá và 3,2% hoạt động trung bình.

Trong 10 năm qua, Quận ủy tổ chức 21 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho 8.449 lượt người tham dự; Mặt trận tổ quốc, các đoàn thể quận và các cấp ủy cơ sở đã tổ chức 202 lớp tập huấn về công tác đảng, Mặt trận, đoàn thể cho 47.529 lượt cán bộ, hội viên, đoàn viên tham dự. Hàng năm, Quận ủy tổ chức các hội thi báo cáo viên giỏi, giảng viên lý luận chính trị giỏi, cử thí sinh tham gia các hội thi do Thành ủy tổ chức nhằm trang bị, nâng cao kỹ năng truyền đạt nghị quyết cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên quận và cơ sở. Qua các hội thi đã phát hiện, chọn lọc được nhiều nhân tố nổi trội, trưởng thành cơ sở để bổ sung cho đội ngũ báo cáo viên cấp quận và tuyên truyền viên ở sở. Tính từ năm 2008 đến nay, Quận ủy, các cấp ủy cơ sở đảng đã tổ chức tổng cộng 2.184 lớp quán triệt, tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các nghị quyết, kết luận của cấp ủy các cấp cho 62.194 lượt cán bộ, đảng viên và 358.772 lượt đoàn viên, hội viên và nhân dân; tổ chức 338 lớp học tập các chuyên đề về tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cho 18.844 lượt đảng viên và 53.231 lượt người ngoài Đảng; tổ chức 37 buổi báo cáo thời sự cho 23.099 lượt người tham dự. Ngoài ra, Phòng Tư pháp, Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật quận và các phường còn tổ chức 889 hội nghị về phổ biến giáo dục Pháp luật, tuyên truyền các tuyên truyền các chuyên đề về chính sách, Pháp luật của Nhà nước cho 114.263 lượt cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn tham dự.

 


Số lượt người xem: 2364    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA