SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
3
2
8
8
8
6
Tin tức sự kiện 10 Tháng Tám 2017 9:50:00 SA

Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về công tác gia đình năm 2017

Vừa qua, Phòng Văn hóa - Thông tin quận 11 đã tổ chức buổi tuyên truyền phổ biến pháp luật liên quan đến công tác gia đình năm 2017 tại Trung tâm bồi dưỡng chính trị quận.

 

 

Quang cảnh hội nghị

Tham dự buổi tuyên truyền có 250 thành viên thuộc ban vận động khu dân cư, nhóm phòng chống bạo lực gia đình khu phố, chuyên trách công tác gia đình và thành viên Câu lạc bộ gia đình phát triển bền vững 16 phường. Báo cáo viên là bà Lê Thị Thanh Nhã – nguyên Phó phòng Văn hóa – Gia đình, Sở Văn hóa và thể thao TPHCM. Buổi tuyên truyền nhằm đẩy mạnh công tác phổ biến giáo dục pháp luật về lĩnh vực công tác gia đình; phòng chống bạo lực gia đình; bình đẳng giới và một số nội dung liên quan đến dân số, trẻ em; nâng cao nhận thức về xây dựng Gia đình Việt Nam no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc gắn với tinh thần Nghị quyết 33-NQ/TW về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”.

 

 


Số lượt người xem: 2337    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA