SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
3
9
9
1
9
2
Tin tức sự kiện 25 Tháng Bảy 2017 11:10:00 SA

Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật

Vừa qua, Công an quận – Phòng Văn hóa và Thông tin – Hội Liên hiệp Phụ nữ – Phòng Tư Pháp quận 11 đã tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho nạn nhân bạo lực gia đình và người gây ra bạo lực gia đình trên địa bàn quận với các nội dung: Luật Hôn nhân và gia đình; Luật Bình đẳng giới; Luật Phòng, chống bạo lực gia đình; Quy định của Bộ luật Hình sự về các tội xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm… cho các đối tượng là nạn nhân bị bạo lực gia đình và đối tượng có nguy cơ bạo lực gia đình; người gây ra bạo lực gia đình; địa chỉ tin cậy cộng đồng 16 phường; thường trực 21 cơ sở Hội; chuyên trách gia đình 16 phường và lực lượng hòa giải viên cơ sở.

Buổi tuyên truyền nhằm tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho đối tượng đặc thù nhằm nâng cao kiến thức, ý thức chấp hành pháp luật cho các nhóm đối tượng này, góp phần giữ vững kỷ cương, an ninh, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn, bảo đảm hiệu quả, hiệu lực của pháp luật và bộ máy nhà nước; Tăng cường trang bị các kiến thức kỹ năng về xây dựng gia đình, về phòng chống bạo hành đối với trẻ em và phụ nữ trong gia đình, xã hội, học đường; Thông qua buổi tuyên truyền tạo môi trường giao lưu học hỏi những kinh nghiệm lẫn nhau về kỹ năng xây dựng gia đình; vận động gia đình tham gia thực hiện nếp sống văn minh đô thị, phong trào xây dựng đời sống văn hóa trong địa bàn khu dân cư.

 


Số lượt người xem: 2377    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA