SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
4
8
5
9
5
9
Tin tức sự kiện 24 Tháng Bảy 2017 8:55:00 SA

Gương điển hình học tập chỉ thị 05 giai đoạn 2016 - 2017 (Kỳ 3)

Tập thể: Chi bộ Văn phòng Quận ủy

(Đảng bộ cơ quan đảng - đoàn thể quận)

Việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của chi bộ, cơ quan, của mỗi cán bộ, đảng viên được vận dụng, thể hiện bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, phù hợp với công việc của từng bộ phận, của đảng viên, cán bộ, công chức và dần trở thành ý thức tự giác của mỗi người; nhiều bài học về thực hành tiết kiệm, lề lối, tác phong làm việc, đạo đức, lối sống... thường xuyên được lồng ghép trong sinh hoạt chi bộ, cơ quan, tổ công đoàn, tạo khí thế học tập sôi nổi và sức lan tỏa trong cơ quan. Chi bộ quan tâm cung cấp đầy đủ tài liệu và tạo điều kiện cho cán bộ, đảng viên tham gia các lớp học tập, quán triệt, nghiên cứu do Quận ủy tổ chức, trong đó chú trọng phát huy ý thức tự giác nghiên cứu, học tập của mỗi người và vai trò nêu gương của cán bộ lãnh đạo, người đứng đầu; thường xuyên rà soát, bổ sung các tiêu chí chuẩn mực đạo đức sát hợp để cán bộ, đảng viên thực hiện. Đảng viên, cán bộ, công chức luôn nêu cao tính tiên phong, gương mẫu, đoàn kết, thống nhất; tích cực đi cơ sở, nghiêm túc về giờ giấc, có tác phong đúng mực; tích cực học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ mọi mặt, nỗ lực khắc phục khó khăn, thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao; thực hành tiết kiệm trong việc sử dụng văn phòng phẩm, quản lý, sử dụng tài sản của cơ quan; tích cực hưởng ứng và tham gia các hoạt động từ thiện xã hội do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và Liên đoàn Lao động quận phát động... Kết quả, đã làm tốt nhiệm vụ tham mưu cho Quận ủy và Ban Thường vụ Quận ủy triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên; giúp cho Thường trực Quận ủy chỉ đạo, điều hành tốt hoạt động của cơ quan Quận ủy theo quy chế, chương trình làm việc đã đề ra; quản lý, sử dụng ngân sách, tài chính Đảng chặt chẽ, đúng nguyên tắc và công khai, minh bạch, góp phần thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí. Năm 2016 chi bộ được đánh giá đạt trong sạch, vững mạnh tiêu biểu; đơn vị đạt danh hiệu “Văn phòng cấp ủy xuất sắc”, dẫn đầu Cụm thi đua 1 Văn phòng cấp ủy thành phố.

 


Số lượt người xem: 2139    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA