SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
4
8
1
1
5
8
Tin tức sự kiện 01 Tháng Bảy 2017 3:00:00 CH

Quận 11 - Giới thiệu các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp

Nhằm khuyến khích các doanh nghiệp phát triển trong thời gian qua, Trung ương và Thành phố đã ban hành các chính sách hỗ trợ. Quận 11 giới thiệu đến các doanh nghiệp trên địa bàn các chính sách hỗ trợ về quản lý và thông tin cụ thể như: 

1. Hỗ trợ về đào tạo nguồn nhân lực

- Mục đích: Trang bị những kiến thức về khởi sự doanh nghiệp (DN) cho chủ DN, các cá nhân, tổ chức có nguyện vọng thành lập DN; Nâng cao năng lực quản trị kinh doanh cho chủ DN và đội ngũ quản lý của các doanh nghiệp nhỏ và vừa.

- Cơ sở pháp lý: Thông tư liên tịch số 04/2014/TTLT-BKHĐT-BTC ngày 13 tháng 8 năm 2014 hướng dẫn trợ giúp đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV), Chương trình nhánh Đào tạo đội ngũ doanh nhân giai đoạn 2016-2020 theo Quyết định 6252/QĐ-UBND ngày 30/11/2016 của Ủy ban nhân dân thành phố về ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh lần thứ X về Chương trình nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2020.

- Cơ quan liên hệ: Sở Kế hoạch và Đầu tư

2. Chương trình xúc tiến thương mại quốc gia

- Mục đích: Hỗ trợ thông tin thương mại, tư vấn, đào tạo tập huấn ngắn hạn.

- Cơ sở pháp lý: Quyết định 72/2010/QĐ-TTg ngày 15/11/2010 về việc ban hành quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại quốc gia; Quyết định 0912/QĐ-BCT năm 2011 về Tiêu chí đánh giá, thẩm định Chương trình xúc tiến thương mại quốc gia; Thông tư 88/2011/TT-BTC ngày 17/6/2011 hướng dẫn cơ chế tài chính hỗ trợ từ ngân sách nhà nước để thực hiện chương trình xúc tiến thương mại quốc gia do Bộ Tài chính ban hành.

- Cơ quan liên hệ: Sở Công thương, Trung tâm xúc tiến thương mại, Hiệp hội ngành hàng.

3. Chương trình khuyến công

- Mục đích: Hỗ trợ, tạo điều kiện các tổ chức, cá nhân thuộc môi thành phần kinh tế đầu tư phát triển sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp một cách bền vững, nâng cao năng lực cạnh tranh, thực hiện có hiệu quả lộ trình hội nhập quốc tế.

- Cơ sở pháp lý: Nghị định 45/2012/NĐ-CP ngày 21/5/2012 của Chính phủ về khuyến công; Thông tư 46/2012/TT-BCT ngày 28/12/2012 của Bộ Công thương hướng dẫn Nghị định 45/2012/NĐ-CP; Thông tư liên tịch 26/2014/TTLT-BTC-BCT của Bộ Tài chính và Bộ Công thương hướng dẫn trình tự lập, quản lý, sử dụng kinh phí khuyến công quốc gia và kinh phí khuyến công địa phương.

- Cơ quan liên hệ: Sở Công thương, Trung tâm khuyến công.

4. Chương trình Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp

- Mục đích: hỗ trợ doanh nghiệp về mặt pháp luật.

- Cơ sở pháp lý: Nghị định 66/2008/NĐ-CP ngày 28/5/2008 của Chính phủ về Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp; Thông tư liên tịch 157/2010/TTLT-BTC-BTP của Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách Nhà nước bảo đảm cho công tác hỗ trợ pháp lý cho DN.

- Cơ quan liên hệ: Sở Tư pháp.

5. Chương trình Hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp

- Cơ sở pháp lý: Quyết định 585/QĐ-TTg ngày 05 tháng 5 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp giai đoạn 2010-2014; Thông tư liên tịch số 157/2010/TTLT-BTC-BTP ngày 12 tháng 10 năm 2010 của Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp; Quyết định số 2139/QĐ-TTg ngày 28 tháng 11 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục và thực hiện và điều chỉnh nội dung các dự án của Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp giai đoạn 2010-2014.

- Cơ quan liên hệ: Sở Tư pháp, các hiệp hội doanh nghiệp.

6. Chương trình cung cấp thông tin hỗ trợ doanh nghiệp thông qua Cổng thông tin doanh nghiệp của Cục Phát triển doanh nghiệp

- Mục đích: Hỗ trợ thông tin cho cộng đồng doanh nghiệp thông qua hoạt động cung cấp thông tin về chủ trương, đường lối, chương trình, chính sách và hệ thống tổ chức phát triển DNNVV

- Cơ sở pháp lý: Nghị định số 56/2009/NĐ-CP ngày 30/6/2009 của Chính phủ về trợ giúp DNNVV; Quyết định số 1231/QĐ-TTg ngày 7/9/2012 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch phát triển DNNVV 05 năm 2011-2015.

- Cơ quan liên hệ: Sở Kế hoạch và Đầu tư.

7. Chương trình Tăng cường năng lực ngành công nghiệp hỗ trợ thông qua hoạt động phái cử Tình nguyện viên cao cấp Nhật Bản hỗ trợ tư vấn cải tiến tại hiện trường của doanh nghiệp.

- Mục đích: Hỗ trợ DNNVV trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ tại khu vực phía Bắc và phía Nam thực hiện cải tiến nhằm tránh lãng phí, nâng cao năng suất, chất lượng, phát triển bền vững; góp phần thúc đẩy sự phát triển của nền công nghiệp hỗ trợ Việt Nam.

- Cơ sở pháp lý: Hiệp định hợp tác Việt Nam – Nhật Bản về phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa.

- Cơ quan liên hệ: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA)/Nhóm Tình nguyện viên Nhật Bản.

8. Chương trình hành động 29-CTrHĐ/TU thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TW ngày 09 tháng 12 năm 2011 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế giai đoạn 2013 – 2020.

- Mục đích: động hỗ trợ, đào tạo nguồn nhân lực,... nhằm tạo môi trường kinh doanh bình đẳng, thuận lợi cho doanh nhân.

- Cơ sở pháp lý: Quyết định số 4228/QĐ-UBND ngày 07 tháng 8 năm 2013 về ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động 29-CTrHĐ/TU; Quyết định số 22/2011/QĐ-UBND ngày 14 tháng 05 năm 2011 của Ủy ban nhân dân thành phố.

- Cơ quan liên hệ: Sở Công thương, Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Mọi thắc mắc liên quan đến các chính sách trên, Doanh nghiệp trên địa bàn có thể liên hệ qua điện thoại 39633349 hoặc 0942.872.477 (gặp anh Cần) để được hướng dẫn cụ thể.

 


Số lượt người xem: 2408    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA