SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
3
8
2
4
8
7
Tin tức sự kiện 12 Tháng Năm 2017 3:15:00 CH

Kiểm tra việc triển khai thực hiện Chương trình giảm nghèo bền vững năm 2017 tại các phường 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 16

Từ ngày 09/5/2017 đến ngày 10/5/2017, Quận 11 tổ chức các đoàn kiểm tra việc triển khai thực hiện Chương trình giảm nghèo bền vững năm 2017 tại các phường 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 16.

Nội dung kiểm tra là về công tác kiện toàn Ban giảm nghèo bền vững phường; Nghị quyết của Đảng ủy phường về thực hiện Chương trình giảm nghèo bền vũng, kế hoạch của phường về thực hiện Chương trình giảm nghèo bền vững năm 2017; giải pháp giảm các chiều thiếu hụt; công tác giải ngân và thu hồi nợ quá hạn; công tác chăm lo cho các gia đình chính sách thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo của phường đến tháng 6/2017; 100% gia đình chính sách vượt chuẩn cận nghèo thành phố giai đoạn 2016 - 2020; công tác chăm lo đối với hộ nghèo thuộc diện khó khăn đặc biệt giai đoạn 2016 - 2020; công tác phối hợp của Ủy ban nhân dân Mặt trận Tổ quốc và các ban ngành đoàn thể có liên quan trong thực hiện Chương trình giảm nghèo bền vững của phường.

 


Số lượt người xem: 2609    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA