SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
3
4
2
8
9
9
Tin tức sự kiện 05 Tháng Năm 2017 2:30:00 CH

Viện Kiểm sát nhân dân Quận 11 tiến hành trực tiếp kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong công tác thi hành án hình sự tại Ủy ban nhân dân các phường

Thực hiện Kế hoạch công tác kiểm sát năm 2017, trong 02 ngày 20/4/2017 và 21/4/2017, Viện kiểm sát nhân dân Quận 11 đã tiến hành trực tiếp kiểm sát về việc tuân theo pháp luật trong công tác quản lý, giám sát, giáo dục người bị phạt tù nhưng cho hưởng án treo, người bị phạt cải tạo không giam giữ, cấm cư trú, quản chế tại 04 Ủy ban nhân dân các phường 1, 2, 5 và 9. 

Đồng chí Lê Hữu Đức - Phó Viện trưởng Viện KSND Quận 11 công bố Quyết định trực tiếp kiểm sát tại UBND Phường. 

 

Đoàn kiểm sát do đồng chí Lê Hữu Đức - Phó Viện trưởng làm Trưởng đoàn và các đồng chí Đỗ Hoàng Hảo - Kiểm sát viên, đồng chí Hoàng Nguyên Đán - Kiểm sát viên là thành viên.

Qua kiểm sát trực tiếp, trong thời điểm kiểm sát từ ngày 01/3/2016 đến 28/02/2017, nhìn chung Ủy ban nhân dân các phường đã thực hiện tốt việc quản lý, nắm chắc người được hưởng án treo, quản chế trên địa bàn theo quy định của pháp luật. Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường có ra Quyết định phân công người trực tiếp giám sát giáo dục người được hưởng án treo theo quy định tại điểm b, khoản 1, Điều 63 Luật thi hành án hình sự năm 2010; Ủy ban nhân dân phường có phối hợp với công an phường quản lý người được hưởng án treo, người chấp hành án phạt cải tạo không giam giữ, quản chế. 

Hàng quý cho người được hưởng án treo viết bản kiểm điểm tự nhận xét theo qui định tại khoản 4, Điều 64 Luật thi hành án hình sự 2010. Cán bộ được phân công giáo dục có bản nhận xét giám sát, giáo dục người được hưởng án treo theo quy định tại điểm b, khoản 1, điều 68 Luật thi hành án hình sự năm 2010.

Bên cạnh đó, Đoàn kiểm sát cũng phát hiện một số tồn tại như trường hợp thi hành hình phạt quản chế, hàng tháng Ủy ban nhân dân các Phường 2, 5 tuy có cho bị án tự nhận xét hàng tháng và ý kiến nhận xét của Ủy ban nhân dân các phường, nhưng Ủy ban nhân dân các phường chưa gửi nhận xét 03 tháng một lần đối với người quản chế về cho Cơ quan Thi hành án hình sự theo điều 90 Luật thi hành án hình sự 2010.  

Theo quyết định trực tiếp kiểm sát, đoàn kiểm sát sẽ tiếp tục tiến hành trực tiếp kiểm sát về việc tuân theo pháp luật trong công tác quản lý, giám sát, giáo dục người bị phạt tù nhưng cho hưởng án treo, người bị phạt cải tạo không giam giữ, cấm cư trú, quản chế tại 04 Ủy ban nhân dân các Phường 10, 11, 13 và 15 trong 02 ngày 27/4/2017 và 28/4/2017. Đồng thời tiến hành kiểm sát 08 Ủy ban nhân dân các phường còn lại trong Quý 3 năm 2017. Phấn đầu chỉ tiêu kiểm sát 16/16 Ủy ban nhân dân (100%) các phường (theo chỉ tiêu 50% đã đăng ký).

 


Số lượt người xem: 2453    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA