SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
3
3
8
4
9
3
Tin tức sự kiện 10 Tháng Năm 2017 2:15:00 CH

Vận động hộ kinh doanh chuyển đổi, thành lập doanh nghiệp

Trong năm 2017, Quận 11 phấn đấu vận động 594 hộ kinh doanh chuyển đổi sang hình thức doanh nghiệp với các đối tượng cụ thể là các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực tế có sử dụng từ 10 lao động trở lên, đặc biệt đối với các hộ đang hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực ăn uống và các cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng dưới 10 lao động, có diện tích mặt bằng, doanh thu, mức thuế khoán tương đối lớn có điều kiện thành lập doanh nghiệp.

Các cơ quan, đơn vị có liên quan khi tiếp nhận thông tin từ Tổ công tác hoặc từ yêu cầu của hộ kinh doanh chuyển đổi, thành lập doanh nghiệp, có trách nhiệm phân công cán bộ, công chức của đơn vị hướng dẫn và hỗ trợ thực hiện các thủ tục cần thiết sau thành lập doanh nghiệp, để doanh nghiệp có đủ điều kiện hoạt động trong thời gian sớm nhất, cụ thể như:

-    Đăng ký mẫu dấu, công bố thông tin doanh nghiệp trên cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp Quốc gia (Phòng Kinh tế).

-    Hồ sơ về an toàn PCCC (Phòng Cảnh sát PCCC Quận 11).

-    Hồ sơ sổ sách kế toán, báo cáo có liên quan đến lĩnh vực thuế (Chi cục thuế).

-    Hồ sơ về an toàn thực phẩm (Phòng Y tế).

-    Hồ sơ về cam kết bảo vệ môi trường (Phòng Tài nguyên và môi trường).

-    Hồ sơ về an ninh trật tự (Công an quận).

-    Các hồ sơ thủ tục có liên quan khác (các Phòng ban chức năng liên quan).

 

 


Số lượt người xem: 2602    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA