SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
4
0
1
2
3
6
Tin tức sự kiện 04 Tháng Năm 2017 10:40:00 SA

Công tác quyết toán thu chi ngân sách quận năm 2016

Ngày 28/4/2017, Ủy ban nhân dân Quận 11 ban hành Quyết định số 627/QĐ-UBND về phê duyệt số liệu quyết toán thu chi ngân sách quận năm 2016, cụ thể như sau:

1. Về thu ngân sách: 

a) Quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn quận cả năm là 1.180,281 tỉ đồng, đạt 126,1% dự toán năm. Nếu không tính số ghi thu thì quyết toán thu ngân sách nhà nước là 1.162,082 tỉ đồng, đạt 126,5% dự toán năm.

b) Quyết toán thu ngân sách quận cả năm là 727,746 tỉ đồng, đạt 119,5% dự toán năm. Nếu không tính số ghi thu, thu chuyển nguồn và kết dư năm trước chuyển sang thì quyết toán thu ngân sách quận là 619,357 tỉ đồng, đạt 104,6% dự toán năm.

Quyết toán thu ngân sách quận gồm các khoản: Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp là 186,314 tỉ đồng; Thu chuyển nguồn năm trước là 9,830 tỉ đồng; Thu bổ sung từ ngân sách Thành phố là 433,044 tỉ đồng; Thu kết dư ngân sách năm trước là 80,359 tỉ đồng (trong đó, kết dư ngân sách cấp quận là 68,289 tỷ đồng, kết dư ngân sách cấp phường là 12,070 tỷ đồng); Ghi thu ngân sách là 18,199 tỉ đồng.

2. Về chi ngân sách: 

a) Quyết toán chi ngân sách quận cả năm là 652,811 tỉ đồng, đạt 107% dự toán Thành phố giao và đạt 100% dự toán Ủy ban nhân dân quận giao. Nếu không tính số ghi chi thì quyết toán chi ngân sách quận cả năm là 634,612 tỉ đồng; đạt 107,2% dự toán Thành phố giao và đạt 100% dự toán UBND quận giao.

b) Quyết toán chi ngân sách quận gồm các khoản chi: Chi đầu tư phát triển 47,154 tỉ đồng, đạt 90,6% dự toán năm; Chi thường xuyên (không tính chi chuyển nguồn sang năm 2017) 573,125 tỉ đồng, đạt 102,9% dự toán năm; Chi chuyển nguồn sang năm sau là 14,333 tỉ đồng; Ghi chi ngân sách là 18,199 tỉ đồng.

3. Kết dư ngân sách:

Kết dư ngân sách quận năm 2016 là 74,936 tỉ đồng (Kết dư ngân sách cấp quận là 57,391 tỉ đồng; Kết dư ngân sách cấp phường: 17,545 tỉ đồng)

Việc công khai quyết toán thu chi ngân sách quận sẽ được thực hiện theo đúng quy định tại Luật Ngân sách Nhà nước.

 

 


Số lượt người xem: 2571    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA