SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
4
7
0
1
1
6
Tin tức sự kiện 24 Tháng Tư 2017 10:25:00 SA

Truyền thông về kiến thức, kỹ năng, quy trình can thiệp, trợ giúp trẻ em bị xâm hại

Ngày 21/4, Ủy ban nhân dân Quận 11 đã tổ chức lớp truyền thông về kiến thức, kỹ năng, quy trình can thiệp, trợ giúp trẻ em bị xâm hại cho các thành viên Ban Giám hiệu và giáo viên làm công tác tư vấn tại các Trường Mầm non, Tiểu học và Trung học cơ sở trên địa bàn quận; hoạt động đã thu hút 115 người tham dự.

Buổi truyền thông nhằm giúp các trường cập nhật kiến thức và kỹ năng cần thiết liên quan đến công tác phòng chống xâm hại tình dục trẻ em; nâng cao năng lực xử lý và giải quyết vấn đề. Từng bước giúp hạn chế đến mức thấp nhất sự tác động tiêu cực đối với trẻ và tăng khả năng hỗ trợ các cơ quan bảo vệ pháp luật xử lý đối với các đối tượng có hành vi xâm hại trẻ em; cung cấp kiến thức, trang bị các kỹ năng phòng chống xâm hại trẻ em, đặc biệt là trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, hạn chế tình trạng trẻ em bị xâm hại tình dục, góp phần cùng toàn xã hội thực hiện đầy đủ hơn quyền trẻ em.

           Qua đó giúp cho các giáo viên đánh giá đúng mức độ nghiêm trọng của vấn đề, xác định và nhận diện được các nguy cơ, trang bị các kỹ năng cần thiết để phòng tránh và xử lý khi trẻ em bị xâm hại hoặc có nguy cơ bị xâm hại. Đồng thời hướng dẫn chi tiết quy trình can thiệp, trợ giúp trẻ em bị xâm hại.

 


Số lượt người xem: 2312    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA