SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
3
3
2
9
4
4
Tin tức sự kiện 10 Tháng Tư 2017 10:10:00 SA

Kế hoạch kiểm tra đột xuất hoạt động công vụ trên địa bàn Quận 11 năm 2017

Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 11 đã ký ban hành Kế hoạch số 58/KH-UBND ngày 07/4/2017 về Kiểm tra đột xuất hoạt động công vụ trên địa bàn Quận 11 do Ông Trương Quốc Cương, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận làm Trưởng đoàn và đại diện của Phòng Nội vụ, Thanh Tra Quận, Phòng Tư pháp và các công chức, viên chức của cơ quan là thành viên Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính Quận, Tổ chuyên trách Ban Chỉ đạo cải cách hành chính Quận.

Kế hoạch nhằm tiếp tục nâng cao trách nhiệm, tinh thần, thái độ, chất lượng phục vụ nhân dân của các phòng ban, đơn vị sự nghiệp, Ủy ban nhân dân 16 phường; tạo bước chuyển biến mạnh mẽ về kỷ luật, kỷ cương hành chính trong các cơ quan, đơn vị nhằm thực hiện có hiệu quả các chương trình, kế hoạch công tác cải cách hành chính của Quận ủy, Ủy ban nhân dân Quận; phát hiện, xử lý nghiêm những trường hợp cán bộ, công chức, viên chức trong các phòng ban, đơn vị sự nghiệp, Ủy ban nhân dân 16 phường vi phạm kỷ luật, kỷ cương hành chính gây khó khăn, phiền hà, cửa quyền, hách dịch, sách nhiễu đối với tổ chức, công dân trong quá trình tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính. Đối tượng kiểm tra là các phòng ban, đơn vị sự nghiệp, Ủy ban nhân dân 16 phường; cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong các phòng ban, đơn vị sự nghiệp, Ủy ban nhân dân 16 phường với phương pháp Kiểm tra đột xuất (không thông báo trước thời gian và địa điểm kiểm tra); Kiểm tra theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Quận hoặc theo thông tin phản ánh, khiếu nại, tố cáo của cá nhân, tổ chức.

Sau kiểm tra, Đoàn kiểm tra sẽ kiến nghị, yêu cầu các phòng ban, đơn vị sự nghiệp, Ủy ban nhân dân 16 phường đề ra các biện pháp khắc phục thiếu sót, xử lý những trường hợp cán bộ, công chức, viên chức vi phạm các quy định về nghĩa vụ, những việc không được làm, việc thực hiện chức trách nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức theo quy định hiện hành; kiến nghị với lãnh đạo Quận xử lý trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị để xảy ra vi phạm.

 


Số lượt người xem: 2619    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA