SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
4
5
3
9
0
5
Tin tức sự kiện 21 Tháng Tư 2017 8:25:00 SA

Hội nghị chuyên đề “Thực trạng, tình hình công tác kết nạp đảng viên”

Vừa qua, Ban thường vụ Quận ủy đã tổ chức Hội nghị chuyên đề “Thực trạng, tình hình công tác kết nạp đảng viên và các giải pháp tạo nguồn, bồi dưỡng, kết nạp đảng viên” để cùng các chi bộ, đảng bộ cơ sở tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, đưa ra các giải pháp khắc phục và định hướng cho việc kết nạp đảng viên thời gian tới.

Nội dung thảo luận trong hội nghị gồm các vấn đề: Thực trạng, tình hình và kết quả thực hiện công tác kết nạp đảng viên tại các chi bộ, đảng bộ trong thời gian qua; các thuận lợi, khó khăn, vướng mắc, hạn chế; các giải pháp trong chỉ đạo, thực hiện, cách làm, kinh nghiệm về công tác kết nạp đảng viên ở đơn vị. Đề xuất các giải pháp, kiến nghị ở các bước, các khâu trong quy trình thực hiện công tác kết nạp đảng viên như: việc bình xét, công nhận, giới thiệu, bồi dưỡng, rèn luyện đoàn viên, hội viên ưu tú vào Đảng của các đoàn thể chính trị - xã hội; công tác tạo nguồn kết nạp Đảng của chi bộ, ở các đối tượng là người Hoa, người có đạo, trong độ tuổi nhập ngũ, trong trường học; việc phân công đảng viên chính thức giúp đỡ, bồi dưỡng, thử thách cảm tình đảng trong quá trình phấn đấu; công tác thẩm tra xác minh lý lịch cảm tình đảng; việc mở lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng, lớp bồi dưỡng đảng viên mới; thủ tục xét kết nạp đảng viên,…

Quang cảnh hội nghị. 


 

Quận ủy cũng đề ra 06 giải pháp thực hiện trong thời gian tới:

 1. Tăng cường công tác quán triệt, thi hành các văn bản, quy định của Đảng về công tác kết nạp đảng viên nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm và hoạt động thực tiễn của các cấp ủy, đảng viên trong công tác kết nạp đảng viên. Theo đó, quán triệt sâu về phương châm kết nạp đảng viên, coi trọng chất lượng, chống khuynh hướng chạy theo số lượng đơn thuần, bảo đảm chặt chẽ về nguyên tắc, không định kiến trong việc kết nạp đảng viên. Kết nạp đảng viên phải gắn với củng cố tổ chức đảng, làm trong sạch đội ngũ; với phương hướng chú ý kết nạp đảng viên ở địa bàn, cơ sở trọng yếu, khu dân cư, ngành giáo dục, y tế và trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước trong đó quan tâm kết nạp đảng viên là đoàn viên, hội viên ưu tú của các đoàn thể, là người Hoa và công nhân trực tiếp sản xuất; Tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục kết nạp đảng viên theo quy định của Điều lệ Đảng và hướng dẫn thi hành Điều lệ Đảng.

2. Các chi bộ, đảng bộ tiếp tục thực hiện công tác tạo nguồn, bồi dưỡng, kết nạp đảng viên theo Kế hoạch số 117-KH/QU ngày 06/8/2013 của Ban thường vụ Quận ủy (khóa X) về nâng cao chất lượng công tác kết nạp đảng viên nhằm hoàn thành kế hoạch kết nạp đảng viên hàng năm và cả nhiệm kỳ.

3. Tăng cường vai trò, trách nhiệm của các tổ chức chính trị - xã hội đối với việc giới thiệu, bồi dưỡng đoàn viên, hội viên ưu tú vào Đảng.

4. Các cơ sở đảng thực hiện đúng quy trình, các bước tạo nguồn, bồi dưỡng, thực hiện thủ tục xem xét kết nạp đoàn viên theo đúng quy định.

5. Trong công tác thẩm tra xác minh lý lịch cần tiến hành phân loại cụ thể. Ban Tổ chức Quận ủy củng cố, bổ sung nhân sự chuyên trách, đẩy nhanh công tác thẩm tra xác minh.

6. Tăng cường trách nhiệm của các ban Quận ủy trong công tác kết nạp đảng viên.

Đảng bộ Quận 11 hiện có 43 tổ chức cơ sở đảng, 217 chi bộ và 1 đảng bộ bộ phận trực thuộc đảng ủy; với 4.356 đảng viên đang sinh hoạt ở các loại hình tổ chức đảng. Trong 2 năm 2015 và 2016, đảng bộ quận đã kết nạp được 256 đảng viên mới.

 


Số lượt người xem: 3191    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA