SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
3
6
5
0
6
8
Tin tức sự kiện 19 Tháng Tư 2017 10:30:00 SA

Tình hình kinh tế - tài chính Quý I/2017

1. Về kinh tế: giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp (theo giá so sánh 2010) đạt 1.901 tỷ đồng, tăng 4,39%; giá trị sản xuất toàn ngành thương mại (theo giá so sánh năm 2010) đạt 3.229 tỷ đồng, tăng 14,35% so với  cùng kỳ, đạt chỉ tiêu đề ra (Trong tháng 3, giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp đạt 634 tỷ đồng (tăng 6,12 tỷ đồng), tăng 0,97% so với tháng trước; giá trị sản xuất toàn ngành thương mại đạt 1.104 tỷ đồng (tăng 98 tỷ đồng), tăng 9,77% so với tháng trước). 

Xây dựng và triển khai kế hoạch Tổng điều tra kinh tế trên địa bàn quận 11 năm 2017. Xây dựng và ban hành Kế hoạch chấn chỉnh, sắp xếp các điểm kinh doanh tự phát trên địa bàn quận. Rà soát quy hoạch các chợ truyền thống giai đoạn 2009-2015 và định hướng quy hoạch đến năm 2020. Chỉ đạo hoàn tất việc ký hợp đồng thuê điểm kinh doanh với các tiểu thương chợ Bình Thới và đăng ký kinh doanh theo quy định.

Trong quý I/2017, đã có 160 doanh nghiệp và 174 hộ kinh doanh thành lập mới, vận động 02 hộ kinh doanh lên doanh nghiệp; lũy kế đến nay toàn quận có 6.454 doanh nghiệp và 8.490 hộ kinh doanh đang hoạt động.

2. Về ngân sách:

 - Thu ngân sách Nhà nước ước thực hiện là 284 tỷ đồng, đạt 24,46% dự toán, tăng 6,05% so với cùng kỳ. Trong đó, thu thuế công thương nghiệp ngoài quốc doanh là 154 tỷ đồng, đạt 22,65% so với dự toán (Trong tháng 3, thu ngân sách Nhà nước ước thực hiện là 80,8 tỷ đồng; thu thuế công thương nghiệp ngoài quốc doanh là 44 tỷ đồng).

- Thu ngân sách quận thực hiện là 210 tỷ đồng, đạt 33,5% dự toán, tăng 32,5% so với cùng kỳ (Thu ngân sách quận ước thực hiện tháng 3 là 85,3 tỷ đồng, chi ngân sách quận trong tháng 3 là 53,7 tỷ đồng).

- Chi ngân sách quận là 140 tỷ đồng, đạt 22,4% dự toán năm, tăng 3% so với cùng kỳ (Do tăng kinh phí chi trợ cấp, chăm lo Tết Nguyên đán 2017); đảm bảo kinh phí chi lương, các khoản phụ cấp và chăm lo Tết Nguyên đán 2017 cho cán bộ công chức, gia đình chính sách và nhân dân trong quận

 

 


Số lượt người xem: 2368    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA