SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
4
0
3
8
8
3
Tin tức sự kiện 06 Tháng Tư 2017 4:35:00 CH

Học tập, nghiên cứu, quán triệt các tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc” và “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân” của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Vừa qua, Ban thường vụ Quận ủy Quận 11 đã tổ chức hội nghị học tập nghiên cứu, quán triệt 2 tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc”; “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân” của Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn với chuyên đề năm 2017 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, trong nội bộ” cho các đồng chí là ủy viên Ủy ban kiểm tra quận ủy, Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận 11, Ban thường vụ các đoàn thể chính trị xã hội quận, trưởng các phòng ban, đơn vị trực thuộc quận, cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở và bí thư các chi bộ trực thuộc 24 đảng bộ cơ sở.

 


 

Giáo dục đạo đức Cách mạng cho cán bộ, đảng viên là công việc gốc của Đảng, Phó giáo sư – Tiến sĩ Huỳnh Thị Gấm - nguyên Trưởng khoa Tư tưởng Hồ Chí Minh, Học viện Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh khu vực II đã giới thiệu đến các đồng chí đảng viên các tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc”; “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân” của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại hội nghị. Có thể nói hai tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc”; “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân” của Chủ tịch Hồ Chí Minh để học tập nghiên cứu, quán triệt đến cán bộ, đảng viên là đã chọn trúng nội dung liên quan trực tiếp công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và trúng với chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017. Việc học tập, nghiên cứu để làm theo những điều mà Bác Hồ đã nêu trong hai tác phẩm này sẽ góp phần đẩy lùi sự suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên, từ đó nâng cao ý thức chính trị, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, tính chuyên nghiệp trong công việc như mong muốn của Bác Hồ lúc sinh thời. Ngay sau hội nghị, các cấp ủy Đảng trực thuộc phải tập trung công tác tự phê bình và sửa chữa về việc nghiên cứu, học tập lý luận, nghiên cứu, quán triệt học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đưa việc học tập và làm theo Bác đi vào thực tiễn. Bên cạnh đó, thực hiện phê bình, sửa chữa trong công tác xây dựng Đảng và vận động quần chúng nhân dân vào việc thực hiện nhiệm vụ xây dựng kinh tế - xã hội và an ninh quốc phòng trên địa bàn.

 


Số lượt người xem: 2832    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA