SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
3
2
9
2
7
3
Tin tức sự kiện 24 Tháng Ba 2017 9:50:00 SA

Ủy quyền nhà chung cư

Ngày 11/3/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành Quyết định số 1017/QĐ-UBND về ủy quyền, phân công cho Ủy ban nhân dân quận thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn liên quan đến thủ tục đầu tư cải tạo, sửa chữa chung cư cũ được xây dựng trước năm 1975 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, với nội dung cụ thể như sau:

1. Ủy ban nhân dân Thành phố ủy quyền cho Ủy ban nhân dân quận thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn liên quan thủ tục đầu tư cải tạo, sửa chữa chung cư cũ, xây dựng chung cư mới thay thế chung cư cũ được xây dựng trước năm 1975 trên địa bàn quận. Nội dung ủy quyền như sau:

 a. Phê duyệt đề cương, dự toán, báo cáo kinh tế - kỹ thuật, quyết toán về công tác kiểm định và sửa chữa chung cư cũ.

b. Ban hành văn bản thông báo kết quả kiểm định chất lượng chung cư cho chủ sở hữu nhà chung cư.

c. Phê duyệt và công bố kế hoạch cải tạo, sửa chữa chung cư cũ, xây dựng chung cư mới thay thế chung cư cũ trên địa bàn quận.

d. Công nhận chủ đầu tư; chấp thuận phương án tạm cư, phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo đề xuất của nhà đầu tư trong trường hợp các chủ sở hữu nhà chung cư chọn được nhà đầu tư theo quy định.

đ. Công nhận chủ đầu tư; phê duyệt phương án tạm cư, phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giá trị căn hộ cũ và giá trị căn hộ mới trong trường hợp Nhà nước tổ chức thực hiện đối với chung cư hư hỏng nặng, nguy hiểm mà hết thời hạn theo quy định nhưng các chủ sỡ hữu nhà chung cư chưa chọn được nhà đầu tư.

e. Quyết định thu hồi văn bản chấp thuận chủ đầu tư dự án theo quy định tại Điểm 1 Khoản 1 Điều 9 Nghị định số 101/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ.

g. Ban hành quyết định cưỡng chế phá dỡ khẩn cấp nhà chung cư, quyết định cưỡng chế di dời và tổ chức thực hiện.

h. Phê duyệt phương án phá dỡ, phương án di dời, bố trí tạm cư và phương án cưỡng chế phá dỡ khẩn cấp.

i. Trường hợp thực hiện đầu tư xây dựng chung cư mới thay thế chung cư cũ theo hình thức đối tác công tư – PPP:

     - Phê duyệt hồ sơ mời sơ tuyển; kết quả sơ tuyển; hồ sơ mời thầu/hồ sơ yêu cầu; danh sách nhà đầu tư đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật; kết quả trúng thầu.

     - Đàm phán hợp đồng BT và ký thỏa thuận đầu tư với nhà đầu tư, thực hiện hợp đồng (đối với dự án nhóm B và C).

k. Căn cứ ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố để phân nhóm các chung cư cũ bị hư hỏng nặng, xuống cấp được xây dựng trước năm 1975, mời gọi các nhà đầu tư tham gia thực hiện và hướng dẫn các nhà đầu tư về chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc (cấp Giấy phép quy hoạch); phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500, bản vẽ quy hoạch tổng mặt bằng và phương án kiến trúc công trình; đồng thời, thực hiện cập nhật các chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc vào đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 tại khu vực theo quy định;

l. Thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường;

m. Ban hành quyết định chấp thuận đầu tư dự án;

n. Ban hành thông báo thu hồi đất;

o. Ban hành quyết định thu hồi đất đối với các chung cư có cả tổ chức và cá nhân sử dụng.

p. Cấp giấy phép xây dựng công trình cấp I, II.

2. Ủy ban nhân dân Thành phố phân công Ủy ban nhân dân quận tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn liên quan thủ tục đầu tư cải tạo, sửa chữa chung cư cũ, xây dựng chung cư mới thay thế chung cư cũ được xây dựng trước năm 1975 đã được Ủy ban nhân dân Thành phố ủy quyền. Nội dung phân công như sau:

a. Tổ chức lập, thẩm định đề cương, dự toán, báo cáo kinh tế - kỹ thuật, quyết toán về kiểm định và sửa chữa chung cư cũ.

b. Ban hành văn bản kết luận kiểm định chất lượng chung cư.

c. Kiểm định và phê duyệt bản đồ hiện trạng vị trí khu đất thực hiện dự án.

d. Thẩm định và phê duyệt phương án phá dỡ nhà chung cư do chủ đầu tư lập.

đ. Lập, thẩm định phương án phá dỡ, phương án di dời, bố trí tạm cư và phương án cưỡng chế phá dỡ khẩn cấp.

e. Tổ chức thẩm định năng lực nhà đầu tư theo quy định; có ý kiến về phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo đề xuất của nhà đầu tư trong trường hợp các chủ sở hữu nhà chung cư chọn được nhà đầu tư.

g. Tổ chức thẩm định năng lực nhà đầu tư; thẩm định phương án tạm cư, phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giá trị căn hộ cũ và giá trị căn hộ mới trong trường hợp Nhà nước thực hiện đối với chung cư hư hỏng nặng, nguy hiểm mà hết thời hạn theo quy định nhưng chủ sỡ hữu nhà chung cư chưa chọn được nhà đầu tư.

h. Trường hợp thực hiện đầu tư xây dựng chung cư mới thay thế chung cư cũ theo hình thức đối tác công tư – PPP:

     - Lập, thẩm định hồ sơ mời sơ tuyển; đánh giá hồ sơ dự sơ tuyển; thẩm định kết quả sơ tuyển.

     - Lập, thẩm định hồ sơ mời thầu/hồ sơ yêu cầu; đánh giá hồ sơ dự thầu/hồ sơ đề xuất; thẩm định danh sách nhà đầu tư đáp ứng têu cầu về kỹ thuật; Thẩm định kết quả trúng thầu.

i. Thẩm định đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500, bản vẽ quy hoạch tổng mặt bằng và phương án kiến trúc công trình tại khu vực có chung cư cũ được xây dựng trước năm 1975.

k. Thẩm định hồ sơ chấp thuận đầu tư dự án.

l. Thẩm định thiết kế cơ sở hạ tầng kỹ thuật, đường giao thông.

m. Thẩm định thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công công trình cấp II, III.

    Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 11 tháng 3 năm 2017.

 


Số lượt người xem: 2935    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA