SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
4
6
5
5
7
6
Tin tức sự kiện 27 Tháng Ba 2017 9:00:00 SA

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận và Bảo hiểm xã hội quận ký kết chương trình phối hợp

Vừa qua, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận 11 và Bảo hiểm xã hội Quận 11 đã tổ chức Lễ ký kết chương trình phối hợp thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế giai đoạn 2016 - 2020.

Nội dung phối hợp bao gồm: Nguyên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung chính sách Bảo hiểm xã hội (BHXH), Bảo hiểm y tế (BHYT); Chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức thực hiện chế độ, chính sách BHXH ở các doanh nghiệp và BHYT trong cộng đồng dân cư trên địa bàn quận; Tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước liên quan đến bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, trọng tâm vận động “Toàn dân tham gia bảo hiểm y tế” gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, phấn đấu đến năm 2020 đạt tỷ lệ 95% dân số tham gia BHYT; Kiểm tra, giám sát và phản biện xã hội việc triển khai thực hiện chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT tên địa bàn quận; Giải quyết, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo và kiến nghị, phản ảnh của công dân liên quan đến BHXH, BHYT.

 


Số lượt người xem: 2495    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA