SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
4
5
7
3
5
5
Tin tức sự kiện 15 Tháng Ba 2017 4:20:00 CH

Công tác thẩm định xét duyệt quyết toán ngân sách năm 2016

Căn cứ Thông tư số 01/2007/TT-BTC ngày 02/01/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn xét duyệt, thẩm định và thông báo quyết toán năm đối với các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ và ngân sách các cấp, từ ngày 28/02/2017 đến ngày 15/4/2017,  Phòng Tài chính – Kế hoạch tổ chức 02 (hai) Tổ công tác tiến hành thẩm tra, xét duyệt quyết toán năm 2016: Tổ công tác 01 kiểm tra các đơn vị thuộc Khối Giáo dục, các Phòng ban chuyên môn thuộc quận, Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình, Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng quận, Ban quản lý 04 Chợ, Bệnh viện quận, các Trung tâm và Nhà thiếu nhi; Tổ công tác 02 kiểm tra Ủy ban Mặt trận Tổ quốc quận, các Đoàn thể, Ủy ban nhân dân 16 phường, Ban chỉ huy Công An quận, Ban chỉ huy Quân Sự quận. Nội dung thực hiện Kiểm tra, thẩm định xét duyệt quyết toán bao gồm: Kiểm tra và đánh giá nội dung thuyết minh tổng hợp các hoạt động thu chi các nguồn kinh phí năm 2016 (riêng các đơn vị giáo dục công lập, Đoàn kiểm tra thêm công tác phối hợp đối với kinh phí hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh); Thực hiện kiểm tra số liệu quyết toán, chứng từ, sổ sách, công tác quyết toán biên lai và theo dõi, quản lý, sử dụng và báo cáo tài sản cố định của năm 2016; Đánh giá việc thực hiện Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2016.

 


Số lượt người xem: 2594    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA