SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
4
1
7
2
9
0
Tin tức sự kiện 06 Tháng Ba 2017 4:05:00 CH

Tổ chức bồi dưỡng đại biểu Hội đồng nhân dân quận - phường nhiệm kỳ 2016 - 2021

Thực hiện Kế hoạch số 648/KH-SNV ngày 23 tháng 02 năm 2017 của Sở Nội vụ về tổ chức bồi dưỡng đại biểu Hội đồng nhân dân quận – huyện, phường – xã, thị trấn nhiệm kỳ 2016 – 2021; Phòng Nội vụ Quận 11 có Thông báo số 260/TB-NV ngày 28 tháng 02 năm 2017 về tổ chức bồi dưỡng Đại biểu Hội đồng nhân dân quận và phường.

Nội dung tập huấn gồm 05 chuyên đề (theo tài liệu bồi dưỡng đại biểu Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2016 – 2021 ban hành kèm theo Quyết định số 3366/QĐ-BNV ngày 07 tháng 9 năm 2016 của Bộ Nội vụ).

Dự kiến khóa bồi dưỡng được chia thành 2 lớp, Lớp 1 dành cho Đại biểu Hội đồng nhân dân Quận: học trong 03 ngày, ngày 12, 13 và ngày 14 tháng 4 năm 2017 và Lớp 2: dành cho Đại biểu Hội đồng nhân dân phường: Đợt 1: học trong 03 ngày, ngày 17, 18 và ngày 19 tháng 5 năm 2017; Đợt 2: học trong 03 ngày, ngày 23, 24 và ngày 26 tháng 5 năm 2017; Đợt 3: học trong 03 ngày, ngày 24, 25 và ngày 26 tháng 5 năm 2017; Đợt 4: học trong 03 ngày, ngày 30, 31 tháng 5 và ngày 02 tháng 6 năm 2017.

 


Số lượt người xem: 2473    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA